Hvorfor velge oss?

Høy faglig kvalitet

Undervisningen hos oss preges av høy faglig kvalitet. Mange av våre lærere har mastergrad eller hovedfag i et av fagene de underviser i, og de har pedagogisk kompetanse som gjør dem godt rustet til å undervise. For å tilby best mulig undervisning har skolen fokus på et organisert og utstrakt samarbeid mellom lærerne, blant annet når det gjelder vurderingspraksis. Ulike interne og eksterne lærerkurs i fag, metode og pedagogikk er også noe skolen vektlegger.

Mange programfag

Vi har blant byens største utvalg av programfag innen studiespesialisering.

Storgruppen i matematikk
Elevmiljø

Skolen vår er kjent for et godt elevmiljø. Elevene trives svært godt på skolen, og mange av søkerne velger oss nettopp på grunn av det gode elevmiljøet. Elevene forteller at de opplever et trygt miljø her, hvor de kan være seg selv. Skolen fokuserer på et godt elevmiljø ved å arrangere miljøturer, ekskursjoner, aktivitetsdager og ulike happeninger gjennom skoleåret.

Leksemiljø

Hver tirsdag fra kl 14.00-15.30 og hver onsdag fra kl 15.45-17.00 kan elevene få hjelp med leksene. Det vil alltid være realfaglærer til stede. Onsdager er det også anledning til å få i seg litt varm mat før en går i gang med leksene.

Midt i Bergen sentrum

Vi holder til i flotte, moderne og historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

KRIK-linjen

På KRIK-linjen har elevene allerede i Vg1 programfaget breddeidrett. Fem timer mer med fysisk aktivitet i skoleuken kan motivere ellers aktive elever til å yte mer og mestre de andre skolefagene enda bedre. Flere ekskursjoner gjennom skoleåret, hvor fysisk aktivitet og tverrfaglighet er i fokus, gir høy trivsel og godt læringsmiljø.

Fagdag hver torsdag

På torsdagene har vi fagdag. Da har elevene ett fag før lunsj, og et annet fag etter lunsj. Som elev slipper man da å forberede seg til så mange fag. Fagdagene gir også en større mulighet til å benytte byens kulturtilbud eller til å fordype seg i faglige prosjekter.

1F på undervisningsopplegg hos Raftostiftelsen
Utenlandsekskursjoner

Elever ved Danielsen Videregående Skole har mange muligheter til utenlandsekskursjoner. Knyttet til forskjellige fag er Tyskland, Frankrike, England, Spania og USA aktuelle reisemål for elevene.

Tyskelevene på studietur i Berlin. Her er de i Potsdam.
Vg2-år i USA

Kan du tenke deg å tilbringe et skoleår i USA? Har du liten lyst til å ta skoleåret om igjen her hjemme? Da er dette tilbudet akkurat noe for deg! Du tar Vg2 på en av våre to samarbeidsskoler i USA, for deretter å fortsette på Vg3 her på Danielsen når du er tilbake igjen i Norge.

Forskerlinjen

På forskerlinjen stimuleres elevenes realfagsinteresse gjennom spennende forskningsprosjekter og et godt læringsmiljø. Programfaget teknologi- og forskningslære (TOF1) i Vg1 har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder. Forskerelevene reiser på studietur til Odda i Vg1 og ellers flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Vannanalyse i teknologifaget
Vannanalyse i teknologifaget
Egen Mac

Skolepengene ved Danielsen VGS inkluderer obligatorisk leie av Mac, som er driftsikker, og som alle elever får utdelt når de begynner hos oss. Etter tre år ved Danielsen VGS får man beholde Macèn. Elever på helse- og oppvekstfag får beholde Macèn etter bare to år her dersom de går videre ut i lære.

Miljøturer

Alle Vg1-klasser drar på miljøtur i begynnelsen av september. Da drar de til et leirsted et par timers kjøring fra Bergen, og har én overnatting der. To dager på tur er med på å legge grunnlaget for et godt klassemiljø.

