Hvorfor velge oss?

Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

– Her på Danielsen får jeg motiverende undervisning på høyt faglig nivå, forteller Oliver Noa Hindenes. – Lærerne er flinke til å veilede oss elever, og det er stor interesse for å utvikle seg faglig blant elevene, noe som skaper et godt læringsmiljø, sier Oliver fornøyd.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering.

Bildet er fra en studietur til London for programfagselever i Vg3 engelsk, og er tatt av Aeron Ray Jahr.
Elevmiljø

Skolen vår er kjent for et godt elevmiljø. Elevene trives svært godt på skolen, og mange av søkerne velger oss nettopp på grunn av det gode elevmiljøet. Elevene forteller at de opplever et trygt miljø her, hvor de kan være seg selv. Skolen fokuserer på et godt elevmiljø ved å arrangere miljøturer, ekskursjoner, aktivitetsdager og ulike happeninger gjennom skoleåret.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene.

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

KRIK-linjen

På KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø.

Fagdag hver torsdag

På torsdagene har vi fagdag. Da har elevene ett fag før lunsj, og et annet fag etter lunsj. Som elev slipper man da å forberede seg til så mange fag. Fagdagene gir også en større mulighet til å benytte byens kulturtilbud eller til å fordype seg i faglige prosjekter.

– Jeg setter stor pris på de kreative undervisningsmetodene jeg får være en del av på Danielsen, sier Kathleen Stendal. – Jeg føler jeg har fått oppleve nye måter å oppnå mestringsfølelse på, sammenliknet med ved tradisjonelle undervisningsmåter. Dette gjør også skolehverdagen min mer spennende og givende, forteller Kathleen, som er svært fornøyd med undervisningen hun får her på Danielsen.

1F på undervisningsopplegg hos Raftostiftelsen
Utenlandsekskursjoner

Elever ved Danielsen Videregående Skole har mange muligheter til utenlandsekskursjoner. Knyttet til forskjellige fag er Tyskland, Frankrike, England, Spania og USA aktuelle reisemål for elevene.

Tyskelevene på studietur i Berlin. Her er de i Potsdam.
Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

Forskerlinjen

På forskerlinjen stimuleres elevenes realfagsinteresse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Programfaget teknologi- og forskningslære (TOF1) i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Forskerelevene reiser på studietur til Odda i Vg1 og ellers flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Vannanalyse i teknologifaget
Vannanalyse i teknologifaget
Egen Mac

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

Miljøturer

Alle Vg1-klasser drar på miljøtur i begynnelsen av september. Da drar de til et leirsted et par timers kjøring fra Bergen, og har én overnatting der. To dager på tur er med på å legge grunnlaget for et godt klassemiljø.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

Hva forteller elevene?

Agnes Bjarnedatter Vangsnes

– Jeg er veldig fornøyd med mitt skoleår her på Danielsen, sier Agnes Bjarnedatter Vangsnes.
-Danielsen er en arena der man ikke bare får venner for livet, men hvor man også blir utfordret og vokser i troen sin, fortsetter Agnes. Hun anbefaler veldig å søke Danielsen Videregående Skole!

Viljar Haugen Wikum

– Jeg har gått på Danielsen alle tre årene, men kan trygt si at Vg2 var det beste året, forteller Viljar Haugen Wikum.
– På helse og oppvekst er det flinke lærere som bryr seg, ser deg og aksepterer deg for den du er. Mange tenker kanskje at man blir satt i bås på denne skolen, men jeg kan trygt si at hvis du går helse og oppvekst, så blir du ikke det! Der blir du tatt i mot med åpne armer, av alle programfaglærerne, sier Viljar.

Selma Turøy Johannessen

– Jeg har hatt veldig fine år på Danielsen! I andre klasse dro jeg på utveksling til Hillcrest i USA. Her fikk jeg muligheten til å tilbringe et år med amerikansk skole og kultur. I løpet av dette utvekslingsåret fikk jeg utfordret meg selv, jeg ble mer selvstendig og vokste som person.

Jeg sitter igjen med mange fine og lærerike opplevelser, i tillegg til mange nye venner fra hele verden! Samarbeidet Danielsen har med skolene i USA, legger opp til et spennende og «gøyt» utvekslingsår. For meg har året på Hillcrest i USA vært mitt beste år hittil!

Håvard Kvam

Håvard Kvam, Vg1-elev på KRIK-linjen, forteller at klassemiljøet har fått stor betydning for han i løpet av det første året hos oss!

– I KRIK-klassen får vi mange kjekke opplevingar som gjer at vi får eit nært samhald i klassen, der den enkelte får vere seg sjølv. Lærarane investerer tid på å vise at dei bryr seg om oss, både fagleg og personleg, forteller Håvard.

– Etter å ha blitt kjent med nye vener og nye lærarar har eg verkelig ikkje angra på det valet eg har tatt, sier Håvard fornøyd.

Oda Hordvik

– Danielsen VGS er en skole som bidrar til at enkeltelever blir sett og heiet frem, sier Oda Hordvik, som er elev i Vg3.

Oda forteller at skolen har et godt fag- og læringsmiljø, noe som hun setter stor pris på!
– Det er mange ulike programfag å velge mellom på studie-spesialisering, så det er garantert noe for alle! Jeg setter veldig pris på det gode, positive og inkluderende sosiale miljøet blant elevene, som virkelig gjør skolehverdagen gøy.

Inger Langeland

Leksehjelpen i realfag, som vi har etter skolen tirsdager og onsdager, blir satt stor pris på av mange elever. Inger Langeland, som er Vg1-elev på forskerlinjen, synes leksehjelpen er et veldig godt tilbud

– Først får vi god mat, og etter det kan de som skal jobbe med matte og andre realfag, få hjelp av gode lærere. Det blir alltid gode samtaler, både med andre i klassen, men også på tvers av klasser og trinn! Dette er et godt tilbud, både faglig og sosialt, som jeg setter stor pris på.

Joel Turøy Midttveit

– Jeg har storkost meg alle tre årene jeg har vært på Danielsen!

Dette forteller Joel Turøy Midttveit, som går i Vg3 på studiespesialisering. Som realfagselev har jeg blitt møtt med lærere som vil løfte meg fram og alltid prøver å gi meg svar på det jeg lurer på, sier Joel videre. Lærerne er opptatt av å skape et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø i klassen, ofte i kombinasjon! Jeg ser tilbake på snart tre år med gode samtaler, faglige utfordringer og en skole jeg er stolt av å gå på.

Felix Peer Starck

– Danielsen er et godt sted å være! Dette forteller Felix Peer Starck, som er elev i Vg2 på studiespesialisering hos oss

– Og skolen passer veldig godt for de som trenger en ekstra utfordring. For de som er vant med gode karakterer og som trenger mer enn et godt klassemiljø for å trives, innfrir skolen, sier Felix. – Undervisningen er godt gjennomtenkt, og jeg har ikke opplevd en eneste dårlig lærer på de to årene jeg har vært her!

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.