Misjonsprosjektet

Beløpet overføres til kontonummer 3000 32 00635

Merk betalingen «Misjonsløp 2019, Fornavn Etternavn» (elevens navn!)

Vennligst overfør pengene innen 14. juni 2019.

Etterlatte barn i Kina

I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide.

Hvilke konsekvenser dette kan få for Kina i fremtiden vet vi ikke, men vi frykter at de blir store.

Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag. Gjennom blant annet International Child Development Program får omsorgspersoner kursing i hvordan en kan oppdra barn gjennom dialog, og vise hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg.

I det ene området hvor NLM har arbeid, er 80 prosent av barna forlatt av foreldrene sine. Ingen kan helt ta foreldrenes plass. Derfor arbeider NLM for lovendringer som gjør det lettere for foreldrene å være sammen med barna, enten ved at barna flytter sammen med foreldrene til byene, eller ved at foreldrene kan finne jobb lokalt. Barn lærer mye om hvordan man skal leve gjennom å se på foreldrene sine.

Gjennom prosjektet vil NLM hjelpe forlatte barn til å takle livet og lære dem hvordan de kan ta vare på seg selv, hvordan de kan få dekket sine daglige behov, takle sine følelser og få gode relasjoner til andre mennesker.

Frivillighet er et voksende fenomen i Kina. NLM ønsker å benytte seg av denne bølgen i arbeidet med å gjøre livet bedre for de forlatte barna.

I videoen under kan du se en animasjonsfilm laget av BBC om etterlatte barn i Kina.

X