Ansatte

Her finner du oversikt over alle ansatte i Danielsen-skolene og Egill Danielsen Stiftelse. Du kan velge å se grupper av ansatte ved å bruke filteret nedenfor.

Kategorier
Skole
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Regnskapskonsulent
Aase Skoge
Egill Danielsen Stiftelse
Økonomiavdelingen
Undervisningsstilling
Aase Helen Fintland
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 10.trinn
Aina E. Hellesund
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Rektor
Alexander Jensen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 9B
Alexander Nes
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Kontaktlærer småtrinn
Alice Bjørsvik Kråkenes
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeider
Alise Tjelta Haaland
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Leder for elevtjenesten og spesialpedagog
Alvrunn Hagerup
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Amira Christine Brundtland Stall
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Lærer og miljøterapeut
Andrea Våbenø
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lærer
Andreas Hammer
Danielsen Intensivgymnas
Lærer og Miljøarbeider
Andreas Abrahamsen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Andreas Dahl Knapskog
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Miljøterapeut
Ane Selina Vatnedalen Andersen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Spes.pedagog
Anita Seilen
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Skolesekretær
Anita Gullberg Halvorsen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisningsstilling
Ann Christin Strøm
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Anna Pernille Stanghelle
Danielsen Intensivgymnas
Kontaktlærer mellomtrinn
Anne Hisdal
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Anne Berit Skogøy Myre
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lektor
Anne Elisabeth I Haga
Danielsen Videregående Skole
Undervisningsstilling
Anne-Lill Oehme
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 8. trinn
Anniken Stina Finnstad
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Fagarbeidar og timelærar
Anny Refsdal
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærer 10A
Arne Torbjørnsen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lektor
Arnt Frode Stava
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 10. trinn
Arve Grøvan Walde
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Daglig leder
Asle Ystebø
Egill Danielsen Stiftelse
Lærer
Astrid Ørjavik
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Spesialpedagog
Aud Bergliot Hovden Riple
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Undervisning
Miljøarbeider / Vaktmester
Audun Hausken
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lærer
Audun Reed Aasgaard
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Helsesjukepleier
Beate Kleppe
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Driftsleiar
Benedikte Norheim
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Assistent
Benjamin Aanonsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Assistent
Benjamin Kleiveland
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Ass. rektor barnetrinn og avdelingsleder mellomtrinn
Bente Sævikstrand
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lektor
Bergljot Olsen
Danielsen Videregående Skole
Helsesykepleier ungdomstrinn
Berit Emmerhoff
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Helsesykepleier
Berit Emmerhoff
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Helse, rådgivning m.v.
Kontorleder
Berit Holgersen Steensen
Danielsen Videregående Skole
Rektor
Birger Danielsen
Danielsen Videregående Skole
Rektor
Lektor
Birgitte Sveen
Danielsen Videregående Skole
Rådgiver
Birgitte Rong
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Helse, rådgiving m.v.
Lærer
Birthe Haldorsen Grønås
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Spes.ped.koordinator og lærer
Bjarte Kalleland
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Inspektør
Bjørn Møller
Danielsen Intensivgymnas
Rådgiver og adjunkt
Bjørn Dahl
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer på 10.trinn
Bodil Skjerping
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Undervisningsstilling
Bodil Yddal Bjaanes
Danielsen Videregående Skole
Sosialrådgiver
Brit Bårdsen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærer på 8.trinn
Camilla Steen Evensen
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Lønns- og regnskapskonsulent
Catharina Livden
Egill Danielsen Stiftelse
Økonomiavdelingen
Rektor
Cato Risøy
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontorsekretær
Catrine Sund
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærer 9. trinn
Cecilie Plathe Aksnes
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Charlotte Blindheim
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
IKT-medarbeider
Christer Ellenberger
Egill Danielsen Stiftelse
IKT-avdelingen
Lærer
Christian Balchen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Studieinspektør
Dag Mathiassen
Danielsen Videregående Skole
Skoleutvikler / Nestleder
Dag-Askild Bleka
Egill Danielsen Stiftelse
Ledelse
Daniel Romarheim
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer og IKT-leder
David Vea
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
David Kvamme Høvik
Danielsen Videregående Skole
Assistent
David Mjøberg Lauritzen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærar på 9.trinn
Edit Thormodsæter Vedå
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Undervisning
Edith Signe Breivik
Danielsen Videregående Skole
I permisjon
Eilén Askeland Olsen
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Assistent
Eirin Pettersen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Eivind Galdal
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Miljøterapeut
Eldfrid Marie Klepsvik
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kjøkken
Elin Reigstad
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lektor
Elin Jørgensen Bruun
Danielsen Videregående Skole
Assistent
Elisabeth Rustad
