Danielsen skole på leirskole på Voss 1951
  • skulebilete-osteroy-aug12.jpg
  • Current
  • skulebilete-osteroy-aug12.jpg

Søk skuleplass på 1-2-3!

Fyll ut skjemaet, og søk på skuleplass på Danielsen Ungdomsskule Osterøy

Gå vidare!

Søk skoleplass på 1-2-3!

Fyll ut skjemaet, og søk på skoleplass på Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Gå videre!

Søk skoleplass på 1-2-3!

Fyll ut skjemaet, og søk på skoleplass på Danielsen Ungdomsskole Karmøy

Gå videre!

Besøk frå barnevakten

barnevakten-logo-2-stor.jpg
09.04.2014

Tysdag 8.april fekk vi besøk av Tor Egon Mikkelsen, foredragsholdar for Barnevakten. Han hadde sett av heile dagen til oss på DUO. Jammen gav han oss mykje å tenkje på!

Les mer »

Strålande nyttårsfest på DUO!

20140116_181237.jpg
17.01.2014

Torsdag 16. januar var det duka for fest på DUO! Elevena kom kledde i finstasen, og kunne entre skulen på raud løpar og motta velkomstdrink i "foajèen"!!

Les mer »

Nyttårsfest på DUO torsdag 16.januar!

show_image_event-page.php.jpeg
07.01.2014

Set av kvelden torsdag 16. januar kl. 18-21! Då skal vi ha nyttårsfest på DUO, og alle elevane våre er hjarteleg velkomne! Festkomitèen legg opp til ein flott kveld med skikkeleg middag og andre godsaker, og det blir underhaldningsprogram og anna lått og løye. Dagen etter, fredag 17. januar har elevane fri frå skulen.
Vi gler oss stort og ønskjer alle elevane velkomne til fest!


Riktig Godt Nyttår!!

2014.jpg
07.01.2014

Det nye året er for lengst sparka i gong, og både elevar og tilsette på DUO er i sving etter jule-og nyttårsferien. Og Godt er det! Vi håpar at alle elevane og deira føresette har hatt gode dagar i lag - og så var det flott å få ønskje alle velkomne til skulen att 2. januar.

Vi gledar oss til fortsetjinga dette skuleåret - og håpar det vil innhalde mykje trivsel, læring og godt fellesskap!


Juleverkstad med julegraut til lunsj!

20131217_113704.jpg
17.12.2013

I dag er den store juleverkstad-dagen her på DUO! Det vert m.a. tova, snikra, sydd, forma, måla og bakt på huset. Vi kan sjølvsagt ikkje avsløre akkurat kva som vert laga - noko av dagens produkt hamnar gjerne under juletreet til dei som er så heldige! I lunsjen pågjekk det ivrig mandeljakt - og nokre vart kanskje stappmette før ein ville... Tusen takk til velvillige foreldre som har stilt opp med flittig innsats for å gjere dagen vår så vellukka!!


Flott resultat etter Misjonsaksjonen!

20131216_094554.jpg
17.12.2013

Det er med glede vi kan annonsere eit flott pengebeløp etter årets Misjonsaksjon på DUO!Elevar, sponsorar, heimar og lokale bedrifter har vore med og gje eit godt bidrag til Mercy Ships. Med kr. 50.789,- er det mange menneske som kan få liva sine forvandla, ved at dei får livsviktig helsehjelp på sjukehusskipet.

På skulen hadde vi også fleire permieutdelingar: Flest rundar, beste kostyme og beste påfunn i Misjonsløpet vart premiert med signerte fotball - landslagsdrakter og gåvekort på ein sportsbutikk. Beste tipp på kor mykje som ville bli innsamla i aksjonen vart også premiert.

DUO vil rette ein stor takk til alle som har vore med og støtta Misjonsaksjonen vår!


Stort engasjement for Mercy Ships!

img_2421.jpg
12.11.2013

Å få vere med på å forandre menneske sine liv, ved å bringe håp og legedom til verdas fattige - det er litt av ein visjon! Mercy Ships - organisasjonen som driv eit stort sjukehusskip - der legar, sjukepleiarar og øvrig mannskap på over 400 personar jobbar gratis - det var vår samarbeidspartnar for Misjonsaksjonen på DUO 2013. Det vart to flotte dagar med m.a. misjonsløp, sal av vaflar og kaffi, produksjon av pasientkort, bilvask - og heildagsarbeid i ein bedrift eller på heimebane. Elevane våre har gjort ein flott innsats! Det er stort å tenkje på at eit bidrag frå ein Osterøy-skule som vår, kan bety at nokon får livet sitt totalt forandra. Vi veit at ved å støtte Mercy Ships vil nokon kunne få helsehjelp som dei ellers aldri ville ha håp om å få. At nokon kan få synet tilbake, eller få operert vekk ein veksande svulst, eller få vaksine eller anna gratis helsehjelp, då vert det verkeleg meining i å bidra! Tusen takk til elevar og alle andre som har støtta Misjonsprosjektet og Mercy Ships!


Viktig informasjon om elevane si "arbeidsmiljølov" og foreldre sin klagerett

elevenes-skolemilj.jpg
12.11.2013

Kapittel § 9a i Opplæringslova om elevane sitt skulemiljø slår fast at "alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Saman med lovparagrafane 11-1a og 11-5a gjev kapittel 9a elevar og foreldre medråderett i forhold som gjeld skulemiljøet, og rett til å klage dersom skuleeigaren ikkje tek oppmodingar alvorleg. Alle elevar har ein lovfesta rett til eit godt fysisk og og psykososialt skulemiljø. Både elevar og foreldre bør vende seg skriftleg til skulen dersom dei meiner at skulen ikkje tek vare på dei rettane elevane har etter kapittel 9a i opplæringslova. Elevar og foreldre kan sende ein klage til skulen dersom dei meinar et skulen ikkje tek brevet deira alvorleg. Skuleeigaren har eit overordna ansvar for skulane. Danielsen Ungdomsskule Osterøy er ein friskule eigd av Egill Danielsens Stiftelse. Hos oss er det rektor Jostein Fossmark som representerer skuleeigar. Utdanningsdirektoratet har gitt ut eit eige hefte der ein kan lese meir om dette. Heftet er tilgjengeleg på www.udir.no


Misjonsaksjonen på DUO 2013 for Mercy Ships!

afm3_28.jpg

To dagar i veke 45 vil vi vere i sving med Misjonsaksjonen på DUO 2013. I år har vi valt å samarbeide med ein flott organisasjon: Mercy Ships er eit sjukehusskip med høgt utdanna helsepersonell, som jobbar frivilleg for å nå visjonen om å "bringe håp og legedom til verdas fattige". Tysdag 5. november skal elevar og tilsette ha ulike aktivitetar på skulen og lokalmiljøet for å samle inn pengar for at fattige skal få helsebehandling og -opplæring. Torsdag 7. november skal elevane jobbe i ein bedrift eller heime, der dei gjev dagsløna si til Misjonsprosjektet vårt. Vi håpar lokalmiljøet vil ta vel imot elevane våre! Ved å kjøpe m.a. kaffi og vaflar på stands i Valestrand og Lonevåg, svinge bilen innom skuleplassen for ein vask, eller få vite meir om kva prosjektet går ut på, kan de bidra til å gje fattige livsforvandlande hjelp!


Mange besøkjande på DUOs første Open skule!

1368805_10151881156132567_1445771278_n.jpg
14.10.2013

Spente var vi då vi inviterte til Open skule for første gong! Kor mange ville komme, tru? Vi vart overvelda over responsen! Med utvida matsal kunne vi med audmjuk glede kontstatere at mange - både barn og vaksne - hadde teke turen innom DUO denne etterniddagen!

Les mer »

Velkomne til Open skule 2. oktober!

skjermbilde-2013-09-30-kl.-10.04.42.png

Onsdag 2. oktober kl. 16-18 inviterer vi til Open skule på Danielsen ungdomsskule Osterøy! Dette er ein flott sjanse til å få eit innblikk i skule-og læringsmiljøet vårt. Årets 8. klassingar er medarrangørar denne dagen, og vil vere i aksjon med ulike læringsaktivitetar rundt om på bygget. Vi serverer middag og kaffi - og håpar mange vil nytte høvet til ein god "skuledrøs" på toppen!

Det er fri entrè - Hjartlege velkomne til alle!


Politisk engasjerte elevar på DUO!

20130909_143434.jpg
16.09.2013

I dag er det ei veke sidan stortingsvalet i landet vårt, og dei fire borgarlege partia har vore i forhandlingar om danning av ei muleg ny regjering. Det er også ei veke sidan vi på DUO hadde vår eigen valdag på skulen! Denne dagen fekk vi verkeleg stadfesta at det politiske engasjementet blant elevane våre er stort!

Les mer »

Nynorskstafetten til Osterøy

img_0105.jpg
28.08.2013

Onsdag 28.august reiste 5 av dei tillitsvalde elevane våre til ungdomsskulen i Lonevåg for å vere med på Nynorskstafetten. To norsklærarar og inspektøren var og med.

Les mer »

Flott første skuleveke!

cimg1894.jpg
Foto: Petrin L. Kvam
25.08.2013

Måndag 19. august kl. 08.50 gjekk startskotet for skuleåret 2013-14 her på DUO. Mange spente elevar var samla til opning i Fellessalen. Det rekordstore 8. trinnet var kanskje dei som hadde mest spenning i kroppen.

Les mer »

Velkomne til foreldremøte på DUO!

20130813_110000.jpg
Foto: Petrin L. Kvam
13.08.2013

Torsdag 22. august kl. 18.00 blir det foreldremøte på DUO. Vi startar i fellessalen, der skuleleiinga vil informere. Etter dette går vi klassevis, for vidare informasjon frå kontaktlærarane. Hjarteleg velkomne til alle foreldre på 8.-10. trinn!


Varmt velkomne til nytt skuleår på DUO!

Klasseromma er klare til oppstart
Foto: Petrin L. Kvam
13.08.2013

Sommarferien er inne i si siste veke. Vi håpar de framleis nyt den! Samtidig håpar vi at de alle har byrja å gle dykk til skulestart!

På skulen har vi vore i sving nokre dagar for å gjere ting klart til første skuledag. Skulebøker, klasserom og uteområde ventar på at de skal komme og ta alt i bruk.

Måndag 19. august kl. 08.50 startar vi det nye skuleåret i lag i fellessalen. Etter dette går vi klassevis med kontaktlærarane. De vil også få helse på lærarar de skal ha i andre fag. Kl. 11.10 skal vi ha felles lunsj som blir servert i fellessalen, og litt seinare på dagen har vi eit fruktmåltid.

Vi skal ha mykje tid i lag denne første dagen, som varer heilt til kl. 15.00.

Les mer »

Dagar med sterke inntrykk

imag0822.jpg
07.06.2013

10.trinn har vore på studietur til Krakow og Berlin.

Besøket i Auschwitz II Birkenau og Auschwitz I sette preg på både ungdomar og vaksne. Flinke guider fortalde og forklarte sterke historiar frå vonde handlingar. Vi hadde fine minnestunder i leirene, og etterpå fekk vi viktige samtaler om det vi hadde sett og høyrt.

Turen har tydleg satt sine spor i alle dei reisande, og vi gler oss til å få dela fleire minner og inntrykk i løpet av dei siste vekene før sumarferien kjem...


Årets nykommer

samuel-1.jpg
15.05.2013

Vi vil gratulera kollega, Silje Marøy Thomassen, med guten som kom 2.mai. Velkomen til verda lille Samuel.


HURRA!

dsc03534-1.jpg
Finaleproduktet
Foto: Astrid Antun
15.05.2013

Valfagsklassa "ReDesign" (8.trinn) er kome vidare til finalen i redesign-konkurransen, med denne stilig lampen!
VilVite sponser buss, og fleire frå skulen reiser inn onsdag 29.mai (kl 10.00) for å heia på elevane våre.

Dette vert spanande!!


Skidag på Voss

dsc03390.jpg
20.04.2013

Før påsken så for Danielsen til Voss for å gå på ski eller ake.


Alle elevane var ganske spendt på å komme seg til Voss, og det var mange som gjekk på slalom; blant anna meg.
Alle var like spendte på å komme opp i bakken sjølv dei som ikkje har stått så mye på slalom før.

Då alle hadde fått på seg ski så for alle opp i dei store bakkane. Det var ein utrolig fin skitur og føre var heilt fantastisk. Mange hadde fleire gode tryningsar, men det er sånn det skal være når vi drar til fjells.

Skriven av elev frå 9.trinn


Dagane som kom og gjekk...

dsc03305.jpg
11.04.2013

Det er tydleg VÅR i lufta både ute og inne på Danielsen Ungdomsskule Osterøy.

Nye skulegensarar prydar ungdommar og vaksne, mange spanande prosjekt vert både starta og fullført, skidagen gjekk som smurt (!) og snart nærmar det seg tentamenstid!

Ta ein titt innom Facebook-sida vår, så får du sjå nokre nye bilete.


