Skolerute 2021-2022

MånedViktige dager og merknader
AugustTirsdag 10. august: Skolestart for alle elever
September
OktoberTirsdag 5. oktober: Avslutning 1. termin halvårskurs
Høstferie: 11.-15. oktober
NovemberTorsdag og fredag 4.-5. november: Danielsen-konferansen (studiedag for elever)
Tirsdag 16. november: Eksamen i matematikk 1T
DesemberTirsdag 21. desember: Muntlig eksamen og siste undervisningsdag før jul
JanuarTorsdag 6. januar: Første undervisningsdag etter jul
Mandag 10. januar: Informasjonsmøte for nye elever
Fredag 14. januar: Avslutning 1. termin helårskurs
Fredag 28. januar: Planleggingsdag (elevfri)
FebruarVinterferie: 28. februar-4. mars
MarsFredag 11. mars: Avslutning 1. termin halvårskurs
AprilPåskeferie: 11-18. april.
MaiTirsdag 17. mai: Offentlig høytidsdag (elevfri)
Torsdag 26. mai: Kristi himmelfartsdag (elevfri)
Fredag 27. mai: Elevfri dag
Mandag 24. mai: 2. pinsedag (elevfri)
18. mai – 3. juni: Eksamensperiode, skriftlig eksamen
JuniMuntlig eksamen: Datoer ikke fastsatt enda
Onsdag 22. juni: Siste undervisningsdag