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Økonomileder
Elisabeth Næverlid Sævik
Egill Danielsen Stiftelse
Assistent
Elisabeth Nesje
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Sos.ped.rådgiver, lærer og miljøterapeut
Elisabeth Abelsen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Kontaktlærer 10. trinn
Elisabeth Fjærtoft Berge
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Merkantil
Elisabeth Nesse Ulveseth
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeider
Elliott Scott Bennett
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
IKT-medarbeider
Enok Nævdal
Egill Danielsen Stiftelse
IKT-avdelingen
Fagarbeidar
Erlend Pollen Nygård
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Inspektør
Erling Rosnes
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Ester Andersland
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 8B
Ester Hansen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Renhaldar
Eurika Rutkauskiene
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Lærer
Frode Kristensen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærer 9. trinn
Gjermund Fure
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Grete Helene Skouverøe
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Gunnar Breistein
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Fagarbeidar
Gunnlaug Melhus
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Guri Orø
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Ass. rektor og avdelingsleder 9. trinn
Gørill Hillesland
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærar
Hallvard Riikoja-Lid
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Halvor Dahl Reisæter-Thu
Danielsen Intensivgymnas
Kontaktlærer på 8.trinn
Hanna Therese Bekkestad
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Undervisning
Assistent/Miljøteam
Hannah Solberg
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Assistent
Hanne Kristin Jakobsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lektor
Hanne Kristin Dypedal
Danielsen Videregående Skole
Rådgiver barneskole
Hanne Marie Ruud
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Inspektør II
Harald Bjørnøy
Danielsen Videregående Skole
Avdelingsleder 10. trinn
Harald Winter-Hjelm Ruud
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Assistent
Hege Dyrkolbotn Halvorsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Lønnskonsulent
Heidi Bjørsvik
Egill Danielsen Stiftelse
Økonomiavdelingen
Helen Ludt Gjerde
Danielsen Videregående Skole
Helsesykepleier
Helen W. Hanssen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lektor
Helga Bue Utkilen
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 8. trinn
Helga Osmundnes Sævik
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Faglærar
Helge Magnus Torsvik Vatnedalen
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Lærer
Henriette Torkelsen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lærer
Hilde Nærland
Danielsen Intensivgymnas
Lærer
Hildegunn Osen
Danielsen Intensivgymnas
Kontaktlærer 8. trinn
Håkon Vinnem
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Håkon Arnesen
Danielsen Intensivgymnas
Kontaktlærer 8. trinn
Håkon Brekke
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Håkon Skilhagen Thormodsen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærar 9B
Håvard Hølleland
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Ida Florvåg
Danielsen Intensivgymnas
Skoleprest
Inge Økland
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærar 10A
Ingebjørg Sørbøen Marøy
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lektor
Ingelin Sandve
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærar 9A
Ingrid Korneliussen
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Assistent
Ingrid Tveiterås
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Avdelingsleiar 8. trinn
Ingrid Boge
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærer 10. trinn
Ingrid Sætre
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Trinnleder, 8. trinn
Ingrid Døskeland Eikhaug
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning, ledelse
Kontaktlærar 9B
Ingrid Helene Raunehaug
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Prosjekt- og skoleutvikler
Ingrid Kvam Steinshamn
Egill Danielsen Stiftelse
Ledelse
Lærar
Ingunn Bøkevoll
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Undervisningsstilling
Ingunn Hellem
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Ingve Frøystad
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Lektor
Ingvild K. Gyllensten Singsaas
Danielsen Videregående Skole
Assistent
Irene Midttun
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Helsesykepleier
Irene Treidene
Danielsen Videregående Skole
You rådgiver og lærer
Irene Gautesen Langåker
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Veileder
Irene Ludvigsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Fagarbeidar/lærar
Iselin Wiig Botn
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Regnskapskonsulent
Iselin Minde Kufolalor
Egill Danielsen Stiftelse
Økonomiavdelingen
Kontaktlærer 8. trinn
Iselin Toft Vikenes
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Fagarbeidar
Jan Halvard Edvardsen
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Rådgiver og lærer
Jannike Lothe
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærer 10. trinn
Jarle Solheim
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærar 10B
Jeanette Viereck
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontormedarbeider
Jeanette Bratland Hjelland
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer småtrinn
Jeanette Tøkje Lilleheim
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Jens Kristian Døskeland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
IKT-medarbeider
Johan Bjørnøy
Egill Danielsen Stiftelse
IKT-avdelingen
Avdelingsleiar 10. trinn
Johan Kristoffer Breistein
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lektor
Johannes Renså
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Johannes Nåden Aadland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Kontaktlærer 9. trinn
