Elevtjenesten ved Danielsen VGS

Elevtjenesten ved Danielsen Videregående Skole er tilgjengelig for alle elever. Elevtjenesten er et tverrfaglig team som i samarbeid med lærerne og ledelsen ved skolen støtter opp om å skape et godt læringsmiljø.

Elevtjenesten tilbyr også karriereveiledning i form av gruppeveiledning og individuelle samtaler. Vi bruker interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på Teams, men vi har også “åpen dør” slik at du kan komme uten avtale. Vi er lokalisert på rom 403 og på rom 305, der du treffer helsesykepleier.

Leder for Elevtjenesten og Spesialpedagog, Alvrunn Hagerup, koordinerer arbeidet i Elevtjenesten.

Rådgiverkontoret i 4. etg, rom 403: 

– Unni Kristin Heggernes, rådgiver for elevene i Vg1
– Miriam Kleppa, rådgiver for elevene på Vg2
– Bjørn Dahl, rådgiver for elevene i Vg3
– Inge Wilhelm Økland, skoleprest for alle elever


Helsesykepleier i 3. etg, rom 305:
Irene Treidene, helsesykepleier for alle elever


Driftsleder/IKT:
Magne Engjom, driftsleder og IKT

Leder for elevtjenesten

Alvrunn Hagerup

Leder for elevtjenesten
Spesialpedagog

Rådgiverne

Bjørn Dahl

Miriam Kleppa

Unni Kristin Heggernes

Helsetjenesten

Irene Treide

Helsesykepleier

Skoleprest

Inge Økland

Skoleprest

Driftsleder/ IKT

Magne Engjom

Driftsleder/ IKT

Ved akutt fare for liv og helse

RING 113

Kirkens SOS – 22 40 00 40
Ring – melding – chat
soschat.no

Mental helse – 116 123
sidetmedord.no

Livskrisehjelpen
ved Bergen legevakt
55 56 87 54

X