Skolerute 2020-2021

MånedViktige dager og merknader
AugustTirsdag 11. august: Skolestart for alle elever
September
OktoberHøstferie: 5.-9. oktober
Torsdag 15. oktober: Avslutning 1. termin halvårskurs
NovemberHeldagsprøver i matematikk R1 og S1 (dato kommer)
Torsdag og fredag 5.-6. november: Danielsen-konferansen (studiedag for elever)
Onsdag 11. november: Eksamen i matematikk R1 og S1
DesemberHeldagsprøver i norsk, engelsk, matematikk 1P og 2P-Y (datoer kommer)
Fredag 18. desember: Muntlig eksamen og siste undervisningsdag før jul
JanuarOnsdag 6. januar: Første undervisningsdag etter jul
Fredag 8. januar: Avslutning 1. termin helårskurs
Mandag 11. januar: Informasjonsmøte for nye elever
Fredag 29. januar: Planleggingsdag (elevfri)
Februar
MarsVinterferie: 1-5. mars
Fredag 12. mars: Avslutning 1. termin halvårskurs
Påskeferie: 29. mars– 5. april
AprilHeldagsprøveuker: Dato kommer
MaiTorsdag 13: Kristi himmelfartsdag (elevfri)
Fredag 14. mai: Elevfri
Mandag 17. mai: Offentlig høytidsdag (elevfri)
Mandag 24. mai: 2. pinsedag (elevfri)
19 – 28. mai: Eksamensperiode, skriftlig eksamen
JuniMuntlig eksamen: Datoer ikke fastsatt enda
Fredag 18. juni: Siste undervisningsdag