Om Danielsen Intensivgymnas

Danielsen Intensivgymnas er en av åtte skoler tilknyttet Egill Danielsen Stiftelse. Vi gir opplæring spesielt tilrettelagt for voksne elever.

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skolens historie

Danielsen Intensivgymnas er en av åtte skoler tilknyttet Egill Danielsen Stiftelse. Som voksengymnas har vi eksistert siden 1932. Ved oppsarten, den 22. august 1932, het skolen «Danielsen skole» og hadde 24 elever.

Skolens grunnlegger, eier og rektor var cand.philol. Egill Danielsen. Han begynte sitt eget gymnas bl.a. med en finérplate han hadde malt svart og som skulle tjene som tavle. Skolen holdt da til i Kong Oscarsgt. 44 (i dag Jakob L. Berstad).

Hele tiden har skolen befunnet seg i samme gate, henholdsvis Kong Oscarsgt. 44, 18 og 31. Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, altså i 45 år. Han la ned et enormt arbeid for å holde skolen gående i med- og motgangstider.

Siden 1932 har skolen vokst, og består i dag av til sammen åtte skoler på grunnskole- og videregående nivå. Danielsen Intensivgymnas – eller «Danna'en» – har siden starten vært et begrep i Bergen, der «utallige» mennesker har gått på skolen vår for å få sine eksamener. Det er mange tusen som har vært innom oss.

Elevtallet på Danielsen Intensivgymnas har hvert år variert mellom 300 og 400. Gjennom alle år har de fleste av våre elever har kommet fra Hordaland. Men også andre fylker har vært godt representert.

Danielsen Intensivgymnas har lang tradisjon når det gjelder skoledrift. Skolen har alltid søkt å være en kvalitetsskole, med faglig god standard og godt læringsmiljø. I tillegg er vi opptatt av at elevene både skal utvikle seg, få en eksamensrettet og god undervisning og ikke minst nå sine mål når det gjelder eksamen. Vi har en lang og rik tradisjon å ta vare på.

Ansatte

Lærer
Håkon Arnesen
Inspektør
Vibeke Berstad
Lærer
Ida Florvåg
Lærer
Synnøve Gabrielsen
Lærer
Andreas Hammer
Inspektør
Trond Jørgensen
Rådgiver/kontor
Karin Kristoffersen
Rektor
Tone Monsen
Inspektør
Bjørn Møller
Lærer
Thomas Lie Nygaard
Lærer
Morten Prante
Lærer
Halvor Dahl Reisæter-Thu
Lærer
Johannes Renså
Lærer
Nina Elisabeth Rogne
Lærer
Linda Schei Angell
Kontor
Nathalie Straume Tafjord
Elevkonsulent
Linda Ystebø

Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Danielsen Intensivgymnas har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger. Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Grunnlagsdokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Vedtekter
Skolereglement
Inntaksreglement
Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene