Hvorfor velge oss?

Motiverte elever

Danielsen Intensivgymnas har et godt læringsmiljø med motiverte og målrettede elever.

Dyktige lærere

Danielsen Intensivgymnas har dyktige lærere med et høyt faglig engasjement, som ønsker å bidra til at elevene skal nå sine mål.

Kristent verdigrunnlag

Danielsen Intensivgymnas har en tydelig kristen basis for hele virksomheten. Vi ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og bevisstgjøre elevene på det livssynsmessige grunnlaget for de tekstene og kulturuttrykkene de møter.

Standpunktkarakterer

På Danielsen Intensivgymnas har du status som elev. Du får fremoverrettet underveisvurdering, og sluttvurdering med karakter.
I tillegg blir du trukket ut til eksamen på samme måte som i ordinær videregående opplæring.

Støtte i Lånekassen

Som elev ved Danielsen Intensivgymnas er du stønadsberettiget i Lånekassen.
Du kan søke støtte for alle fag du tar hos oss. Du søker elektronisk på Lånekassen sine hjemmesider.
For mer informasjon se www.lanekassen.no

Under “Stipend og lån” må du velge “Høyere og annen utdanning” for vår skole.
Husk å søke kun for gjeldende semester.