Studietilbud
/
Programfag

Programfag

På Danielsen Intensivgymnas kan du velge mellom programfagene som vises i menyen til venstre. Alle fagene er i kunnskapsløftet.

Søk skoleplass

Programfag ved skolen

Enkelte studium, som for eksempel medisin og ingeniør, krever at du har spesifikke programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen.

I Samordna opptak sin søkerhåndbok får du en oversikt over hvilke studier som har slike krav, og hvilke fag du må ta for å komme inn på de ulike studiene.

Vår rådgiver kan hjelpe deg dersom du trenger veiledning i valg av fag.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Undervisningstilbud / Linjer

Vi har følgende undervisningstilbud / linjer ved Intensivgymnaset.

Biologi 1 og 2

Les mer om Biologi her.

Biologi 1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Biologi 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger  programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Biologi 1:

Biologi 1 er et muntlig-praktisk fag som inneholder hovedområder som den unge biologen, cellebiologi, menneskets fysiologi, funksjon og tilpasning og biologisk mangfold. Kurset har obligatoriske elevøvelser og ekskursjoner.

Halvårskurs: Biologi 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Pris: 4000,-

Biologi 2:

Biologi 2 er et skriftlig fag som inneholder hovedområder som den unge biologen, energiomsetning, genetikk, bioteknologi, økologi, evolusjon og om å bruke biologifaglige arbeidsmåter i økologisk feltarbeid, undersøkinger og forsøk i laboratoriet. Kurset har obligatoriske elevøvelser og ekskursjoner.

Halvårskurs: Biologi 2 (vg3), vår

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

Biologi 1: REA3035
Biologi 2: REA3036

Omfang:

Biologi 1: 140 årstimer (vg2)
Biologi 2: 140 årstimer (vg3)

Realfagspoeng:

Biologi 1: 0,5
Biologi 2: 0,5

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned
Fysikk 1 og 2

Fysikk 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Fysikk 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Fysikk 1:

Fysikkfaget strever etter å beskrive naturen empirisk og kvalitativ gjennom eksperimenter som resulterer i lover, ofte av matematisk natur. Vi kan på mange måter omtale fysikk som “anvendt matematikk”. Programfagene i fysikk gir en bred og grundig innføring i de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som ligger til grunn for vår virkelighetsoppfatning, og gir grunnlag for videre studier innenfor realfag, ingeniøryrker, arkitektur med mer.
Fysikk 1 spenner over mange ulike tema, inkludert klassisk mekanikk (kraft, beveglse, energi og termofysikk), moderne fysikk (atom- og kjernefysikk), astrofysikk/kosmologi og elektrisitet/halvlederteknologi.

Halvårskurs: Fysikk 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
naturfag og 1T, vg1 (se dokument under)

Eksamen:
Fysikk 1: Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Pris: 3800,-

Fysikk 2:

Fysikk 2 bygger på Fysikk 1, men har tematisk mindre spredning; her går vi mer i dybden på litt færre områder:
kvantefysikk og relativitetsteori, partikkelfysikk, felt (elektriske, magnetiske og gravitasjon) og klassisk mekanikk (bevegelsesmengde, sirkelbevegelse).

Helårskurs: Fysikk 2 (vg3)

Forkunnskaper:
Fysikk 1 og R1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

Fysikk 1: REA 3038
Fysikk 2: REA 3039

Omfang:

Fysikk 1: 140 årstimer
Fysikk 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

Fysikk 1: 0,5
Fysikk 2: 1,0

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned
Geofag 1 og 2

Geofag 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Geofag 2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Geofag 1:

I Geofag 1 vil du få et innblikk i hvordan planeten vår har blitt dannet gjennom millioner av år med geologiske prosesser som magmatisme, kontinentaldrift og erosjon. Dette brukes til å se på geologiske ressurser som olje, gass, vann og mineraler. Vi ser også på hvordan Jorden over et geologisk sett kort tidsrom påvirkes av vær, klima og naturkatastrofer.

Halvårskurs: Geofag 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 4000,- (inkluderer obligatorisk ekskursjon til Finse 2 dager)

Geofag 2:

I Geofag 2 dykker vi dypere inn i mange av problemstillingene fra Geofag 1. Det fokuseres på hvordan geologiske ressurser blir funnet og utvunnet, og hvordan utvinning og bruk av geologiske ressurser påvirker planeten vår. Du lærer deg å se på vær og klima i et større perspektiv, slik at du med større tyngde kan vurdere dagens klimautfordringer.

