Profeten Daniel

Logoen for Danielsen VideregÄende Skole er inspirert av profeten Daniel. LÞven i logoen skal blant annet minne om da Gud utfridde Daniel fra lÞvene og kongens dÞdsdom over ham.

Profeten Daniel kan stÄ som forbilde for alle som har sin virksomhet ved Danielsen VGS. Daniel hadde tilegnet seg mye kunnskap. Gjennom troen pÄ Gud ble det tydelig at han ogsÄ hadde visdom.

 

X