Forside med nyheter

Skolen der unge mennesker blomstrer

– i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Siste fra skolen

Hva elevene sier

Inkluderende miljø

Her blir du akseptert som den du er, en trenger ikke å være lik alle andre. Andre plasser føler en ofte press til å være lik alle andre, men ikke her. Her kjente jeg meg velkommen med en gang, både på skolen og i klassen
 – Johanna Magdalena Husebye, tidligere elev på studiespesialisering

Gode lærere

Lærerne her er positivt innstilt, de er interessert i det de snakker om og greier å lære det vekk. Og hvis lærestoffet er tungt og mer vanskelig å lære, er lærerne der og pusher mer på.
– Askil Husdal Øye, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Tilrettelagt undervisning

Her er god undervisning, jeg klarer å henge med i timen. Trodde at videregående var vanskelig, men her blir det tilrettelagt for oss hvis vi trenger det. 
-Kristoffer Christensen, nåværende elev på helse- og oppvekstfag

Med åpne armer

Begynte her på Danielsen først i 2. klasse, og jeg ble tatt i mot i klassen med åpne armer. Her har folk venner overalt i alle klasser. Har aldri sett noen her som har blitt satt utenfor eller som ser ut til å bli mobbet.
-Perline Kleiveland, nåværende elev på studiespesialisering

Og lærerne

- Givende sammen med elevene

– Jeg blir bare mer og mer glad i jobben. Er veldig givende å være sammen med elevene. Spennende å se at de lærer og utvikle seg, og det å få lov å være med å utruste de til et videre liv er utrolig flott. Så er det fint å være en del av kollegiet. Det er stimulerende, flinke folk som ønsker å se elevene. Fint å få være med å vise det kristne menneskesynet i hverdagen, at det er det som ligger i bunn.

-Alvrun Hagerup, lærer og rådgiver

- En glød for å lage en god skole

-Jeg begynte som tilfeldig ringevikar på skolen og følte at kollegaene hadde en genuin interesse for meg som kollega, selv om jeg «bare» var vikar, forteller André. – Kjente at det var et veldig stort rom for meg som menneske og lærertype. Og så er det en positivitet på lærerplassen som er løsningsorientert, fortsetter André. – En offensivitet og glød for å lage en god skole. En ser på eleven som en ressurs og som et helt menneske, ikke kun fokus på læring av kunnskap.

-André Otterskred, lærer

- Givende sammen med elevene

-Veldig kjekt og lærerikt å være her på Danielsen, å få lov til å legge til rette for at elever kan blomstre, bli respektert, lære å respektere andre og få være seg selv, sier Kari Anne Johansen, som er lærer og inspektør på skolen.

– I tillegg til faglig og personlig utvikling vil vi se åndelig utvikling hos elevene. Det er spesielt å se elever som tar ansvar for skolemiljøet gjennom æresuken og ved å ha bønn og lovsang flere ganger daglig på skolen, forteller Kari Anne.

-Kari Anne Johansen, lærer og inspektør