Besøk frå TX-Vikings

dsc03352.jpg
Foto: Astrid Antun
19.03.2013

Fredag 15.mars fekk vi besøk frå dei flotte karane i gruppa Team Xtreme Vikings. Desse store muskelbuntane reiser rundt i Noreg, møter ungdom og vaksne, knusar steinar, brettar steikepanner og riv i stykker telefonkatalogar. Dette er sjølvsagt imponerande og underhaldande.

Men det som nok set størst inntrykk på både elevar og lærarar er den tydelege evangeliske målsettinga som desse karane har satt føre seg. Dei vil fortelje menneska rundt seg om kven Jesus er, og kva Han har gjort for dei. Dei forteljingane gjer eit mykje større inntrykk enn dei bretta steikepannene og den knuste steinen som ligg att når dagen er omme.

Les meir på TX-Vikings sine heimesider.


Spanande dagar

haukeland.jpg
10.trinnselevar på kurs på Haukeland.
Foto: Odd H. Mosevoll
11.03.2013

Elevane våre har dei siste vekene vore gjennom arbeidsveker, bedriftsbesøk, kursing på Haukeland Universitetssjukehus (bilete) m.m.

Dei melder attende gode, utfordrande og spanande erfaringar og opplevingar - og vi ser at enkelte har knytt venskap og gryande profesjonelle bånd. "Midt i blinken", seier personalet ved skulen. :)

Vi gler oss til dagane som kjem. Følg med, fleire bilete på veg....


Flotte vinterdagar

skeisedag-7.png
Skeisedag ved Brakvatnet 2013
Foto: Torill E. Revheim
02.02.2013

Det nye året er godt i gong, og vi har verkeleg fått nytt både våte, varme (iallfall godt opp på plussgradene) og skikkeleg KALDE dagar her på Valestrand.

Isen som lenge låg på Brakvatnet måtte også prøvast ut - og elevane fekk syne både gode og nyerverva kunster på skeisene. Stemninga var på topp!

Dei neste vekene vert det mykje spanande på timeplanen. 10.trinn skal gjennom munnleg prøveeksamen, 9.trinn skal på arbeidsveke og 8.trinn skal på ulike aktivitetsdagar og museumsbesøk. Vinterferien vert truleg ikkje fult så lenge å vente på, når det er mykje nytt å oppleve i mellomtida.


Oppstart 2013

skolestart-2013.jpg
02.01.2013

Godt nytt år til dykk alle saman!

Vi gler oss over eit splitter nytt semester med mange nye sjansar til å lære.


Vi helsar med ein flott filmsnutt som Danielsen Ungdomsskule Frekhaug delte med oss på Facebook.

Samlast til vanlege "torsdagsfag" torsdag 3.januar kl 08.50. Velkomen våre kjære og stilige elevar!


Slakting av hjort

dsc03056.jpg
16.12.2012

I dei to siste månadane har skulen vore prega av hjortekjøt. Den 16.november var jeger Nils Lygre ute i Mjeldalen for å skyte to hjortar på bestilling. Det gjekk sjølvsagt som bestillt og både elevar og lærarar fekk oppleve hjorteslakting på høgt nivå.

Bergens Tidende var til stades under slaktinga, og dei laga ei flott reportasje (+ filmsnutt) som du kan finne HER.

Vi har allereie nytt hjortekjøtet til både middag og lunsj på skulen, og elevane har ikkje vorte leie hovudingrediensen enno.


En minnerik dag

skulebenken.jpg
Foto: Kjetil Vatsøy
09.11.2012

I Lille Øvregate ligger et spennende hus med utstillinger og læremateriell fra tre århundrer; nemlig skolemuseet!
Skolemuseet holder til i den gamle Latinskolen, der de deler hus med Holbergmuseet.

Elevene på 8 trinn fikk bli med på en engasjerende reise gjennom den norske skolen - og dermed det norske samfunnets historie, fra middelalderen og frem til i dag.

Elevene fikk sitte på gamle skolepulter,mens de fikk se plansjer og ulike gjenstander som har blitt brukt i undervisning opp gjennom tidene. Noe var gjenkjendbart, mens andre frembrakte undring og fasinasjon. En minnerik dag, med andre ord.

Se flere bilder på Facebook.


Informasjonsmøte

informasjon_kunde.jpg
07.11.2012

Det vert informasjonsmøte for søkarar til skuleåret 2013-2014.

Føresette og komande elevar er hjarteleg velkomne. Det vert litt program av elevar, noko å bita i og ein grundig informasjon om skulen og skuleåret som kjem.

Me sjåst 5.desember kl 18.00!


