Praktisk informasjon

Hold deg oppdatert på datoer og annen informasjon

Nyttige datoer

Ingen skolekalender funnet

Skolerute

Her kan du laste ned skolerute for inneværende skoleår

Skolerute
2023
-
2024

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg Danielsen VGS?

Søknad legges inn på www.vigo.no. Det åpnes for søkning her i løpet av første halvdel av januar.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars for ordinært inntak,  og 1. februar for søknader som gjelder spesiell vurdering.

Når kan jeg vente svar på søknaden min?

Du mottar svar på din søknad i 1. inntaksomgang, den 8.juli. Du får da en sms fra www.vigo.no om at du kan gå inn på nettsiden og se hvilket tilbud om skoleplass som du har fått (så lenge du har registrert ditt mobiltelefonnummer der). Du må da registrere ditt svar på VIGO innen angitt frist. Står du på venteliste til Danielsen VGS etter 1. inntaksomgang, kan du også få svar på inntak i 2.- eller 3. inntaksomgang.

Er det vanskelig å komme inn på Danielsen VGS?

Dette varierer fra år til år og det er vanskelig å forutsi hvordan det blir i fremtiden. Noen år kan vi tilby plass til alle som søker, andre år har det vært krav til et karaktergjennomsnitt rundt 4,0. Dette varierer.

Må man gå på en fordypningslinje dersom man går på studiespesialisering?

Nei, kan man også gå på helt vanlig studiespesialiering.

Tilbyr Danielsen VGS et utvekslingsår?

Du kan søke på å ta Vg2-året ved en av våre to samarbeidsskoler i USA, Hillcrest i Minnesota eller Cuyahoga i Ohio. Vi har tilsammen 30 Vg2-elever hvert år ved disse to skolene, og har hatt dette samarbeidet gjennom flere tiår. Etter Vg2-året begynner du rett i Vg3 hos oss. Tilbudet er godkjent av Kunnskapsdepartementet og gir rett til stipend fra Lånekassen.

Hva koster det å gå på Danielsen VGS?

Som friskole får Danielsen VGS 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene kan vi ta inn gjennom skolepenger fra elevene. Størrelsen på skolepengene finner du mer om under Økonomi.  Eventuelle studieturer kommer utenom.
Fordypningslinjene på studiespesialisering har et tillegg i skolepengene per måned. Dette dekker blant annet obligatoriske studieturer på fordypningslinjene.

Hvor store er klassene på Danielsen?

Dette varierer noe, men det vanlige i fellesfag på studiespesialiserende og påbygg er 31 elever. Helse-og oppvekstfag er ca 15 elever pr klasse. I programfagsgrupper kan størrelsen variere fra 10 til 30.

Må man være kristen for å gå på Danielsen VGS?

Nei. Mange som ikke kaller seg kristne, går hos oss. Skolen legger stor vekt på at alle skal trives på tvers av livssyn, og vi har stor respekt og toleranse for andres livssyn.

Hvilke fordypningslinjer har dere på studiespesialisering?

Vi har to fordypningslinjer å velge mellom: Forskerlinjen og KRIK-linjen. I juli får søkerne tilbud om plass eller mulighet for å stå på venteliste. Samtidig får de også informasjon om fordypningslinjene og spørsmål om man ønsker å søke på en av de to linjene – forskerlinjen eller KRIK-linjen.

Får alle elevene en datamaskin til å bruke i undervisningen?

Ja, alle elever får utdelt en Mac når de begynner hos oss. Denne skal du ta med til hver skoledag. Dersom du går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekst, får du beholde Mac-maskinen kostnadsfritt når du slutter på skolen.

Kan jeg søke etter 1. mars?

Ja, man må da søke direkte til skolen på et søknadsskjema som det er lenke til på nettsidene våre. Søknaden kan imidlertid ikke behandles før ved skolestart når alle søkere som har søkt 1. mars har fått tilbud om skoleplass.

Hvordan kan jeg, som tidligere elev hos dere, skaffe meg vitnemål og kompetansebevis fra skolegangen på Danielsen VGS?

Les mer om dette i dokumentet under

Last ned dokument

Hvorfor skal jeg velge Danielsen VGS?

Vi mener det er mange gode grunner til å velge Danielsen VGS: Høy faglig kvalitet på undervisningen, godt elevmiljø, spennende fordypningslinjer, mange programfag å velge mellom, mulighet for et Vg2-år i USA – for å nevne noen! Les om flere gode grunner til å velge oss.

Annen informasjon

Elevaksjonen

Årets elevaksjon går til prosjektet "Idrett krysser grenser", som er et samarbeidsprosjekt mellom KRIK og Misjonsalliansen.

Prosjektet går til vanskeligstilte barn og familier i Kambodsja, Brasil, Bolivia og Ecuador. I disse landene lever mange barn i skjøre lokalsamfunn, preget av kriminalitet, narkotika og sosial uro. De innsamlede midlene vil bidra til å bygge opp om trygge idrettsarenaer for barna, hvor de lærer Jesus å kjenne og hvor de blir sett og utfordret.  

Les mer om innsamlingsprosjektet.

Hentet fra "Idrett krysser grenser" https://krik.no/internasjonalt/, 12.05.22.

Vitnemål

Vitnemål og kompetansebevis for tidligere elever

Kontakt kontoret ved skolen om du trenger følgende:

  • Ny utskrift av vitnemål og kompetansebevis (duplikat), dersom du har mistet tidligere utskrifter (250,-).
  • Vitnemål eller kompetansebevis på engelsk (250,-).
  • Vitnemål for tidligere Danielsen-elever som har fått kompetansebevis for Vg3, og nå har bestått fag som kreves for å få vitnemål (første utskrift 0,-).
  • Lage nytt vitnemål ved behov for innføring av nye fag og resultater (0,-). Vi gjør oppmerksom på at man ikke trenger nytt vitnemål i mange tilfeller. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om «forbedringer» og «nye fag».

