Med hjerte for eleven siden 1932

Danielsen-skolene jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv og være viktige bidragsytere i samfunnet

Se videofilmer, les artikler og besøk nettsteder som er relevante for arbeidet i kristne skoler.

Danielsen-skolene trenger hvert år nye dyktige og engasjerte medarbeidere. Velkommen som søker!

Nyheter

Følg med på det som skjer på alle Danielsen-skolene.

Skolene

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: barneskole med SFO,  ungdomsskoler og videregående skoler

Videregående skoler

Videregående skole for voksne

Om Danielsen-skolene

Danielsen-skolene er etablert og godkjent som et alternativ til de offentlige skolene. Våre skoler har en tydelig kristen basis for arbeidet. Elevene skal bli møtt med respekt og omsorg og få utvikle sine evner og bruke sin utforskertrang og skaperglede. Undervisningen skal formidle til elevene at deres verdi er uavhengig av prestasjoner og funksjonsevne og legge til rette for forskjellige måter å lære på. Vi jobber for at elevene skal oppleve mestring – både faglig og sosialt.

Egill Danielsen Stiftelse
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Takk for at du meldte deg på nyhetsbrevet vårt.
Ups! Noe gikk galt. Forsøk igjen.

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.