Forside

Egill Danielsen Stiftelse

Skolebevegelse

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.

Historien

Den første Danielsen-skolen startet i Bergen i 1932. Senere er det etablert nye skoler både i Bergen, i kommunene omkring, I Haugesund og på Karmøy.

Kristent grunnlag

Danielsen-skolene har en tydelig kristen basis for hele virksomheten. Vi ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og bevisstgjøre elevene på det livssynsmessige grunnlaget for de tekstene og kulturuttrykkene de møter.

Serviceorgan

Egill Danielsen Stiftelse ivaretar en del fellesfunksjoner for Danielsen-skolene – blant annet regnskaps- og IKT-tjenester og felles skoleutviklingstiltak. EDS eier også de fleste av skolebygningene.