Ledige stillinger

Lærerstillinger, Danielsen Ungdomsskole Karmøy

Grunnet permisjoner og økt behov, søker vi etter to lærerstillinger med mulighet for fast ansettelse. Ta kontakt med oss for nærmere info. Stillingene er ledig fra 01.08.20.

Ansatte ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy må kunne identifisere seg med, og fremme formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

Søknadsfrist: snarest
Søknad og CV sendes til:
dukarmoy@danielsen-skoler.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Rektor Jostein Skartveit
jostein.skartveit@danielsen-skoler.no

X