Ungdomsskolen der hver enkelt teller

Godt læringsmiljø i trygge rammer.

Søk skoleplassPraktisk informasjon

Vi har engasjerte ansatte som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag og et godt læringsmiljø.

Følg med på det som skjer av store og små begivenheter på skolen vår!

Danielsen Ungdomsskole Bergen har 270 elever og ligger sentralt i Bergen sentrum, fem minutter fra busstasjonen.

Siste nyheter

Følg med på siste nytt fra DUB!

Hvorfor velge oss

Vi har engasjerte ansatte som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag og et godt læringsmiljø.

Søk skoleplass
Motiverte elever

Det er viktig for oss at elevene opplever mestring og trivsel i en hektisk skolehverdag. Det er et mål at undervisningen skal være variert og oppleves relevant.

Dyktige ansatte med fokus på enkeltelever

Vi vil at «Med hjerte for eleven» og «Utrustet for livet» skal kjennetegne vår skole, og personalet vårt er opptatt av at våre elever skal oppleve å bli sett og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er. Vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Turer

Ved starten av 8. trinn drar vi på leirskole i Sætervika, på 9 trinn drar vi på overnattingstur og på 10. trinn drar vi på utenlandstur.

Læringsmiljøet

Skolen legger stor vekt på at det skal være et godt læringsmiljø i klassen og på skolen som helhet. Vi ønsker at hver enkelt skal møte utfordringer, tilpasset elevens forutsetninger. Miljøet i klassen skal være preget av ro og orden, men også av trygghet og åpenhet.
 Skolen forventer at lærere, elever og foreldre samarbeider for at hver enkelt elev skal nå så langt som mulig, både kunnskapsmessig og i personlig vekst og modning.

Hva forteller elevene?

Isabel Thorkildsen

Danielsen Ungdomsskole er en skole som lar alle bli sett!

Andrea Gripsgård Jørgensen

Angret ikke ett sekund!

Om Danielsen Ungdomsskole Bergen

Danielsen Ungdomsskole Bergen ligger sentralt i Bergen og har 270 elever

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag – både faglig og sosialt. Vi har fokus på at elevene skal oppleve å bli sett, oppleve mestring og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er, og vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Vi ønsker å utruste elevene både gjennom å synliggjøre et kristent perspektiv på livet og gjennom god faglig undervisning. Samtidig vil vi vise respekt for mennesker med andre meninger og trosretninger, og løfte fram hvor viktig det er å respektere alle typer mennesker – også de som tenker annerledes enn en selv.

Vi ønsker at de som kommer til oss skal oppleve at her er et godt sted å være, både som elev, som ansatt, som foresatt og som besøkende.