Skolen der unge mennesker blomstrer!

Vi kan tilby deg et inkluderende skolemiljø, dyktige lærere og et spennende studietilbud.

Søk skoleplassÅpen dag 5.des

Opplev
drømmeåret i USA

Dra på utveksling i VG2 og skap minner for livet!

Søk skoleplassLes mer

Helse og oppvekst

En meningsfull utdanning med hjerte for andre!

Søk skoleplassLes mer

KRIK - linjen

Fordypningslinjen som tilbyr en aktiv skolehverdag
og spennende opplevelser!

Søk skoleplassLes mer

Realfag

Våre svært dyktige realfagslærere brenner for å inspirere deg som elev med utforskende læringsmetoder og varierte arbeidsformer!

Søk skoleplassLes mer

Trygge relasjoner

Vi er opptatt av å skape trygge og gode relasjoner blant elever og lærere. Hos oss vil du bli utfordret til å tenke på det beste for din neste!

Søk skoleplassLes mer

Høy trivsel, godt læringsmiljø, kompetente lærere og skoleår i USA er noen av grunnene til å velge oss! Les mer om hva vi tilbyr her.

Les hva elever og tidligere elever sier om Danielsen VGS

Hos oss får du muligheter til å dyrke egne faglige interesser i skolehverdagen.

Undervisningstilbud

Vi har studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, og spennende tilbud å velge mellom innenfor de to utdanningsprogrammene.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

VG3 påbyggingskurs

For å få studiekompetanse kan du etter yrkesfaglig utdanningsprogram ta påbyggingskurs her hos oss.

Helse- og oppvekstfag

Oppleves det meningsfullt å hjelpe andre? Små barn, syke, eldre, funksjonshemmede eller mennesker i en vanskelig livssituasjon? Da er helse- og oppvekstfag det riktige utdanningsprogrammet for deg.

For realfagsinteresserte

Liker du forskning og eksperimenter?  

Siste fra skolen

Her kan du oppdatere deg på de siste nyhetene til Danielsen VGS

Hvorfor velge oss

Det er flere gode grunner til å søke skoleplass hos Danielsen Videregående Skole.

Søk skoleplass
Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering.

Elevmiljø

Skolen vår er kjent for et godt elevmiljø. Elevene trives svært godt på skolen, og mange av søkerne velger oss nettopp på grunn av det gode elevmiljøet. Elevene forteller at de opplever et trygt miljø her, hvor de kan være seg selv. Skolen fokuserer på et godt elevmiljø ved å arrangere miljøturer, ekskursjoner, aktivitetsdager og ulike happeninger gjennom skoleåret.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene.

Hva forteller elevene?

«På forskerlinjen er mye av arbeidet praktisk. Kunnskapen en får fra teknologifaget er nyttig uansett hva man tenker."
«Kreative prosesser i ulike fag som gjør at jeg får utviklet mine egne evner og ideer!»
«Det er nice å gå på skole så sentralt i byn»
«Muligheten for å knuse skolepresten i bordtennis!»
«Man får en relasjon til lærerne her»
«Du er sikret et godt fellesskap, og man får fysisk trening hver dag i vindeltrappen»
"KRIK-linja er ein god grunn til å byrje på Danielsen. Det vert veldig godt samald i klassen av å reise på turar saman"
«Det er et utrulig godt sosialt miljø på tvers av trinn og klasser»
«Å lære samfunnskunnskap av en tidligere statssekretær”

Om Danielsen Videregående skole

Kristen friskole

Vi er en kristen videregående skole som er åpen for alle. Vi tilbyr et sunt, godt og trygt læringsmiljø med høy trivselsfaktor og stort rom for meningsmangfold.

Derfor arrangerer vi miljøturer, miljødager og ulike trivselsarrangement som er med på å bygge et godt klasse- og skolemiljø. Dette gjør at det blir enklere å yte og prestere faglig.

Innblikk i vår skolehverdag

Følg oss på Instagram

Trenger du tips til gode matrytmer i hverdagen🍎🍽? Da kan du joine den nye matgruppen på skolen👨‍🍳, som vil dele gode, sunne matoppskrifter på instagram, for å inspirere andre til gode rytmer i matveien. Ta gjerne kontakt med noen av oss for å bli med i gruppen👍!

Vi er stolte av å kunne tilby mange ulike programfag hos oss, deriblant i realfag. Hør hva noen av våre elever sier om hvorfor de valgte nettopp dette!

5 kjappe med Alvrunn - leder for Elevtjenesten og spesialpedagog! 🤗 Credit: Anand Eide, 1F