Danielsen Ungdomsskule Osterøy
– eit val for livet…

Trygt miljø – kjekk skulekvardag – læring som varer.

Siste frå skulen

 • Ein fantastisk klasse å reise på tur med!
  Ein fantastisk klasse å reise på tur med!

  Vekene rullar fort, og det er allereide fleire veker sidan 10. klasse var på tur til Krakow. Her kjem...

  0
 • God stemning på leirskule!
  God stemning på leirskule!

  I skrivande stund er 8. klasse på leirskule på Gullbotn leirsted. Her er ferske rapportar direkte frå Gullbotn: Om...

  1
 • Flott innsats på Ungdomsløpet!
  Flott innsats på Ungdomsløpet!

  Fredag var dagen då ungdommane i regionen skulle teste form og innsats i Knarvikmila sitt «Ungdomsløpet 2014″. Dette vart...

  2
 • Elevrådet på plass!
  Elevrådet på plass!

  I går hadde Elevrådet v/DUO sitt første møte dette skuleåret. Med vararepresentantar tel Elevrådet 11 representantar. Inspektør er i...

  1
Veiledning 2
SMILE

 Om skulen

 

Historia

DUO vart etablert hausten 2011. Då starta skulen opp med to klassar: 8. og 9. klasse. Sidan hausten 2012 har skulen hatt tre klassar, ei klasse pr. årssteg, med plass til inntil 90 elevar totalt. Den første rektoren på DUO var Laila A. Eidsheim. Jostein Fossmark overtok rektor-stolen året etter.

 

Skulebygget

DUO ligg på Valestrand, og har sidan oppstarten hatt førebels skuledrift i bedehuset, samt to oppførte modular.
Klasseromma er lyse og trivelege, og skulens storstove er fellessalen i bedehuset. Her har vi større fellessamlingar og skulelunsj. Arbeidet med nytt permanent skulebygg pågår, og håpet er at vi innan få år skal flytte inn i nye lokale på Valestrand.

Miljøet

Vi ønskjer at alle elevar på DUO skal kjenne seg trygge, verdsette og inkluderte! Skulen vår er ein relativt liten skule, og miljøet er oversikteleg. På DUO er det nulltoleranse for mobbing! Skulelaget arrangerer lagsmøter kvar veke, og i elevrådet kan elevane ta opp saker dei er opptekne av, og slik vere med å påvirke det som skjer på skulen, både fagleg og sosialt.

 

Dei vaksne

På DUO ønskjer alle dei vaksne å vere tett på elevane, både når det gjeld sosial trivsel og fagleg oppfølging. God kjennskap til elevane gir eit godt utgongspunkt for å kunne møte den enkelte sine behov og føresetnader. Alle dei tilsette er forplikta på å kunne stå for og handle etter skulens kristne forankring.

Studietilbod

Mac

På DUO får kvar elev tilbod om å inngå ein låneavtale om ein bærbar Mac. Denne maskina er skulen sin eigedom, men elevane vil etter tre år på skulen få den i privat eige. Dersom ein elev avsluttar skuletida på DUO før det har gått tre år, kan ein betale ut maskina. Mac’en er eit viktig verktøy i undervisninga og skulearbeidet på DUO.

 

Språkval

DUO har no tilbod om undervisning i to framandspråk: spansk og tysk. For dei elevane som ønskjer eit fag med meir praktisk tilretteleggjing, tilbyr vi faget arbeidslivsfag.

Valfag

Likar du å arbeide med film, redigering, foto, skrive nyhendesaker osv., kan media vere faget for deg! Har du andre kreative evner, der du formar, snikrar og skaper nye ting av gammalt, vil du kanskje like faget design/redesign. Nytt av i år kan alle 10. klassingar velje trafikalt grunnkurs som eit valfag.

 

Aktivitetsdagar

Som ein del av kroppsøvingsfaget gjennomfører vi ulike aktivitetsdagar i løpet av året. Her kan vi nemne skidag, nattevandring og overnattingstur. I løpet av skuleåret i 8. og 9. klasse reiser elevane på eit leirskuleopphald på Gullbotn leirsted. 8. trinn reiser tidleg om hausten, 9. klasse reiser om våren. I 10. klasse reiser elevane til Krakow på studietur om hausten.

Volleyball 4