Søk skoleplass

Søknadsskjema for søkere etter 1. mars:
  • Vær oppmerksom på at søknaden ikke kan behandles før etter ordinært opptak i midten av august.
  • Dersom du har ungdomsrett og ikke har søkt noen skoler i Vigo i år, så bør du søke direkte til Vigo for å bli prioritert tidligere.
  • De som har brukt opp ungdomsretten og er voksne eller skal ta enkeltfag, må normalt søke til Danielsen Intensivgymnas.
  • Inntaksreglement for 2022-2023