Danielsen Ungdomsskole Haugesund

En kristen friskole for alle.
Vi vil gi ungdom et trygt og godt læringsmiljø.

Søk skoleplassPraktisk informasjon

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både faglig og sosialt.

Det er mye som foregår i skolehverdagen vår. Her kan du følge med på det som rører seg, og du kan i tillegg følge oss på Instagram og Facebook.

Danielsen ungdomsskole Haugesund ligger i Skåredalen, og har i dag 90 elever. Vi er i en prosess hvor vi skal utvide skolen og planlegger nytt skolebygg på Norheim.

Hvorfor velge oss

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både faglig og sosialt.

Vi har fokus på at våre elever skal oppleve å bli sett, oppleve mestring og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er, og vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Søk skoleplass
Motiverte elever

Det er viktig for oss at elevene opplever mestring og trivsel i en hektisk skolehverdag. Det er et mål at undervisningen skal være variert og oppleves relevant.

Godt læringsmiljø

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både faglig og sosialt. Vi jobber for å fremme et godt læringstrykk og godt miljø både innad i klassene og på hele skolen.

Dyktige ansatte med fokus på enkeltelever

Vi vil at «Med hjerte for eleven» og «Utrustet for livet» skal kjennetegne vår skole, og personalet vårt er opptatt av at våre elever skal oppleve å bli sett og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er. Vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Faglig og digital kompetanse

Vi har fokus på å gi god faglig undervisning og bruker oppdaterte læreverk. Alle elevene får datautstyr som brukes til skolearbeid, og elevene får opplæring i digitale hjelpemidler som fremmer læring og har nytteverdi videre i livet.

Siste nyheter

Info om hva som skjer i skolehverdagen vår.

Hva forteller elevene?

Hanna Mihet, 02er

Danielsen for meg var en skolehverdag som jeg både gledet meg til og verdsatte. Skolen var et trygt og fritt sted å være - for læring, vennskap, utfoldelse og passe utfordring. Lærere og elever sammen bidro til et varmt og inkluderende miljø. Både det faglige og sosiale var av høy kvalitet!

Det er en skole for hver og en, hvor alle blir hørt, sett og inkludert. Alles behov blir tatt hensyn til.

De vennene jeg knyttet sterkest bånd med i årene jeg gikk på Danielsen, er de vennene som står meg nærmest den dag i dag.

Inger Johanne Solheim, 01er

På Danielsen var det mange gode lærere, og jeg fikk lov til å være meg selv.

Om Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Danielsen Ungdomsskole Haugesund ligger i Skåredalen, og har i dag 90 elever.

Vi er i en prosess hvor vi skal utvide skolen og planlegger nytt skolebygg på Norheim. Planen er to klasser på hvert trinn med til sammen 180 elever etter at nybygget er ferdigstilt.

Med hjerte for eleven

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag – både faglig og sosialt. Vi har fokus på at våre elever skal oppleve å bli sett, oppleve mestring og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er, og vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Utrustet for livet
Vi ønsker å utruste våre elever både gjennom å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og gjennom god faglig undervisning. Samtidig vil vi vise respekt for mennesker med andre meninger og trosretninger, og løfte frem hvor viktig det er å respektere alle typer mennesker – også de som tenker annerledes enn en selv.

Vi ønsker at de som kommer til oss opplever at her er et godt sted å være – både som elev, ansatt, foresatt og andre som kommer innom.