Artikler

Artikler til fri bruk

Egill Danielsen Stiftelse publiserer artikler med fagstoff beregnet på elever, lærere og andre ansatte i skolen. Noen artikler refererer spesielt til arbeid i kristne skoler, men vil også være relevante for arbeid i andre skoler. Mange av artiklene vil dessuten ha interesse langt ut over disse gruppene.

Dokumentene er utformet slik at de har god lesbarhet både på nettbrett og som utskrift i A4- eller A5-format.

Margunn Serigstad Dahle
Budskapet og brillene – om fag, formidling og forståelse

Margunn Serigstad Dahle (f. 1960) er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og team- og produksjonsleder i Damaris Norge. Hun er utdannet cand.philol. med hovedfag i religionspedagogikk.

Asle Ystebø
Fri til å tenke – også på Gud

Asle Ystebø (f. 1976) er daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse. Han har utdanning innen bl.a. engelsk språk og kultur, historie, religion og pedagogisk ledelse. Han har tidligere vært rektor på Hopen videregående skole (tilknyttet Evangeliesenteret) og Danielsen Intensivgymnas.

Torkil Åmland
Menneskerettigheter i fortid, nåtid og fremtid

Torkil Åmland (f. 1966) er lektor ved Danielsen videregående skole. Han har mastergrad i historie. Torkil har blant annet vært statssekretær i Arbeidsdepartementet og i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også vært rektor ved Bergen Kristne Grunnskole og Kristianborg videregående skole.

Halldis Pollen
Menneskesyn i litteraturen. Med eksempel frå romanen «Lord of the Flies»

Halldis Pollen (f. 1951) har vore lektor ved Danielsen videregående skole, Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) og Sygna vidaregåande skule. Ho har også undervist ved Vytautas Magnus University i Litauen og jobba med studentarbeid i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Ho har hovudfag i engelsk.

Harald Bjørnøy
Mellom Gud og keiseren. Friskolelæreren i møte med samfunnsfagene

Harald Bjørnøy (f. 1962) er undervisningsinspektør ved Danielsen videregående skole. Han er cand.polit. med hovedfag i sammenlignende politikk. Han har blant annet skrevet boken «Jordens største under. Historien om kirken».

Artiklene er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND (se https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). All bruk skal skje under denne lisensen.

Dette innebærer i korte trekk følgende:

  • Du kan bruke, kopiere og redistribuere artikkelen i ethvert medium og ethvert format.
  • Forfatteren skal alltid krediteres.
  • Det skal alltid oppgis lenke til Creative Commons-lisensen artikkelen er publisert under (se lenke over).
  • Artikkelen eller deler av den kan ikke brukes til kommersielle formål.
  • Du kan ikke distribuere omarbeidede versjoner av artikkelen.