SØK SKOLEPLASS

For søkere etter 1. mars

Her finner du lenke til søknadsskjemaet for de som søker skoleplass hos oss etter 1. mars. Søknaden kan ikke behandles før siste uke før skolestart.

Om søknad

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.

Søkere fra ungdomsskoler under Egill Danielsen Stiftelse som prioriterer Danielsen Videregående Skole først, får 4 tilleggspoeng.

Søkere til Vg2 som har gått Vg1 på annen skole blir tatt opp på bakgrunn av karakterer fra Vg1, og likedan til Vg3 på grunnlag av karakterene fra Vg1 og Vg2. 

Tildeling av skoleplass skjer i første halvdel av juli fra www.vigo.no. Søkeren må da gi svar til VIGO om man tar i mot skoleplassen. Søkere som har fått tilbud om plass får også tilsendt informasjon og kontrakt som må returneres til skolen.

Søkere som ikke søkte på VIGO innen søknadsfristen 1. mars, kan gi beskjed direkte til skolen at de ønsker å søke. Disse søkerne vil kunne blir vurdert i august før skolestart, dersom det er ledige skoleplasser igjen. Ta da kontakt med skolen for nærmer informasjon.

Det blir sendt informasjon i et brev med tilbud om å søke på KRIK-linjen og forskerlinjen etter at man har fått tilbud om skoleplass.

Skolepenger

Siden vi er en friskole har vi skolepenger. Se økonomi-siden for å lese om mer om dette.

Frister

  • Spesiell vurdering: 1. februar
  • Ordinært opptak: 1. mars

Elever som ønsker å søke om skoleplass ved Danielsen Videregående Skole, må søke om dette via VIGO (www.vigo.no) (det felles fylkeskommunale, databaserte inntakssystemet for videregående skoler). Det åpnes for søkning her i løpet av første halvdel av januar.

For å være sikker på kunne få tilbud om skoleplass på Danielsen Videregående Skole når du har nok karakterpoeng, bør du ha skolen som prioritet 1 på prioriteringslisten.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, for eksempel til søknadsprosedyren, til det å være elev ved Danielsen Videregående Skole, eller annet.
E-post: danadm@danielsen-skoler.no
Telefon: +47 55 55 98 00
Åpningstider i resepsjonen:
Mandag-fredag kl. 08.15-11.15 og 11.45-15.00

Facebook

Instagram

Videregående trinn 2 og 3

Elever som er tatt inn til Vg1 studiespesialiserende programområde har rett til å fortsette på Vg2 og Vg3. En forutsetning er at man må ha bestått i fag man skal fortsette med. Man må hvert år søke og ta i mot skoleplass i VIGO.

Elever tatt inn på Vg1 i helse- og oppvekstfag har rett til å fortsette på Vg2. Ved oversøkning til et programområde, tas elevene inn etter poeng fra Vg1. I helse- og oppvekstfag blir inntaket gjort på grunnlag av poeng i Vg1. Man må hvert år søke og ta i mot skoleplass i VIGO.

Elevplasser i Vg2 i USA tildeles primært elever som går ved Danielsen Videregående Skole. De amerikanske skolene står for inntaket. Se mer om dette på eget sted på sidene våre.

Søkere fra egne Vg2-kurs til påbygging til generell studiekompentanse gis 4 tilleggspoeng. Søkere til fullt kurs (31 timer) tas inn foran søkere til delkurs.

Utprøvingsdag?

Ønsker du innblikk i skolehverdagen ved Danielsen VGS? Ta kontakt for utprøvingsdag hos oss!

Nødvendig med norskkunnskaper

All undervisning på Danielsen VGS foregår på norsk, og man bør være i
stand til å følge denne og kunne skrive på norsk. Dersom man mangler
norskkunnskaper, anbefales det å få grunnleggende norskkunnskaper før
man begynner på videregående. Det er også mulig å søke «Introductory
Course for minority language pupils» hos Vestland fylkeskommune.

Man må kunne dokumentere å ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller
tilsvarende grunnopplæring for å søke skoleplass hos oss.

X