Har du nye karakterer eller fag som skal inn på dokumentasjon, må du sende attesterte kopier til skolen eller komme innom kontoret med originaler som vi kan ta kopi av.


Konvertering av tidligere vitnemål/kompetansebevis til dokumentasjon for Læreplanverket for Kunnskapsløftet:

Dersom du har kompetansebevis eller vitnemål som ikke er dokumentasjon fra Kunnskapsløftet, må du ta kontakt med oss så tidlig som mulig om du ønsker å bestille konvertering av vitnemål til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Vil du ha dette gjort innen 1.juli, må du i utgangspunktet ta kontakt for å gjøre avtale om dette senest 1.juni. Dette koster 750,-. Se www.samordnaopptak.no for informasjon om hva som er nødvendig å gjøre.

Biblioteket

Biblioteket ligger sentralt i skolens 3. etasje. Det har 30 arbeidsplasser, og en variert boksamling. Skolens elever kan bruke biblioteket til selvstudium, og de kan låne bøker.

Åpningstider: Mandag – fredag: Kl. 6.30 – 18.00

Karriereveiledning

Her på Danielsen VGS har vi god karriereveiledning.

I tillegg til gruppeveiledning og individuelle samtaler bruker vi interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdannings og yrkesinfomasjon.

Skolereglement

Her er skolereglementet, siste revisjon ble foretatt i juni 2021:

Økonomi

Skolepenger 2023 / 2024

Danielsen videregående skole mottar offentlig tilskudd med 85 % av godkjente driftsutgifter. Dette tilskuddet er ikke ment å skulle dekke alle driftsutgiftene. Friskoleloven forutsetter at det betales skolepenger for å dekke inn de resterende 15 %.

Skolepengene består av to deler. Hoveddelen for skoleåret 2023/2024 er kr 1800,- per måned i 10 måneder i året, inkludert lærebøker og obligatorisk leie av Mac.

Dersom man går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekstfag ved Danielsen VGS beholder man Mac-maskinen etter endt skolegang. Dersom man går kun ett år her hos oss eller to år på studiespesialisering ved Danielsen VGS må man levere inn Mac-maskinen når man slutter skolen. 2/10 av beløpet betales som forskudd ved innmeldingen. Resten fordeles på 8 måneder, fra oktober til mai.

Den andre delen, aktivitetsdelen, varierer fra kr 700 til kr 1000 pr. år og går til ekskursjoner, aktivitetsdager, skidag, miljøtur (Vg1) og andre aktiviteter. Aktivitetsdelen kreves inn ved deltakelse på vedtatte aktiviteter. Enkelte år gir også skolen tilbud om frivillig språkreise eller praksis i utlandet. Beløpet til slike turer vil variere avhengig av programområde og programfag.

Siden forskerlinjen og KRIK-linjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturene, er det et tillegg i skolepengene på disse fordypningslinjene. Ser mer om dette på egne sider om forskerlinjen og KRIK-linjen.

Fra foreldremøter
Stipend og lån

Elevene ved Danielsen Videregående Skole har rett til å søke stipend og lån fra Lånekassen, på lik linje med elever ved offentlige skoler. En kan søke så snart en har fått og tatt imot elevplassen og betalt forskuddet av skolepengene. Les mer på Lånekassens nettsider.

Reiseutgifter

Danielsen-elever fra Vestland fylkeskommune kan kjøpe ungdomsbillett på lik linje med elever i offentlig skole.

Søskenmoderasjon

Om en familie har flere barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler samtidig, gis det søskenmoderasjon på skolepengene:

0 % for første barn, 10% rabatt for hvert barn dersom man har to barn, 16,67% rabatt for hvert barn dersom man har tre barn, og 20% rabatt for hvert barn dersom man har fire barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler.

Det er hjemmets ansvar å melde fra om dette på utdelt skjema etter skolestart.

Skolepenger

Danielsen videregående skole mottar offentlig tilskudd med 85 % av godkjente driftsutgifter. Dette tilskuddet er ikke ment å skulle dekke alle driftsutgiftene. Friskoleloven forutsetter at det betales skolepenger for å dekke inn de resterende 15 %.

Skolepengene består av to deler. Hoveddelen for skoleåret 2023/2024 er kr 1800,- per måned i 10 måneder i året, inkludert lærebøker og obligatorisk leie av Mac.

Dersom man går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekstfag ved Danielsen VGS beholder man Mac-maskinen etter endt skolegang. Dersom man går kun ett år her hos oss eller to år på studiespesialisering ved Danielsen VGS må man levere inn Mac-maskinen når man slutter skolen. 2/10 av beløpet betales som forskudd ved innmeldingen. Resten fordeles på 8 måneder, fra oktober til mai.

Den andre delen, aktivitetsdelen, varierer fra kr 700 til kr 1000 pr. år og går til ekskursjoner, aktivitetsdager, skidag, miljøtur (Vg1) og andre aktiviteter. Aktivitetsdelen kreves inn ved deltakelse på vedtatte aktiviteter. Enkelte år gir også skolen tilbud om frivillig språkreise eller praksis i utlandet. Beløpet til slike turer vil variere avhengig av programområde og programfag.

Siden forskerlinjen og KRIK-linjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturene, er det et tillegg i skolepengene på disse fordypningslinjene. Ser mer om dette på egne sider om forskerlinjen og KRIK-linjen.