Ungdomsskule
der kvar enkelt tel

I vakre omgivelser på Frekhaug finn du ein unik ungdomsskule.
Fantastisk elevmiljø og eit personale som ser den enkelte elev.
God, variert undervisning i nye tenelege lokaler - Velkommen til oss!

Søk skuleplassPraktisk informasjon

Vi har engasjerte lærarar som ser eleven og mykje spanande som skjer gjennom skuleåret. Les meir her om kvifor det er lurt å velje oss for tre viktige ungdomsår.

Her finn du små og større nyheiter om skulekvardagen til born og vaksne på DUF.

Hausten 2012 starta skulen med 22 elevar på 8. trinn. I 2021 har vi 173 elevar fordelt på seks klassar. Sommaren 2021 flytta vi inn i eit nytt, flott skulebygg og gler oss til framtida med elevane.

Søk tidleg for å sikra deg plass!

Vi har engasjerte lærarar som ser eleven og mykje spanande som skjer gjennom skuleåret. Les mer her om kvifor det er lurt å velje oss for tre viktige ungdomsår.

Søk skuleplass
Ein kristen friskule

Skulen vår er ein kristen friskule. Vi følgjer same læreplan som den offentlege skulen, men har nokre tillegg i planen for å fremje kristne verdiar, kristendomens eigenart og kristen kulturarv.

Macbook Air

Vi ynskjer at elevane skal bli gode til å manøvrere seg i den digitale kvardagen som møter dei. Delar av skulepengane går til ein Macbook Air som eleven nyttar dagleg og får med seg etter endt skulegang.

Godt brødmåltid kvar dag

Du treng ikkje matpakke på DUF. Her får du eit godt brødmåltid kvar dag.

Leirskule og utenlandstur

Mellom anna reiser 8. trinn på leirskule tidleg for å bli godt kjende med kvarandre og lærarane sine. På 10. trinn reiser vi på utenlandstur når det er mogeleg.

Engasjerte lærarar

Vi har engasjerte lærarar som ser den einskilde eleven kvar dag.

Siste nyheiter

Her finn du små og større nyheiter om skulekvardagen til born og vaksne på DUF.

Kva seier elevane?

Yngve Valde, elev

-Snille lærare, godt klassemiljø og kjekke friminutt. Folk er snille med kvarandre og det er eit inkluderande miljø.

Hege Romarheim, elev

- Plassen er bra, lærerane er flinke og det er godt miljø. Lite baksnakking, folk er som oftast glade og lærerne er blide og hjelper oss.

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

Kven er vi?

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug er ein kristen friskule med 175 elevar og vel 30 tilsette. Danielsen-skulane er knytt til Egill Danielsen Stiftelse og er ein del av ein friskulebevegelse som har drive skule sidan 1932. Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband står i dag bak skulane. Skulen flytta inn i nytt bygg på Frekhaug i juni 2021.

Innblikk i vår skolehverdag

Følg oss på Instagram

Trenger du tips til gode matrytmer i hverdagen🍎🍽? Da kan du joine den nye matgruppen på skolen👨‍🍳, som vil dele gode, sunne matoppskrifter på instagram, for å inspirere andre til gode rytmer i matveien. Ta gjerne kontakt med noen av oss for å bli med i gruppen👍!

Vi er stolte av å kunne tilby mange ulike programfag hos oss, deriblant i realfag. Hør hva noen av våre elever sier om hvorfor de valgte nettopp dette!

5 kjappe med Alvrunn - leder for Elevtjenesten og spesialpedagog! 🤗 Credit: Anand Eide, 1F