Matematikk R1 og R2

Matematikk ved Danielsen Intensivgymnas

R1:
R1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag.
Sammen med R2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag.
Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.
R1 og R2 danner grunnlaget for bl.a. matematikk- og fysikkstudier på universitetsnivå, samt ingeniørstudier.
R1 faget består av algebra, logaritmer, sannsynlighetsregning, geometri, vektorregning, funksjonslære og vektorfunksjoner.

Halvårskurs: R1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
 1T, vg1
Forberedelse matematikk R1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i faget.

 

R2:
R2 (vg3) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med R1 (vg2) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Halvårskurs: R2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
1T, vg1 og R1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Fagkoder:
R1: REA 3022
R2: REA 3024

Omfang:
R1: 140 årstimer
R2: 140 årstimer

Realfagspoeng:
R1: 0, 5
R2: 1,0

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende,
programområde for realfag