Hvorfor velge oss?

Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering.

Storgruppen i matematikk
Elevmiljø

Skolen vår er kjent for et godt elevmiljø. Elevene trives svært godt på skolen, og mange av søkerne velger oss nettopp på grunn av det gode elevmiljøet. Elevene forteller at de opplever et trygt miljø her, hvor de kan være seg selv. Skolen fokuserer på et godt elevmiljø ved å arrangere miljøturer, ekskursjoner, aktivitetsdager og ulike happeninger gjennom skoleåret.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene.

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

KRIK-linjen

På KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø.

Fagdag hver torsdag

På torsdagene har vi fagdag. Da har elevene ett fag før lunsj, og et annet fag etter lunsj. Som elev slipper man da å forberede seg til så mange fag. Fagdagene gir også en større mulighet til å benytte byens kulturtilbud eller til å fordype seg i faglige prosjekter.

1F på undervisningsopplegg hos Raftostiftelsen
Utenlandsekskursjoner

Elever ved Danielsen Videregående Skole har mange muligheter til utenlandsekskursjoner. Knyttet til forskjellige fag er Tyskland, Frankrike, England, Spania og USA aktuelle reisemål for elevene.

Tyskelevene på studietur i Berlin. Her er de i Potsdam.
Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

Forskerlinjen

På forskerlinjen stimuleres elevenes realfagsinteresse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Programfaget teknologi- og forskningslære (TOF1) i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Forskerelevene reiser på studietur til Odda i Vg1 og ellers flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Vannanalyse i teknologifaget
Vannanalyse i teknologifaget
Egen Mac

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

Miljøturer

Alle Vg1-klasser drar på miljøtur i begynnelsen av september. Da drar de til et leirsted et par timers kjøring fra Bergen, og har én overnatting der. To dager på tur er med på å legge grunnlaget for et godt klassemiljø.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

Godt elevmiljø

En viktig forutsetning for læring er trivsel. Derfor ønsker vi å legge rette for et elevmiljø hvor elever kan skape relasjoner til hverandre på tvers av klasser og trinn. Våre elever har masse initiativ og arrangerer bordtennisturneringer, klassekamper, grab the mic, konkurranser, quizer m/mer. Vi tror dette er med på å skape psykologisk trygghet og gjør det lettere for elevene våre å blomstre i sin personlige utvikling!

Hva forteller elevene?

Turid Nyheim, Vg2 helsefag

- Jeg opplever at lærerne bryr seg om oss, sier Turid Nyheim. - De har god kontakt med deg hvis du er borte fra skolen, og  forsøker å følge deg opp i fagene dine.

Emma Christine Wik Straume, etter Vg2 på Hillcrest i USA

- Alle på Hillcrest  er så åpne og interessert i å bli kjent med folk, forteller Emma Christine. Derfor er det veldig lett å få venner som man kan ta vare på livet ut. Man har alltid noen å gå til, for det er alltid folk rundt en, fortsetter Emma. - Og i sportsmiljøet kommer alle på kampene til hverandre og det er såå god stemning, eller «schoolspirit».
- Året på Hillcrest er så langt det mest minnerike og det beste året i mitt liv!

Rolf jakob fluge, Vg1 Studiespesialisering

- Danielsen VGS er en veldig god skole både faglig og sosialt, og det er mange flinke lærere som FAKTISK gjør timene interessante!

- Vi gjør også mye praktisk arbeid i grupper som jeg trives godt med, forteller Rolf Jacob.

ella hole eikene, vg1 studiespesialisering

–På Danielsen VGS er det et godt miljø, både godt læringsmiljø i klasserommet og blant elevene ellers, sier Ella.

- Jeg synes at lærerne har gode og varierte timer, i tillegg til at de ser den enkelte, og skaper gode relasjoner til elevene sine!

- Her er det en gøy skolehverdag med aktiviteter og andre initiativer, både i fritimer, i friminuttene og etter skolen, som kakesalg, leksehjelp med mat og konkurranser.

Hanna Mjelde, vg2 studiespesialisering

- Det er veldig flinke lærere og godt klassemiljø, så det er enkelt å lære!

- Det er også lett å bli kjent med nye folk og alltid noen å være sammen med, synes Hanna.

Kim eirik aase, Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

- Det jeg liker best med BU-linjen er at vi ikke bare har teori, men at vi har en del praktisk arbeid i skolehverdagen, sier Kim Eirik.

- På BU-linjen lærer vi mye spennende som vi kan få bruk for senere i livet, og som vi kan relatere oss til uavhengig av hva vi studerer videre!

- I tillegg lærer vi mye om oss selv som person, og vi blir mer obs på hvordan vi er mot andre mennesker, fortsetter Kim Eirik.

Hedda Eliassen, Vg2 studiespesialiering

- Jeg synes Danielsen VGS er en veldig flott skole å gå på!

- Det er veldig godt miljø faglig og sosialt. Kjempegode lærere som er interessert i faget sitt og som er motiverende og gode til å lære bort. Alle er så inkluderende og positive som gjør at det alltid er gøyt å være på skolen!

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.