Om EDS

Rådet

Det er Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som velger medlemmer til Rådet for Egill Danielsen Stiftelse. Rådet oppnevner blant annet stiftelsens styre, som er stiftelsens høyeste organ.

Medlemmer i Rådet for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Øyvind Åsland, NLM, formann 2017-2018
 • Erik Furnes, ImF, nestformann 2017-2018
 • Odd Asbjørn Nybø, ImF
 • Lars Gaute Jøssang, NLM

Styret

Disse sitter i styret for Egill Danielsen Stiftelse:

 • Ingvar Vignes, leder (2017-2019)
 • Sidsel Høland Olausson (2017-2019)
 • Atle Hannevik (2017-2021)
 • Helge Hellem (2017-2021)
 • Sveinung Andersen (2017-2021)
 • Runar Wold Slettebø (1. varamedlem 2018-2019)
 • Solfrid Ebbesen (2. varamedlem 2018-2019)

Grunnlagsdokumenter

Vedtektene inneholder skolenes formålsparagraf. Denne er lik for samtlige Danielsen-skoler.

Danielsen-planen 1.-7. trinn – à jour per 1.1.2014

Danielsen-planen 8.-10. trinn – à jour per 1.1.2014