John-Olav Aasen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Administrasjonsleder
Jon Ivar Sund
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lærer
Jonas Nygaard Bårdsen
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Faglærer ungdomsskolen
Jonathan Charles Randall
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Faglærer
Jostein Hope
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Rektor
Jostein Skartveit
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Rektor
Jostein Fossmark
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Ledelse
Lærer
Jørgen Mygland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Lærer
Kamilla Kvebæk Skår
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Karen Fauskanger
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Inspektør I
Kari Anne Johansen
Danielsen Videregående Skole
Undervisning, Ledelse
Kontaktlærer mellomtrinn
Kariann Halvorsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Rådgiver/kontor
Karin Kristoffersen
Danielsen Intensivgymnas
Service og administrasjon, rådgiver
Miljøterapeut
Karina Tofting Ripe
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Undervisningsstilling
Karl Alfred Arnesen
Danielsen Videregående Skole
Spesialpedagog
Karoline Lunde
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Lærer
Karoline Sveen Sævig
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Avdelingsleder 8. trinn
Karsten Raunehaug
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 10. trinn
Katrine Skjold
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer på 10.trinn
Kay Even Kinn Hægland
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Lærer
Kjersti Elisabeth Østhus
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lærer
Kjersti Helen Stensland
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Inspektør II
Kjersti Stenhjem Lie
Danielsen Videregående Skole
YOU-rådgiver / Miljøarbeider / IT-ansvarlig
Kjetil Sande
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lærer
Kjetil Dale
Danielsen Intensivgymnas
Kontaktlæarar 8A
Klara Gesine Skutlaberg
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærar 9B
Knut Andrè Dahle
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærar
Knut Egil Benjaminson
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærer mellomtrinn
Kristian Siljuholtet
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærar 8B
Kristian Lund Stokka
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kristin Sætre Odeh
Danielsen Videregående Skole
Undervisningsstilling
Kristine Aga Goksøyr
Danielsen Videregående Skole
Undervisningsstilling (vikariat)
Kristine Askeland Geitanger
Danielsen Videregående Skole
Undervisningsstilling (vikariat)
Kristine Hammer Østang
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer 9. trinn
Kristine Røisum Bjelland
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Faglærer
Kristine Øgaard Heimli
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Trinnleder, 10. trinn
Kristoffer Karlsen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Inspektør II
Kristoffer Nilssen
Danielsen Videregående Skole
Lars Dean
Danielsen Videregående Skole
Lektor
Lars Martin Bødal
Danielsen Videregående Skole
IKT-leder
Lars Ole Birkeland
Egill Danielsen Stiftelse
Kontaktlærer småtrinn
Lillian Nilsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Linda Schei Angell
Danielsen Intensivgymnas
Elevkonsulent
Linda Ystebø
Danielsen Intensivgymnas
Faglærer/Assistent
Linda Teigland Birkeland
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Lærer
Linn Eide Borge
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærer mellomtrinn
Linn Mee Vænes Berge
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Avdelingsleder småtrinn
Linn Merete Urangsæter Peducassè
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 10B
Linn Reidun Røkke
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Renholder
Liticia Mkelabilole
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Assistent
Liv Urhaug
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Helsesykepleier småtrinn og mellomtrinn
Louise Armond
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lektor
Lovise Marie Solheim
Danielsen Videregående Skole
Driftsleder
Magne Engjom
Danielsen Videregående Skole
Faglærer
Maj-Beate Davidsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
IKT-medarbeider
Marco Cárdenas
Egill Danielsen Stiftelse
IKT-avdelingen
Kontaktlærer 9A
Margitta Sjøen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Undervisning
Lærer
Mari Hove Vogt
Danielsen Intensivgymnas
Lærer
Mari Kristin Stava
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Kontaktlærer småtrinn
Maria Thommasen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lektor
Maria Sæter Stavseng
Danielsen Videregående Skole
Kontorsekretær
Marianne Østhus
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Service og administrasjon
Lektor
Marie Nakken
Danielsen Videregående Skole
Lektor
Mariell Bugge Vatnedalen
Danielsen Videregående Skole
Spes.ped. koordinator 8. trinn
Marit Toft
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Miljøterapeut
Marit Halvorsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Miljøarbeider / Lærer
Marita Eltervåg Havn
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærer 8. trinn
Marita Turøy Mbagga
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Markus Andersland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærer 9B
Marte Veland Ånensen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lektor
Marte Hammer Endal
Danielsen Videregående Skole
Lærar
Martin Berger
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Undervisning
Kontaktlærer 6. trinn
Martin Dale Olsen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 10. trinn
Mary-Liz Bendiksen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 8A
May Britt Skauvik
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Miljøarbeider
Mette Dahl
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Miljøarbeider
Mette Iversen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Assistent
Mikael Tamlag Strømme
