Om EDS

Rådet

Det er Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som velger medlemmer til Rådet for Egill Danielsen Stiftelse. Rådet oppnevner blant annet stiftelsens styre, som er stiftelsens høyeste organ.

Medlemmer i Rådet for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Erik Furnes, ImF, formann
 • Øyvind Åsland, NLM, nestformann
 • Raymond Bjuland, NLM
 • Bodil Fjelltveit, ImF

Styret

Disse sitter i styret for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Signe Sandsmark, leder
 • Helge Hellem, nestleder
 • Atle Hannevik
 • Brit Gjerde Voster
 • Sveinung Andersen
 • Runar Wold Slettebø (1. varamedlem)
 • Solfrid Ebbesen (2. varamedlem)

Grunnlagsdokumenter

Vedtektene inneholder skolenes formålsparagraf. Denne er lik for samtlige Danielsen-skoler.

Øvrige grunnlagsdokumenter er under revisjon.