Søk skoleplass


Du er hjertelig velkommen som søker hos oss. Søk skoleplass hos oss via www.vigo.no.

- Ordinær søknadsfrist er 1. mars.
- Søknadsfrist for spesiell vurdering er 1. februar.
- Inntaksreglement for 2023-2024
- Personverneklæring for elever, foreldre og søkere under HMS
Søknadsskjema for søkere etter 1. mars: