Søk skoleplass

Ordinær søknadsfrist for skoleplass neste skoleår er 1. mars. Frist for spesiell vurdering er 1. februar.
  • Du kan fortsatt søke skoleplass etter 1. mars, men er da ikke med i 1. inntaket.
  • Første inntak er i mars med svarfrist i siste del av mars.
  • Søkere til Vg1 må legge ved en signert utskrift fra ungdomsskolen på 1. halvårs karakterer fra 10. klasse og eventuelt avsluttende fag fra 8. og 9. klasse av valgfag, musikk, mat og helse.
  • Ønsker du å søke flere Utdanningsprogram i Vg1, må du sende en ny søknad for hvert Utdanningsprogram. Send også en e-post til danadm@danielsen-skoler.no om hvilken prioritering du har for disse.
  • Søkere til Vg2 og Vg3 legger ved karakterer fra tidligere trinn og 1. halvårs karakterene for inneværende år.
  • Påbygg tilbyr vi i samarbeid med Danielsen Intensivgymnas. Søkere til påbygg bruker denne lenken til å søke som skoleplass.
  • De som har brukt opp ungdomsretten og er voksne eller skal ta enkeltfag, må normalt søke til Danielsen Intensivgymnas.
  • Søk også her om du ønsker å bytte skole til Danielsen VGS i løpet av skoleåret. Ring oss også på 55 55 98 00 for å sjekke om vi har ledig skoleplass.
  • Alle som får tilbud om skoleplass på Vg1 studiespesialisering, vil kunne velge KRIK-linje ved inntak i april.

Om søknad

Grunnlaget for inntak til Vg1 er karakterene i fra første halvårsvurdering til jul fra 10. klasse og avsluttende karakterer fra 8. og 9. klasse. Eventuelt vitnemål dersom du er ferdig med 10. klasse. For Vg2 og Vg3 er grunnlaget alle karakterer fra Vg1 og Vg2, og 1. halvårskarakterer for inneværende år dersom du går i Vg1 eller Vg2 nå. Søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.

Søkere fra ungdomsskoler under Egill Danielsen Stiftelse som prioriterer Danielsen Videregående Skole først, får 4 tilleggspoeng. Søkere til Vg2 som har gått Vg1 på annen skole blir tatt opp på bakgrunn av karakterer fra Vg1, og likedan til Vg3 på grunnlag av karakterene fra Vg1 og Vg2.

Tildeling av skoleplass skjer i mars, med frist rundt 1. april om man tar i mot skoleplassen. Søkere som har fått tilbud om plass får også tilsendt informasjon og kontrakt på e-post, som elev (eller foresatte for elever under 18 år) signerer med Bank-ID for å ta imot skoleplassen.

Dersom det er ledige plasser etter 1. inntaket, vil det blir flere inntak frem mot sommeren.

Du kan også søke etter søknadsfristen 1. mars. Da vil man komme med i senere inntak frem mot skolestart, dersom det er ledige skoleplasser igjen.

Når man får tilbud om skoleplass på Studiespesialisering, så kan man der velge å gå på KRIK-linjen med Breddeidrett eller KRIK-linjen med Friluftsliv dersom man ønsker dette. Se informasjon om dette på nettsidene våre ved å klikke her.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, for eksempel til søknadsprosedyren, til det å være elev ved Danielsen Videregående Skole, eller annet.

Åpningstider i resepsjonen:
Mandag-fredag kl. 08.15-11.30 og 12.05-15.00