Forside med nyheter

Skolen der unge mennesker blomstrer!

KRIK-Linje

Utveksling til USA

Studiespesialisering

Forskerlinje

Hva elevene sier

Inkluderende miljø

Her blir du akseptert som den du er, en trenger ikke å være lik alle andre. Andre plasser føler en ofte press til å være lik alle andre, men ikke her. Her kjente jeg meg velkommen med en gang, både på skolen og i klassen
 – Johanna Magdalena Husebye, tidligere elev på studiespesialisering

Gode lærere

Lærerne her er positivt innstilt, de er interessert i det de snakker om og greier å lære det vekk. Og hvis lærestoffet er tungt og mer vanskelig å lære, er lærerne der og pusher mer på.
– Askil Husdal Øye, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Tilrettelagt undervisning

Her er god undervisning, jeg klarer å henge med i timen. Trodde at videregående var vanskelig, men her blir det tilrettelagt for oss hvis vi trenger det. 
-Kristoffer Christensen, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Med åpne armer

Begynte her på Danielsen først i 2. klasse, og jeg ble tatt i mot i klassen med åpne armer. Her har folk venner overalt i alle klasser. Har aldri sett noen her som har blitt satt utenfor eller som ser ut til å bli mobbet.
-Perline Kleiveland, nåværende elev på studiespesialisering

Og lærerne

Givende sammen med elevene

Jeg blir bare mer og mer glad i jobben. Er veldig givende å være sammen med elevene. Spennende å se at de lærer og utvikle seg, og det å få lov å være med å utruste de til et videre liv er utrolig flott. Så er det fint å være en del av kollegiet. Det er stimulerende, flinke folk som ønsker å se elevene. Fint å få være med å vise det kristne menneskesynet i hverdagen, at det er det som ligger i bunn.

-Alvrun Hagerup, lærer og rådgiver

En glød for å lage en god skole

Jeg begynte som tilfeldig ringevikar på skolen og følte at kollegaene hadde en genuin interesse for meg som kollega, selv om jeg «bare» var vikar. Kjente at det var et veldig stort rom for meg som menneske og lærertype. Og så er det en positivitet på lærerplassen som er løsningsorientert. En offensivitet og glød for å lage en god skole. En ser på eleven som en ressurs og som et helt menneske, ikke kun fokus på læring av kunnskap.

-André Otterskred, lærer

Spesielt å se elever som tar ansvar

Veldig kjekt og lærerikt å være her på Danielsen, å få lov til å legge til rette for at elever kan blomstre, bli respektert, lære å respektere andre og få være seg selv. I tillegg til faglig og personlig utvikling vil vi se åndelig utvikling hos elevene. Det er spesielt å se elever som tar ansvar for skolemiljøet gjennom æresuken og ved å ha bønn og lovsang flere ganger daglig på skolen.

-Kari Anne Johansen, lærer og inspektør

Spennende å jobbe med ungdom

Jeg trives veldig godt her på Danielsen, trives i lag med ungdom og kolleger. Det å få jobbe med ungdom er spennende, menneskelige relasjoner er artig og utfordrer meg. Det at jeg kan få lov til å lære å kjenne elevene over tid og se de i en utvikling, er spennende. Jeg får sett både hvordan de er i situasjoner hvor de trives godt og som de behersker, og i slike som de ikke behersker og trives særlig godt i.
 – Bjørn Dahl, lærer

X