Hvorfor velge oss
/
Læringsrom og mentor

Læringsrom og mentor

Det er flere grunner til å velge oss, og på denne siden kan du lese om noen av disse. En av de første grunnene vi vil nevne, er læringsrommet og mentorordningen vår. Les gjerne mer om dette nedenfor!

Søk skoleplass

Om læringsrom og mentor


Læringsrommet er en nysatsing skoleåret 2023-24, og har allerede blitt veldig populært blant våre elever. Flere av dem sier at de opplever å lære mer i fagene, i tillegg til at de får bedre arbeidsrutiner og studievaner. Mange opplever at de også får mer fritid fordi at det blir mindre skolearbeid som må gjøres hjemme etter at læringsrommet ble innført. Våre elever setter også pris på å kunne få hjelp av sin mentor, eller søke faglig støtte blant de andre elevene i læringsrommet. Flere benytter seg også av muligheten til å samarbeide om faglige prosjekter og innleveringer på tvers av læringsrom.

Alle elevene i læringsrommene er fordelt på ulike klasser og trinn. På den måten kan man bli bedre kjent med flere elever utover sin egen klasse - noe som resulterer i en positiv bonuseffekt for hele skolemiljøet.

Alle elever får sin egen mentor ved Danielsen Videregående Skole. Mentor følger deg opp i Læringsrommet to ganger i uken, og hjelper deg med å få god studieteknikk og effektive arbeidsrutiner. I tillegg har mentor jevnlige formelle og uformelle oppfølgingssamtaler med sine mentorelever.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering.

Elevmiljø

Vi er stolte av å tilby et særdeles godt elevmiljø, og vi legger til rette for at du kan bli godt kjent med dine medelever - både i klassen du tilhører, men også på tvers av klasser og trinn.
Hos oss vil du bli utfordret til å tenke på det beste for din neste!

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

KRIK-linjen

På KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø.

Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

UTFORSKENDE REALFAGSUNDERVISNING

I realfagene stimuleres elevenes interesse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Naturfag i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Realfagene i Vg2 og Vg3 bygger videre på dette. Vi har flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Egen Mac

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

Miljøturer

Alle Vg1-klasser drar på miljøtur i begynnelsen av september. Da drar de til et leirsted et par timers kjøring fra Bergen, og har én overnatting der. To dager på tur er med på å legge grunnlaget for et godt klassemiljø.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

Godt elevmiljø

En viktig forutsetning for læring er trivsel. Derfor ønsker vi å legge rette for et elevmiljø hvor elever kan skape relasjoner til hverandre på tvers av klasser og trinn. Våre elever har masse initiativ og arrangerer bordtennisturneringer, klassekamper, grab the mic, konkurranser, quizer m/mer. Vi tror dette er med på å skape psykologisk trygghet og gjør det lettere for elevene våre å blomstre i sin personlige utvikling!

Søk skoleplass
Søk skoleplass
Silje, vg1

"Det beste med å være elev på Danielsen VGS er nok det veldig gode miljøet alle elevene skaper sammen."

Lars jakob, vg1

"Jeg synes læringsrom er en kjempegod idé og jeg synes at mentorene er veldig gode til å følge opp og hjelpe hvis vi trenger det"

Sofie, vg2

"Jeg har aldri opplevd bedre klassemiljø og finere folk enn her på Danielsen VGS. Jeg liker at alle er så forskjellig, men fortsatt får være seg selv".

Karen, vg2

"Læringsrom og mentorordningen gjør at vi får tid på timeplanen til å jobbe med skolearbeid. Her får vi tett oppfølging av mentoren vår, og vi får mindre arbeid etter skoletid"

Aleksandra, vg1

"På Danielsen VGS er lærerne engasjerte!"

Trine Lise, vg1

"Jeg opplever at lærerne bryr seg om min psykiske helse"

Hedda Eliassen, tidligere elev

- Jeg synes Danielsen VGS er en veldig flott skole å gå på!

- Det er veldig godt miljø faglig og sosialt. Kjempegode lærere som er interessert i faget sitt og som er motiverende og gode til å lære bort. Alle er så inkluderende og positive som gjør at det alltid er gøyt å være på skolen!

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er 1. halvårs karakterene fra 10. klasse (eller vitnemålet om du er ferdig med 10. klasse tidligere), og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.