Egill Danielsen Stiftelse

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) leverer tjenester til alle Danielsen-skolene på områdene økonomi, IKT og skoleutvikling. EDS eier også de fleste av skolenes bygninger. Stiftelsen har lokaler i samme bygning som Danielsen videregående skole i Bergen sentrum.

Historien

Den første Danielsen-skolen startet i august 1932 med snaut 20 elever – stort sett fra Bergen sentrum. Egill Danielsen var rektor og lærer, og det var han som eide skolen. I tillegg var det to-tre ansatte.

Men skolen vokste raskt, og under krigen 1940–1945 hadde den nærmere 700 elever. Den gangen var det elevenes skolepenger som finansierte driften – statsstøtte fikk den ikke før i 1970.

Lenge var Danielsen en ren privatistskole. Elevene fikk undervisning, men måtte ta eksamen i alle fag. Fra midten av 1970-tallet ble den en mer ordinær videregående skole, samtidig som det fortsatt var kveldsundervisning for elever som ville ta privatisteksamen.

Egill Danielsen hadde selv multippel sklerose (MS) og satt i rullestol. Siden han selv hadde dette handikapet, hadde han spesielt syn for de som på en eller annen måte falt utenfor i samfunnet, og ønsket at skolen han startet kunne bety noe nettopp for disse.

Denne tenkningen har fulgt Danielsen-skolene gjennom alle år fram til i dag, og er fortsatt en viktig rettesnor for alt vi gjør. I dagens norske samfunn føler mange unge et betydelig – om i mange tilfeller ødeleggende – prestasjonspress.

Som en kraftfull motvekt mot dette, legger Danielsen-skolene et kristent menneskesyn og en kristen virkelighetsforståelse til grunn for arbeidet. Alle mennesker er skapt av Gud, likeverdige og uendelig verdifulle.

Dette menneskesynet skal prege skolens måte å møte elevene på i alle situasjoner i hverdagen. Alle elever er velkomne på en Danielsen-skole – uavhengig av egenskaper, evner og interesser, tro og livssyn, familiebakgrunn og seksuell orientering. Alle skal bli møtt med respekt og omsorg og få utvikle sine evner og bruke sin utforskertrang og skaperglede.

De senere årene har foreldregrupper flere steder tatt kontakt med Egill Danielsen Stiftelse fordi de ønsket å starte en kristen skole i sitt nærmiljø. Noen av disse initiativene har resultert i nye skoler, og i dag er i alt åtte skoler tilknyttet EDS:

- Danielsen Videregående Skole (i Bergen sentrum)
- Danielsen Intensivgymnas (for voksne elever)
- Danielsen Ungdomsskole Bergen
- Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra
- Danielsen Ungdomsskule Osterøy
- Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
- Danielsen Ungdomsskole Haugesund
- Danielsen Ungdomsskole Karmøy

Ansatte

Lars Ole Birkeland
IKT-leder
Telefon:
55 55 98 05
Johan Bjørnøy
IKT-medarbeider
Telefon:
Heidi Bjørsvik
Lønnskonsulent
Telefon:
55 55 98 08
Dag-Askild Bleka
Skoleutvikler / Nestleder
Iselin Minde Kufolalor
Regnskapskonsulent
Telefon:
55 55 98 07
Kjersti Stenhjem Lie
Personvernombud
Telefon:
55 55 98 15
Catharina Livden
Lønns- og regnskapskonsulent
Telefon:
55 55 98 08
Øystein Ludvigsen
IKT-medarbeider
Telefon:
Enok Nævdal
IKT-medarbeider
Telefon:
Elisabeth Næverlid Sævik
Økonomileder
Trygve Engjom Thorsheim
IKT-medarbeider
Telefon:

Viktige dokumenter

Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene
Egill Danielsen Stiftelse og åpenhetsloven
Egill Danielsen Stiftelse
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt.
Ups! Noe gikk galt. Forsøk igjen.

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.