Praktisk informasjon


Åpen dag for å besøke skolen


Datoer for Åpen dag:
Vi arrangerer hvert år noen dager med Åpen dag der du kan besøke oss en skoledag og få være med på informasjon, konkurranse, lunsj og utprøvingsundervisning. I 2023-24 var det 5.12 og 25.1.

Alle interesserte 10.klassinger er hjertelig velkommen!
Du må selv avtale med skolen din at du kan få bruke en dag til å dra til Danielsen VGS for å bli kjent med skolen, når vi har Åpen dag.


ÅPEN KVELD:
Vi hadde 30.1 åpen kveld ved skolen.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål. Ring oss på 55 55 98 00 eller sende en e-post til danadm@danielsen-skoler.no.

Skolerute

Her kan du laste ned skolerute for inneværende skoleår

Skolerute
2024
-
2025
Skolerute
2023
-
2024

Ofte stilte spørsmål

Når starter og slutter skolen?

Skoledagen er vanligvis fra kl. 08.30-15.30. På tirsdager og onsdager slutter alle elever kl. 14.00. Ellers er det ulike variasjoner mellom klasser og trinn.

Noen ganger har man studietimer/fritimer i løpet av skoledagen, og man kan da bruke lesesal eller storstuen til å jobbe med lekser eller annet.

Hvordan søker jeg Danielsen VGS?

Søknad legges inn her på våre nettsider. Det åpnes for søkning for neste skoleår her i begynnelsen av januar.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars for ordinært inntak,  og 1. februar for søknader som gjelder spesiell vurdering. Du kan også søke etter 1. mars, men vil da ikke være med i 1. inntaket.

Når kan jeg vente svar på søknaden min?

Du mottar svar på din søknad i i løpet av mars. Du får da en e-post om hvilket tilbud om skoleplass som du har fått med svarfrist i slutten av mars. Dersom du står på ventelisten, så får du melding om dette. Du kan ta få tilbud om skoleplass fortløpende fremover mot sommeren, dersom det blir ledige skoleplasser.

Er det vanskelig å komme inn på Danielsen VGS?

Dette varierer fra år til år og det er vanskelig å forutsi hvordan det blir i fremtiden. Noen år kan vi tilby plass til alle som søker, andre år har det vært krav til et karaktergjennomsnitt rundt 4,0. Dette varierer.

Må man gå på en fordypningslinje dersom man går på studiespesialisering?

Nei, mange velger å gå på vanlig studiespesialiering uten noe annet i tillegg.

Tilbyr Danielsen VGS et utvekslingsår?

Du kan søke på å ta Vg2-året ved en av våre to samarbeidsskoler i USA, Hillcrest i Minnesota eller Cuyahoga i Ohio. Vi har inntil 30 Vg2-elever hvert år ved disse to skolene, og har hatt dette samarbeidet gjennom flere tiår. Etter Vg2-året begynner du rett i Vg3 hos oss. Tilbudet er godkjent av Kunnskapsdepartementet og gir rett til stipend fra Lånekassen.

Hva koster det å gå på Danielsen VGS?

Som friskole får Danielsen VGS 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene kan vi ta inn gjennom skolepenger fra elevene. Størrelsen på skolepengene finner du mer om under Skolepenger. Eventuelle studieturer kommer utenom.
Fordypningslinjen KRIK-linjen på studiespesialisering har et tillegg i skolepengene per måned. Dette dekker blant annet obligatoriske studieturer der.

Hvor store er klassene på Danielsen?

Dette varierer noe, men det vanlige i fellesfag på studiespesialiserende og påbygg er 30 eller 31 elever. Helse-og oppvekstfag er fra 15-30 elever pr klasse. I programfagsgrupper kan størrelsen variere fra 10 til 31.

Må man være kristen for å gå på Danielsen VGS?

Nei. Mange som ikke kaller seg kristne, går hos oss. Skolen legger stor vekt på at alle skal trives på tvers av livssyn, og vi har stor respekt og toleranse for andres livssyn.

Hvilke fordypningslinjer har dere på studiespesialisering?

Vi har fordypningslinjen KRIK-linjen. I fra mars måned får søkerne tilbud om plass eller mulighet for å stå på venteliste. Samtidig får de også informasjon om fordypningslinjen og spørsmål om man ønsker å søke på KRIK-linjen som er et valgfritt tillegg på studiespesialiserende utdanningsprogram.

Får alle elevene en datamaskin til å bruke i undervisningen?

Ja, alle elever får utdelt en Mac når de begynner hos oss. Denne skal du ta med til hver skoledag. Dersom du går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekst, får du beholde Mac-maskinen kostnadsfritt når du slutter på skolen.

Kan jeg søke etter 1. mars?

Ja, du kan søke skolen også etter 1. mars. Du vil da imidlertid ikke bli med i 1. inntaket til skolen og må regne med å komme på venteliste for inntak.

Hvordan kan jeg, som tidligere elev hos dere, skaffe meg vitnemål og kompetansebevis fra skolegangen på Danielsen VGS?

Hvorfor skal jeg velge Danielsen VGS?

Vi mener det er mange gode grunner til å velge Danielsen VGS: Høy faglig kvalitet på undervisningen, godt elevmiljø, spennende fordypningslinjer, mange programfag å velge mellom, mulighet for et Vg2-år i USA – for å nevne noen! Les om flere gode grunner til å velge oss.

Annen informasjon

Elevaksjonen

Årets elevaksjon går til prosjektet "Idrett krysser grenser", som er et samarbeidsprosjekt mellom KRIK og Misjonsalliansen.