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Miriam Reinlund-Bjånesøy
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Rådgiver og undervisningsstilling
Miriam Kleppa
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer
Mirjam Johanna Øien Eikesund
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Lærer
Mona Hanstveit
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Assistent
Mona Espeskog
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
SFO-Leder
Monica Merkesdal
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Fagarbeidar
Monica Maridal
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Morten Bjørndal
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Miljøterapeut
Morten Reksten
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Lærer
Morten Prante
Danielsen Intensivgymnas
Lektor
Niklas Sundhordvik
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Nina Elisabeth Rogne
Danielsen Intensivgymnas
Administrasjonsleder
Norvald Melingen Haug
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Ledelse, Service og administrasjon
Miljøterapeut
Oda Karoline Sekse
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Rådgjevar og kontaktlærar på 9.trinn
Odd Halvor Mosevoll
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Helse, rådgivning m.v., Undervisning
Rektor
Odd-Erik Eriksson
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Kontaktlærar 8A
Oddbjørn Hauge
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Olaug Torsvik Hundvin
Danielsen Videregående Skole
Avdelingsleiar 8. trinn og assisterande rektor
Ole Gerhard Hvidsten Skoge
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærer mellomtrinn
Ole Magnus Urhaug
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Ole Ulltvedt Stenersen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Rengjører
Olimpia Lise Pasquariello
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærer småtrinn
Pål Honningdal Grytten
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Kontaktlærer småtrinn
Randi Ruud
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lektor
Randi Rødseth Breck
Danielsen Videregående Skole
Miljøarbeider
Ranghild Serine Brekkå
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Undervisningsstilling
Raymond André Otterskred
Danielsen Videregående Skole
Faglærer
Reidar Vik
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Undervisning
Lektor
Reidulf Ørjavik
Danielsen Videregående Skole
Inspektør
Reinert Husveg
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Assistent ungdomsskolen
Rita Lunde
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Spes.ped.-koordinator 9. trinn
Rita Langeland
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Kontaktlærer 8B
Rose Mari Stange
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lærer
Roy Adrian Eide
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærer 9A
Ruben Aanensen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Undervisning
Lærer
Sandra Olin Grytten Kjøsnes
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Lærer
Sidsel Olaug Lynge
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Sigmund Dyrhovden
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Sigrid Haga
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Lektor
Silje Klungland
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Silje Bjørnarå Haug
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Helsesykepleier
Silje Falkanger Skrunes
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Helse, rådgivning m.v.
Assistent
Silje Grenaker Moe
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Kontaktlærer 10B
Simen Aleksandersen
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lektor
Simon Andreas Simonnes
Danielsen Videregående Skole
Kontaktlærar 10A
Sindre Kvalheim
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Sindre Hellesnes Grov
Danielsen Intensivgymnas
Undervisningsstilling
Siril Dåvøy
Danielsen Videregående Skole
Lærer
Siv Linda Ådland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Driftsleder/Kontor
Solbjørg Angelskår Mortensen
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Miljøarbeider
Solfrid Aanensen Brekkå
Danielsen Ungdomsskole Karmøy
Lærer
Sondre Folkedal
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Kontaktlærer småtrinn
Sondre Nesje Andersen
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Stine Marie Johannessen Heimestøl
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Undervisningsstilling (permisjon)
Susanne Nåden Aadland
Danielsen Videregående Skole
Vikar
Svein Helge Bergfjord
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Vaktmester
Svein Marius Myklebust
Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
Lærer
Svenn Arild Mehl-Andersen
Danielsen Intensivgymnas
Lærer
Sylvi Padøy
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning
Lærar
Synnøve Litleskare Saad
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Lærer
Synnøve Sætervik Høie
Danielsen Ungdomsskole Haugesund
Lærer
Thea Kristine Johnsen
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Lærer
Thomas Lie Nygaard
Danielsen Intensivgymnas
Thomas Lie Nygaard
Danielsen Videregående Skole
Assistent
Tone Reksten
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter
Rektor
Tone Monsen
Danielsen Intensivgymnas
Adjunkt
Tone Åslaug Størkersen Rusten
Danielsen Videregående Skole
Lektor og informasjonsarbeider
Tone-Karin Veen
Danielsen Videregående Skole
Lærer og rådgiver
Tore Samset Mygland
Danielsen Ungdomsskole Bergen
Undervisning, Ledelse
Kontaktlærar 10B
Torgeir Bleikli
Danielsen Ungdomsskule Osterøy
Undervisningsstilling
Torgils Rønhovde
Danielsen Videregående Skole
Miljøtereapeut
Torill Ådlandsvik Askeland
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

Vi ser alltid etter dyktige medarbeidere

Danielsen-skolene har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger. Se alle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Egill Danielsen Stiftelse
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt.
Ups! Noe gikk galt. Forsøk igjen.

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.