Skolens historie

Danielsen Videregående Skole er en av åtte skoler i Egill Danielsen Stiftelse. Eksamensrett fikk skolen i 1972 da Privatskoleloven kom, og samtidig også rett til offentlig tilskudd på 85% av driftsutgiftene.

Danielsen skole ble etablert i 1932 med en realskoleklasse på 24 elever. Skolen holdt til i det som da var Domkirkens menighetshus, i Kong Oscarsgate 27. Skolens grunnlegger, eier og rektor var den nyutdannede cand.filol. Egill Danielsen. Skolen vokste raskt, og etter hvert kom også gymnasklasser til.

Utenfor Gimle Skole i 1940-årene

Utenfor Gimle Skole i 1940-årene

De f√łrste knappe 30 √•rene holdt skolen til forskjellige steder i Kong Oscarsgate, f√łr den etablerte seg mer varig i Kong Oscarsgate 31, hvor videreg√•ende holder til idag. I 1972 ble skolearealet utvidet til ogs√• √• omfatte naboeiendommen i Halvdan Kjerulfsgate 6a.

Fram til privatskoleloven kom i 1970 ble Danielsen skole drevet for det meste bare ved hjelp av skolepenger. «Kveldsskolen», som var et deleksamenstilbud til voksne p√• privatbasis, ble skilt ut som egen avdeling med egen administrasjon i 1996 under navnet Intensivgymnaset.

[006481]

Leirskoleopphold på Voss i 1951. Fremme til venstre sitter norsklæreren, Marie Wilhelmsen (senere Berg).

Realskoleklassene ble avviklet p√• 1960-tallet da ungdomsskolen med 9-√•rig skoleplikt ble innf√łrt i Norge. Et tilbud til denne aldersgruppen ble tatt opp igjen da Danielsen ungdomsskole ble etablert i St. J√łrgensgate i 1986.

Rektor og skolegr√ľnder Egill Danielsen

Rektor og skolegr√ľnder Egill Danielsen

Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, alts√• i 45 √•r. Han la ned et enormt arbeid for √• holde skolen g√•ende i med- og motgangstider. Selv om han var rektor, med ansvar for √łkonomien, personalet, elevene og undervisningen, hadde han full l√¶rerstilling og vel s√• det. Skolens f√łrste lokaler var ikke utstyr med tavle, og da fant Egill Danielsen likes√• gjerne frem sag, hammer, spiker og malerkost og spikret sammen en selv.

Lars Johan Danielsen, som ble ansatt som inspekt√łr ved skolen i 1972, overtok som rektor etter sin far i 1977.

H√łsten 1972 ble det f√łrste styret for skolen etablert ut fra Privatskolelovens bestemmelser. Kjell Bj√łrsvik var styreformann fram til 1975 da han flyttet fra Bergen. Etter den tid var Rasmus Skurtveit formann i styret.

Egill Danielsen eide selv skolen fram til 1. januar 1974. Da overdro han den til en selveiende, kristen stiftelse. I grunnreglene formulerte skolens grunnlegger at skolevirksomheten skulle være forankret i kristne grunnverdier slik disse kommer til uttrykk i Den Hellige skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.

I 2007 feiret Danielsen 75-√•rs jubileum. Danielsen skoler best√•r i dag av en videreg√•ende skole, et intensivgymnas, fem ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. De siste ankomne er Danielsen Ungdomsskole Oster√ły, som startet opp i 2011, Danielsen Ungdomsskole Frekhaug og Danielsen Ungdomsskole Haugesund, som begge startet opp i 2012, og Danielsen Ungdomsskole Karm√ły, som ble opprettet i 2013.

X