Prosjektet går til vanskeligstilte barn og familier i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador. I disse landene lever mange barn i skjøre lokalsamfunn, preget av kriminalitet, narkotika og sosial uro. De innsamlede midlene vil bidra til å bygge opp om trygge idrettsarenaer for barna, hvor de lærer Jesus å kjenne og hvor de blir sett og utfordret.  

Les mer om innsamlingsprosjektet.

Hentet fra "Idrett krysser grenser" https://krik.no/internasjonalt/, 12.05.22.

Vitnemål

Vitnemål og kompetansebevis for tidligere elever

Kontakt kontoret ved skolen om du trenger følgende:

  • Ny utskrift av vitnemål og kompetansebevis (duplikat), dersom du har mistet tidligere utskrifter (250,-).
  • Vitnemål eller kompetansebevis på engelsk (250,-).
  • Vitnemål for tidligere Danielsen-elever som har fått kompetansebevis for Vg3, og nå har bestått fag som kreves for å få vitnemål (første utskrift 0,-).
  • Lage nytt vitnemål ved behov for innføring av nye fag og resultater (0,-). Vi gjør oppmerksom på at man ikke trenger nytt vitnemål i mange tilfeller. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om «forbedringer» og «nye fag».

Har du nye karakterer eller fag som skal inn på dokumentasjon, må du sende attesterte kopier til skolen eller komme innom kontoret med originaler som vi kan ta kopi av.


Konvertering av tidligere vitnemål/kompetansebevis til dokumentasjon for Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Dersom du har kompetansebevis eller vitnemål som ikke er dokumentasjon fra Kunnskapsløftet, må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig om du ønsker å bestille konvertering av vitnemål til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Vil du ha dette gjort innen 1.juli, må du i utgangspunktet ta kontakt for å gjøre avtale om dette senest 1.juni. Dette koster 750,-. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om hva som er nødvendig å gjøre.

Lesesal

Vi har en stor og fin lesesal, som ligger sentralt i skolens 3. etasje. Lesesalen har litt ulike typer stoler og innretning. Her skal det være stille slik at det er lett å konsentrere seg om de ulike skolefagene.

Karriereveiledning

Her på Danielsen VGS har vi god karriereveiledning.

I tillegg til gruppeveiledning og individuelle samtaler bruker vi interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdannings og yrkesinfomasjon.

HMS

Her finner du personvernerklæringer,varslingsrutine og handlingsplan for seksuelle krenkelser, .

Skolereglement DVS

Her er skolereglementet, siste revisjon ble foretatt i 2022:

Klikk på lenken

Skolereglement fra 2022
Fra foreldremøter

Klikk her for å finne dokumenter fra foreldremøter

Stipend og lån

Elevene ved Danielsen Videregående Skole har rett til å søke stipend og lån fra Lånekassen, på lik linje med elever ved offentlige skoler. En kan søke så snart en har fått og tatt imot elevplassen og betalt forskuddet av skolepengene. Les mer på Lånekassens nettsider.

Reiseutgifter

Danielsen-elever fra Vestland fylkeskommune kan kjøpe ungdomsbillett på lik linje med elever i offentlig skole.

Søskenmoderasjon

Om en familie har flere barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler samtidig, gis det søskenmoderasjon på skolepengene:

0 % for første barn, 10% rabatt for hvert barn dersom man har to barn, 16,67% rabatt for hvert barn dersom man har tre barn, og 20% rabatt for hvert barn dersom man har fire barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler.

Det er hjemmets ansvar å melde fra om dette på utdelt skjema etter skolestart.

Skolepenger

Danielsen videregående skole mottar offentlig tilskudd med 85 % av godkjente driftsutgifter. Dette tilskuddet er ikke ment å skulle dekke alle driftsutgiftene. Friskoleloven forutsetter at det betales skolepenger for å dekke inn de resterende 15 %.

Skolepengene for 2024/2025 er:

- 1900,- per måned i 10 måneder i året, inkludert lærebøker.

Forskudd og administrasjongebyr for skoleplassen på 2850,- betales inn rundt april og trekkes av på første faktura for august og september. Ved oppsigelse etter angrefrist for kontrakt, må dette betales inn. Man kan da få 300 kr refundert om oppsigelsen kommer før 1. august.

Utstyrskostnad kommer i tillegg og faktureres tilsvarende utstyrsstipendet som alle kan få:

- Studiespesialisering: ca. 12-1300 kroner for et skoleår som faktureres rundt september/oktober.

- Helse og oppvekst / Informasjonsteknologi og medieproduksjon: ca. 2300 kroner for et skoleår som faktureres rundt august-september.

Disse prisene blir lik Lånekassens utstyrsstipend for skoleåret, som alle elever har rett på å få.

Obligatorisk leie av datamaskin (MacBook) er inkludert i disse skolepengene.

Dersom man går tre år på studiespesialisering eller to år på yrkesfag ved Danielsen VGS beholder man Mac etter endt skolegang. Skulle man slutte før dette, men har vært elev mer enn 8 måneder når du slutter ved skolen, så kan du få tilbud om å kjøpe ut datamaskinen.

_______

Enkelte år gir også skolen tilbud om frivillig språkreise eller praksis i utlandet. Beløpet til slike turer vil variere avhengig av programområde og programfag.

Siden KRIK-linjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturene, er det et tillegg i skolepengene på denne fordypningslinjen. Ser mer om dette på egne sider om  KRIK-linjen.