Elevkveld

dsc02584.jpg
Mørk sminke og vakker jente!
04.11.2012

Onsdag 24.oktober holdt 10.trinn ein flott elevkveld for sine medelevar! Hovedformålet med kvelden var å få samla inn nokre kroner til studieturen i juni. Men det er ingenting i vegen for at ein kan kose seg litt undervegs.

Karneval og utkledning var tema for kvelden, og mange flotte kostymer på endå flottare ungdommar satte sitt preg på selskapet!


Kunst & Handverk

trykkprosess.jpg
17.10.2012

Linoleum kan brukast til så mangt. Iallefall til meir enn å gå på!

Dette har elevane på 9 trinn fått erfara dei siste vekene, gjennom å forvandla ein bit linoleum om til ei trykkplata.

Trykka vart mange, varierte og i alle tenkelege fargar og formar.
Kjempefine vart dei og´!

Sjå fleire bilete på Facebook-sida vår!


Bursdagsfeiring

dsc02224.jpg
22.09.2012

Vi vil gratulera vår kjære rektor, Jostein Fossmark,
med VEL OVERSTÅTT bursdag!

Elevane synte tydeleg kor dei set pris på rektoren sin. Her var det både heimelaga bursdagskake, lys (med lyd), stjerneskot, krona, overraskelsesfest, bursdagssong og gåve.

Vi set stor pris på deg, Jostein!

Sjå fleire bilete på Facebook.


Gode dagar

dsc02102.jpg
Birte, Sunniva, Eline og Marianne.
Foto: Ingrid K. Steinshamn
17.09.2012

Fire nydelege 10.klassingar nyt gode dagar i ny sofa!

Vi vil ynskje alle dykk som les dette ei FANTASTISK god veke, og bruk dagane godt!

PS: Har du vore innom Facebook-sida vår i dag?


Nasjonale Prøver

np.jpg
11.09.2012

Hausten er godt i gong, både utomhus og innomhus på Valestrand. Vi gjer oss klar til den fyrste nasjonale prøven i lesing som skal gjennomførast onsdag 12.september.

Vi vil ynskje alle 8. og 9.klassingar i heile landet
LUKKE TIL med både nasjonale prøvar
og anna slikt som hausten har å by på.

Helsing alle oss her på DUO


Opningsfest

dsc02037.jpg
30.08.2012

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug feira i forrige veke oppstart av ny skule i Meland. 22 flotte 8.klassingar storkosar seg med ekstra mange kvadratmeter dette året. Neste år vert det truleg to nye klassar å dela området med.

Elevane bidrog med imponerande drama og song. Knut Arild Hareide (KrF) delte mange inspirerande tankar, i tillegg til fleire andre flotte helsingar. Vi her på Osterøy vil gjerne gratulere DUF endå ein gong med ny skule på Frekhaug.


Sætervika Leirskule

kanotur2.jpg
02.09.2012

Allereie ei veke etter skulestart reiste 17 flotte 8.klassingar saman med ein gjeng stilige lærarar på leirskule i Sætervika. Dagane var fylte med Tarzan-løype, kanopadling, tube-køyring, biljard, mat og noko soving.

Både elevar og lærarar kom attende til skulen med varme smil om munnen. Ein god start på eit heilt nytt skuleår!


Ungdomsløpet 2012

dsc02005.jpg
Jenter 9.trinn står klare til start.
30.08.2012

Elevane fekk ei VÅT oppleving av årets ungdomsløp. Men det hindra ikkje tapre ungdommar i å gjere ein strålande innsats. Knarvikmila går av stabelen i helga, og drøye 2000 ungdomsskuleelevar frå Nordhordland og Bergen stilte modige opp i samband med Ungdomsløpet 2012.

Vi er stolte over både innsats og resultat frå våre spreke elevar! Det kan hende vi må gjera litt ekstra stas på dei aller raskaste ein av dei komande dagane...


Flotte foreldre!

dsc01706.jpg
30.08.2012

Vi vil takke foreldregruppa ved skulen for godt oppmøte og stort engasjement i samband med foreldremøtet i august! Her fekk vi presentert eit innhaldsrikt personale og foreldra fekk innføring i nokre gode reiskapar i samband med foreldrekontroll på datamaskina.

Vi gler oss til nærare samarbeid i løpet av dette skuleåret!


"Liker" på Facebook

skjermbilde-2012-08-21-kl.-20.49.51.png
DUO si Facebook-side.
21.08.2012

Facebook-sida vår får stadig fleire gjester. Dette gler vi oss over, og håper endå fleire vil gå inn og "lika" sida vår. Her vil det komme nyhende, informasjon og artige kommentarar fleire gongar i veka.

Så vil du følge med korleis det står til med oss her på Valestrand - så gå inn HER og trykk på "LIKER".


Mat & Helse

dsc01680.jpg
Elevar frå 9.trinn er godt i gong med nytt fag!
Foto: Ingrid K. Steinshamn
18.08.2012

Årets første Mat&Helse-oppgåve er unnagjort og GODKJENDT!
Ser det ikkje godt ut vel?


Foreldremøte 20.august

dsc01617.jpg
Ein sommeropprusta skule står snart klar til eit nytt år.
Foto: Ingrid K. Steinshamn
14.08.2012

Hjarteleg velkomen til alle foreldre/føresette ved Danielsen Ungdomsskule Osterøy skuleåret 2012/2013. Vi samlast i fellessalen måndag 20.august kl 18.00. Gler oss til å sjå dykk att alle saman!


Bygdanytt om nattvandringa

duo-i-bygdanytt.jpg
Flott oppslag i Bygdanytt
Foto: Henrik E. Olsen
04.07.2012

Lokalavisa Bygdanytt hadde ei flott dobbelside om nattvandringa vår over Vidden i juni.

Det var eit flott oppslag som skildra både turen, elevane og stemninga på ein framifrå måte.
Vi anmodar dykk alle om å finne dette opplaget og lesa desse to sidene.

Du kan og`finna eit større bilete HER på Facebook.


GOD SOMMAR!

sunflowers.jpg
30.06.2012

Med ynskje om ei velsigna god sommartid
til deg og dine frå alle her ved Danielsen Ungdomsskule Osterøy.

Me sjåast att til skulestart torsdag 16.august kl 08.50!Tur til Mjøsvågen

dsc_0289.jpg
Noregs brattaste veg - Kossdalen.
Foto: Torill E. Revheim
30.06.2012

Den 18. juni valde me å ta 8.klassingane våre med til Mjøsvågen.Me starta i Svenheim og gjekk den 3 km lange løypa frå toppen av Kossdalen til Mjøsvågen. Dei freda svingane er Noregs brattaste veg med gjennomsnittleg 27% stigning.

Les mer »

KUNSTVERK

dsc01118.jpg
Elin Brudvik Helle malar skuleveggen.
Foto: Ingrid K. Steinshamn
29.06.2012

På eige initiativ tok Elin ansvar og fekk opp eit flott kunstverk på ein av dei tomme skuleveggane på DUO.

Medan medelevane låg heime og sov frå seg "jetlag" frå årets nattvandring, stod Elin Brudvik Helle på skulen og mala eit fantastisk flott veggmaleri. Vi er stolte og kry over å ha fått eit så stilig design til å pryda interiøret vårt. Elin har imponert både medelevar og lærarar, og vi reknar med du vart imponert du med?

Sjå meir på Facebook.


"Henover Vidden"

dsc01099.jpg
Tøffe ungdommar på veg mot Fløyen ei juninatt.
Foto: Henrik Eide Olsen
27.06.2012

"Du skal ikkje sova bort sumarnatta...". Med den songen klart i minne tok lærarane ved DUO initiativ. Resultat: Ei stille og svalande sumarnatt gjekk 47 spreke Danielsen-elevar over Vidden.Les mer »

Naturfagstur til Brakvatnet

studerar-vatnet.jpg
11.06.2012

Torsdag 7. juni var 8-2 ein tur til Brakvatnet i naturfagstimane. Vi fekk eksperthjelp frå lokal naturkjennar, og er svært takksam for det. Det var ein veldig fin tur, og vi fekk sett litt på vassplantane der oppe. Insekt vart også forsøkt å samlast, men det vart ikkje så mykje meir enn augestikkarar og maur. Bokfink og Svarttrost kunne høyrast i skogen, og til og med ein hoggorm og ein frosk dukka opp. Eit lite studie av vatn som økosystem.


VI ER STOLTE!

pasykkel.jpg
11.06.2012

Juni har kome til Osterøy, og elevane ved DUO fortener heider og ære for fire vel gjennomførte heildagsprøvar våren 2012.

Det har vore mange solfylte dagar der elevane våre har sete innomhus og skrive så blekket (evt tastaturet) sveitta. Vi er stolte av dykk alle saman! :)

Les mer »

Moskvatur