Partnerskole med UiB

Danielsen Videregående Skole er partnerskole med UiB, i tillegg til at vi er medlem av UiBs realfagsnettverk.

Vi har også en realfagslærer, Arnt Frode Stava, som er ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Her underviser han på videreutdanningskurs i matematikk for lærere.

Hva forteller elevene?

rolf jakob fluge (Vg1 Studiespesialisering)

- Danielsen VGS er en veldig god skole både faglig og sosialt, og det er mange flinke lærere som FAKTISK gjør timene interessante!

- Vi gjør også mye praktisk arbeid i grupper som jeg trives godt med, forteller Rolf Jacob.

Rolf jacob i midten
ella hole eikene (vg1 studiespesialisering)

–På Danielsen VGS er det et godt miljø, både godt læringsmiljø i klasserommet og blant elevene ellers, sier Ella.

- Jeg synes at lærerne har gode og varierte timer, i tillegg til at de ser den enkelte, og skaper gode relasjoner til elevene sine!

- Her er det en gøy skolehverdag med aktiviteter og andre initiativer, både i fritimer, i friminuttene og etter skolen, som kakesalg, leksehjelp med mat og konkurranser.

hanna mjelde (vg2 studiespesialisering)

- Det er veldig flinke lærere og godt klassemiljø, så det er enkelt å lære!

- Det er også lett å bli kjent med nye folk og alltid noen å være sammen med, synes Hanna.

kim eirik aase (barne- og ungdomsarbeider)

- Det jeg liker best med BU-linjen er at vi ikke bare har teori, men at vi har en del praktisk arbeid i skolehverdagen, sier Kim Eirik.

- På BU-linjen lærer vi mye spennende som vi kan få bruk for senere i livet, og som vi kan relatere oss til uavhengig av hva vi studerer videre!

- I tillegg lærer vi mye om oss selv som person, og vi blir mer obs på hvordan vi er mot andre mennesker, fortsetter Kim Eirik.

Oda Hordvik

– Danielsen VGS er en skole som bidrar til at enkeltelever blir sett og heiet frem, sier Oda Hordvik, som er elev i Vg3.

Oda forteller at skolen har et godt fag- og læringsmiljø, noe som hun setter stor pris på!
– Det er mange ulike programfag å velge mellom på studie-spesialisering, så det er garantert noe for alle! Jeg setter veldig pris på det gode, positive og inkluderende sosiale miljøet blant elevene, som virkelig gjør skolehverdagen gøy.

Inger Langeland

Leksehjelpen i realfag, som vi har etter skolen tirsdager og onsdager, blir satt stor pris på av mange elever. Inger Langeland, som er Vg1-elev på forskerlinjen, synes leksehjelpen er et veldig godt tilbud

– Først får vi god mat, og etter det kan de som skal jobbe med matte og andre realfag, få hjelp av gode lærere. Det blir alltid gode samtaler, både med andre i klassen, men også på tvers av klasser og trinn! Dette er et godt tilbud, både faglig og sosialt, som jeg setter stor pris på.

Joel Turøy Midttveit

– Jeg har storkost meg alle tre årene jeg har vært på Danielsen!

Dette forteller Joel Turøy Midttveit, som går i Vg3 på studiespesialisering. Som realfagselev har jeg blitt møtt med lærere som vil løfte meg fram og alltid prøver å gi meg svar på det jeg lurer på, sier Joel videre. Lærerne er opptatt av å skape et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø i klassen, ofte i kombinasjon! Jeg ser tilbake på snart tre år med gode samtaler, faglige utfordringer og en skole jeg er stolt av å gå på.

Felix Peer Starck

– Danielsen er et godt sted å være! Dette forteller Felix Peer Starck, som er elev i Vg2 på studiespesialisering hos oss

– Og skolen passer veldig godt for de som trenger en ekstra utfordring. For de som er vant med gode karakterer og som trenger mer enn et godt klassemiljø for å trives, innfrir skolen, sier Felix. – Undervisningen er godt gjennomtenkt, og jeg har ikke opplevd en eneste dårlig lærer på de to årene jeg har vært her!

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.