Videoer

Livssyn og læremidler
– en oppdagelsesreise i kritisk tenkning og inkludering

Korte videoer til fri bruk

Under tittelen “Sa du nøytral?” publiserer Egill Danielsen Stiftelse – i samarbeid med Damaris Norge og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen – en guide til analyse av skolens læremidler. Ressursene består av korte videoer og en folder med refleksjonsspørsmål og en enkel oversikt over aktuelle livssyn. Opplegget er beregnet på lærere og andre ansatte i skolen, men er også relevant for elever på 10. trinn og i videregående skoler og for studenter på universiteter og høgskoler.

Film 1: Livssyn, læremidler og myten om nøytralitet
Film 2: Respekt og kunstige murer mellom tro og fag
Film 3: Hvordan blir livssyn og spørsmål om tro behandlet i læremidlene?
Film 4: Menneskesyn – i læremidler, populærkultur og offentlig debatt
Film 5: Menneskesyn: Hva er et godt liv?
Film 6: Livssyn og ideologi – hvilke spørsmål og perspektiver slipper til?
Film 7: Metafortellinger og vitenskap
Film 8: Kristen tro og vitenskap
Film 9: Hva er sannhet?
Film 10: Sannhetskriterier og læremidler