Utviklingsministeren på besøk

Utviklingsministeren på besøk

Vi var så heldige å få utviklingsminister Dag Inge Ulstein på besøk til oss forrige fredag. Med nesten 200 elever til stede holdt statsråden et foredrag om FNs bærekraftsmål og Norges bidrag inn i mot det. Han fokuserte på viktigheten av å løfte levevilkår for barn og unge med funksjonsnedsettinger. Ikke overraskende oppmuntret utviklingsministeren til samfunnsengasjement, og at det nytter å engasjere seg!

Etterpå fikk elevene stille spørsmål, og mange av spørsmålene dreide seg om ulike sider ved norsk bistandspolitikk – flere ganger med et kritisk blikk på saken! Et av spørsmålene gikk på hvordan Norge ville fokusere på øke lærernes kompetanse i de landene de ga bistand til. En annen lurte på om statsråden noen gang hadde vurdert å forsøke å ta noen av alle midlene som ligger i den store bistandspotten. Dag Inge Ulstein svarte da at at håpet virkelig at han aldri noen gang ville vurdere å gjøre det.

Besøket ble avsluttet med en bordtennis-match mellom skolevinner Jonathan Morgan og statsråden. Det var ingen tvil om hvem som var best!

X