Hvorfor velge oss?

Kristent verdigrunnlag

Danielsen Intensivgymnas har en tydelig kristen basis for hele virksomheten. Vi ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og bevisstgjøre elevene på det livssynsmessige grunnlaget for de tekstene og kulturuttrykkene de møter.

Støtte i Lånekassen

Som elev ved Danielsen Intensivgymnas er du stønadsberettiget i Lånekassen.

Du kan søke støtte for alle fag du tar hos oss. Du søker elektronisk på Lånekassen sine hjemmesider.
For mer informasjon se www.lanekassen.no

Under “Stipend og lån” må du velge "Videregående utdanning" og deretter "voksenopplæring" og finne vår skole.
Husk å søke kun for gjeldende semester.

Dyktige lærere

Danielsen Intensivgymnas har dyktige lærere med et høyt faglig engasjement, som ønsker å bidra til at elevene skal nå sine mål.

Standpunktkarakterer

På Danielsen Intensivgymnas har du status som elev. Du får fremoverrettet underveisvurdering, og sluttvurdering med karakter.

Motiverte elever

Danielsen Intensivgymnas har et godt læringsmiljø med motiverte og målrettede elever.

Hva forteller elevene?

Jørgine Neset

Lærerne engasjerte meg, og de kunne virkelig faget sitt!

Cecilie Lillebø

Danielsen Intensivgymnas er så mye mer enn bare en god skole med godt miljø og gode lærere

Søk skoleplass

Søknadsskjema for skoleåret 2024-2025 er nå tilgjengelig.
Vi har fortløpende inntak frem til skolestart.
Du kan søke på skolens søknadsskjema.