Ressurser

Videogalleri

Livssyn og læremidler – en oppdagelsesreise i kritisk tenkning og inkludering

Under tittelen «Sa du nøytral?» publiserer Egill Danielsen Stiftelse – i samarbeid med Damaris Norge og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen – en guide til analyse av skolens læremidler. Ressursene består av korte videoer + en folder med refleksjonsspørsmål og en enkel oversikt over aktuelle livssyn. Opplegget er beregnet på lærere og andre ansatte i skolen, men er også relevant for elever på 10. trinn og i videregående skoler – og for studenter på universiteter og høgskoler.

Film 1: Livssyn, læremidler og myten om nøytralitet
Film 2: Respekt og kunstige murer mellom tro og fag
Film 3: Hvordan blir livssyn og spørsmål om tro behandlet i læremidlene?
Film 4: Menneskesyn – i læremidler, populærkultur og offentlig debatt
Film 5: Menneskesyn: Hva er et godt liv?
Film 6: Livssyn og ideologi – hvilke spørsmål og perspektiver slipper til?
Film 7: Metafortellinger og vitenskap
Film 8: Kristen tro og vitenskap
Film 9: Hva er sannhet?
Film 10: Sannhetskriterier og læremidler
3.3.2022
Fim 11: Livssyn og kritisk tenkning
11.3.2022
Film 12: Nestekjærlighet og fag
5.5.2022
Film 13: Nestekjærlighet og didaktikk
Film 14: Mer enn toleranse?

Analyseguide med refleksjonsspørsmål og kort beskrivelse av noen aktuelle livssyn.

Last ned

Artikler

Egill Danielsen Stiftelse publiserer artikler med fagstoff beregnet på elever, lærere og andre ansatte i skolen. Noen artikler refererer spesielt til arbeid i kristne skoler, men vil også være relevante for arbeid i andre skoler. Mange av artiklene vil dessuten ha interesse langt ut over disse gruppene. Dokumentene er utformet slik at de har god lesbarhet både på nettbrett og som utskrift i A4- eller A5-format.

Margunn Serigstad Dahle
Budskapet og brillene – om fag, formidling og forståelse

Margunn Serigstad Dahle (f. 1960) er førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og team- og produksjonsleder i Damaris Norge. Hun er utdannet cand.philol. med hovedfag i religionspedagogikk.

Last ned
Asle Ystebø
Fri til å tenke – også på Gud

Asle Ystebø (f. 1976) er daglig leder i Egill Danielsen Stiftelse. Han har utdanning innen bl.a. engelsk språk og kultur, historie, religion og pedagogisk ledelse. Han har tidligere vært rektor på Hopen videregående skole (tilknyttet Evangeliesenteret) og Danielsen Intensivgymnas.

Last ned
Torkil Åmland
Menneskerettigheter i fortid, nåtid og fremtid

Torkil Åmland (f. 1966) er lektor ved Danielsen videregående skole. Han har mastergrad i historie. Torkil har blant annet vært statssekretær i Arbeidsdepartementet og i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også vært rektor ved Bergen Kristne Grunnskole og Kristianborg videregående skole.

Last ned
Halldis Pollen
Menneskesyn i litteraturen. Med eksempel frå romanen «Lord of the Flies»

Halldis Pollen (f. 1951) har vore lektor ved Danielsen videregående skole, Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) og Sygna vidaregåande skule. Ho har også undervist ved Vytautas Magnus University i Litauen og jobba med studentarbeid i International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Ho har hovudfag i engelsk.

Last ned
Harald Bjørnøy
Mellom Gud og keiseren. Friskolelæreren i møte med samfunnsfagene

Harald Bjørnøy (f. 1962) er undervisningsinspektør ved Danielsen videregående skole. Han er cand.polit. med hovedfag i sammenlignende politikk. Han har blant annet skrevet boken «Jordens største under. Historien om kirken».

Last ned

Artiklene er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND (se https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). All bruk skal skje under denne lisensen.

Dette innebærer i korte trekk følgende:
  • Du kan bruke, kopiere og redistribuere artikkelen i ethvert medium og ethvert format.
  • Forfatteren skal alltid krediteres.
  • Det skal alltid oppgis lenke til Creative Commons-lisensen artikkelen er publisert under (se lenke over).
  • Artikkelen eller deler av den kan ikke brukes til kommersielle formål.
  • Du kan ikke distribuere omarbeidede versjoner av artikkelen.

Eksterne ressurser

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning
Egill Danielsen Stiftelse
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt.
Ups! Noe gikk galt. Forsøk igjen.

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.