Kristen barne- og ungdomsskole på Sotra

Sirkelbilde02b

 Om skolen

Danielsen Sotra er en kristen barne- ungdomsskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterer de oppnår i de ulike fagene.

På Danielsen Sotra skal elevene bli sett av de voksne, og de skal få utvikle seg som mennesker .Vi ønsker å være en alternativ skole, en kristen friskole. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt. Vi skal hjelpe foreldrene med oppdragelse og undervisning i videste forstand. Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.

Historien

Danielsen etablerte ungdomsskole på Sotra i 2001.  Det første året hadde skolen 60 elever. I 2007 ble barne skolen etablert. I dag har barneskolen ca 130 elever, mens ungdomsskolen har ca 270 elever.
 

Lokalene

Skolen ligger sentralt plassert på Straume, ca 10 minutters gange fra busstasjonen. Skolen har blitt bygget ut flere ganger. Se bilder fra skolen her.  

Miljø

De ansatte på skolen er opptatt av at hver enkelt elev skal trives på skolen, både faglig og sosialt.

Skoletilbud

SFO

Skolen har SFO for barn i 1.4.klasse. SFO er åpen mandag- fredag kl.07.30-16.30. Les mer om SFO her:

 

Kantine

Skolen har kantine som er åpen for ungdomskolen i storefri hver dag.

 

Klasseturer

I august reiser 8.trinn på overnattingstur, en viktig tur for å bli godt kjent! Når elevene går i 10.klasse blir det også en lengre utenlandstur med både faglige og sosiale aktiviteter.

 

Valgfag

Valgfag ble innført på ungdomskolen skoleåret 2012/2013. Hensikten med dette var å skape mer praktisk og variert undervisning. Les mer om valgfag her:

 

Språkfag

Dette skoleåret tilbyr skolen Tysk og Spansk som andre fremmedspråk. Det er også mulig å valge arbeidslivsfag. Les mer om fremmedspråk og arbeidslivsfag her:

 

Idrettslinje

Skolen tilbyr idrettslinje. Les mer om idrettslinjen her:  

 

 

rundmat