Danielsen Sotra

Kristen barne og ungdomsskole for alle.

Kunnskap som varer
Karakter som bygger
Kjærlighet som former
Kjennskap som trygger

Søk skoleplassHvorfor velge oss

Det er flere grunner til å velge oss!

Her kan du finne nyheter fra Danielsen Sotra

Danielsen Sotra er en kristen barne- ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene.

Siste nyheter

Les om alt som skjer på skolen vår! Du kan og følge oss på Facebook og Instergram.  

Hvorfor velge oss

Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker. Vårt mål er at hver elev skal nå så langt som mulig, både når det gjelder kunnskaper og visdom, og i personlig vekst og modning.

Søk skoleplass
Kantine

Ungdomsskolen har egen kantine som drives av arbeidslivsfag. Åpen i storefri.

Barneskolen har kantine ca. 1 gang i måneden. Elevrådet driver denne.

SFO

Barneskolen har egen SFO for 1.-4. trinn

Idrettslinje

Ungdomsskolen har egen Idrettslinje der du får holde på med den idretten du liker.

Ipad

Vi bruker iPad som digitalt verktøy i skole hverdagen.

Alle elevene får sin egen iPad.

Hva forteller elevene?

Amalie Nesse Ulveseth 7.klasse

Gleder meg til å gå på skolen hver dag.

Danielsen Sotra har flinke lærere, gøye timer, godt miljø, mye å gjøre i friminuttene. En stor skole med god plass.

Om Danielsen Sotra

Vi er en kristen barne- og ungdomsskole som ligger i Idrettsparken på Straume, ca. 10 minutter å gå fra busstasjonen. De ansatte på skolen er opptatt av at hver enkelt elev skal trives på skolen, både faglig og sosialt.

Danielsen etablerte ungdomsskole på Sotra i 2000.  Det første året hadde skolen 60 elever. I 2008 ble barneskolen etablert. I dag har barneskolen 171 elever, mens ungdomsskolen har 238 elever. Skolen har SFO for barn i 1.-4.klasse. Ungdomsskolen har egen idrettslinje. Av språk kan du velge spansk eller tysk. Ønsker du ikke språk, kan du velge arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag 9. trinn driver kantine for ungdomsskolen.