Danielsen Sotra

Kristen barne og ungdomsskole for alle.

Kunnskap som varer
Karakter som bygger
Kjærlighet som former
Kjennskap som trygger

Søk skoleplassHvorfor velge ossForeldrehåndbok

Det er flere grunner til å velge oss!

Her kan du finne nyheter fra Danielsen Sotra

Danielsen Sotra er en kristen barne- ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene.

Siste nyheter

Les om alt som skjer på skolen vår! Du kan og følge oss på Facebook og Instergram.  

Hvorfor velge oss

Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker. Vårt mål er at hver elev skal nå så langt som mulig, både når det gjelder kunnskaper og visdom, og i personlig vekst og modning.

Søk skoleplass
Kantine

Ungdomsskolen har egen kantine som drives av arbeidslivsfag. Åpen i storefri.

Barneskolen har kantine ca. 1 gang i måneden. Elevrådet driver denne.

SFO

Barneskolen har egen SFO for 1.-4. trinn

Idrettslinje

Ungdomsskolen har egen Idrettslinje der du får holde på med den idretten du liker.

Ipad

Vi bruker iPad som digitalt verktøy i skole hverdagen.

Alle elevene får sin egen iPad.

Hva forteller elevene?

Jonas Leigland 10 år på Danielsen

Jeg har gått 10 år på Danielsen, det har vært veldig godt. Det har vært et bevisst valg.

Lærerne er veldig flinke, skolen har gode verdier og for meg betyr det mye at det har vært en kristen skole.

Jeg føler at jeg har blitt sett av lærerne og jeg har lært masse disse årene jeg har gått her.

Alida Landro Nordhaug 8A

Det var veldig gøy å begynne på skole her. Det er greie elever og lærere.

Det er lett å få nye venner og det er et godt miljø. Det er alltid noe kjekt å finne på i friminuttene.

Anbefaller alle som skal begynne på skole å søke på Idrettslinjen. Jeg elsker å danse så det er veldig gøy å få holde på med idretten min på skolen.

Lærerne på dans er kjempeflinke og inspirerende.