Halvårskurs: Geofag 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Naturfag, vg1 og Geofag 1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

Geofag 1: REA 3042
Geofag 2: REA 3043

Omfang:

Geofag 1: 140 årstimer
Geofag 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

Geofag 1: 0,5
Geofag 2: 0,5

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned
Kjemi 1 og 2

Kjemi 1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Kjemi 2 (vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Kjemi 1:

Kjemi 1 er et muntlig fag med 10-15 elevøvelser, som tar for seg: uorganisk og organisk kjemi med fokus på kjemiske strukturer,
bindinger og reaksjoner samt periodesystemet. Temaer som vannkjemi, syre/base og organisk kjemi blir nøye behandlet.  

Halvårskurs: Kjemi 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1  (se dokument under)

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Pris: 3800,-

Kjemi 2:

Kjemi 2 er et skriftlig fag med 15-20 elevøvelser. Faget tar opp ulike temaer som materialtyper, miljøkjemi, redoksreaksjoner, syre/base reaksjoner, løselighet og organisk kjemi.

Halvårskurs: Kjemi 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Naturfag vg1
Kjemi 1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

Kjemi 1: REA 3045
Kjemi 2: REA 3046

Omfang:

Kjemi 1: 140 årstimer
Kjemi 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

Kjemi 1: 0,5
Kjemi 2: 0,5

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned
Matematikk R1 og R2

R1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med R2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

R1:


R1 og R2 danner grunnlaget for bl.a. matematikk- og fysikkstudier på universitetsnivå, samt ingeniørstudier.
R1 faget består av algebra, logaritmer, sannsynlighetsregning, geometri, vektorregning, funksjonslære og vektorfunksjoner.

Halvårskurs: R1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
1T, vg1 (last ned dokument under)

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i faget.

Pris: 3800,-

R2:

Halvårskurs: R2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
1T, vg1 og R1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

R1: REA 3056
R2: REA 3058

Omfang:

R1: 140 årstimer
R2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

R1: 0,5
R2: 1,0

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned
Matematikk S1 og S2

S1 (vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med S2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

S1 og S2 er matematikk for samfunnsfag. Fagene oppleves gjerne mindre teoretisk tunge enn R1 og R2 som er matematikk for realfag. For en del videre studier vil S1 og S2 kunne erstatte R1 som opptakskrav selv om innholdet i fagene er nokså forskjellige. F.eks. er vektorregning ikke med i S1 og S2, men en viktig del av R1. Samtidig går S1 og S2 grundigere inn på statistikk og har gjerne en mer økonomisk og/eller samfunnsfaglig tilnærming til emner som sannsynlighetsregning og funksjonslære.

S1:

Hovedområdene i S1 er: algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering.

Halvårskurs: S1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
1T eller 1P, vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i faget.

Pris: 3800,-

S2:

Hovedområdene i S2 er: algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk.

Halvårskurs: S2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
1T eller 1P, vg1 og S1, vg2

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

S1: REA 3060
S2: REA 3062

Omfang:

S1: 140 årstimer
S2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

S1: 0,5
S2: 0,5

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende,
programområde for realfag

Last ned
Psykologi 1 og 2

Psykologi 1(vg2) er et av de valgfrie programfagene i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Sammen med Psykologi  2 (vg3) utgjør faget ét av to valgfrie fordypninger i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi.

Psykologi 1:

I programfaget psykologi 1 jobber vi med disse hovedtemaene: Psykologiens historie og utvikling, utviklingspsykologi, mennesket og læring, psykologiens biologiske grunnlag og mennesket og helse

Helårskurs: Psykologi 1 (vg2)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i dette faget.  

Pris: 3800,-

Psykologi 2:

I programfaget psykologi 2 jobber vi med disse hovedtemaene: Psykologien i dag, sosialpsykologi, kommunikasjon og helsepsykologi

Halvårskurs: Psykologi 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

Psykologi 1: SAM 3072

Psykologi 2: SAM 3073

Omfang:

Psykologi 1: 140 årstimer (vg2)

Psykologi 2: 140 årstimer (vg3)

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Last ned
Teknologi og forskningslære 1 og 2

Teknologi og forskningslære 1(vg2) er et av de valgfrie programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for realfag. Sammen med Teknologi og forskningslære 2(vg3) utgjør faget én av to valgfrie fordypninger i programområde for realfag. Faget er et poenggivende programfag for søkere etter 23/5-regelen eller påbygging til generell studiekompetanse.

Teknologi og forskningslære 1:

I Teknologi og forskningslære 1 vil en komme innom hovedområder som den unge forskeren og ingeniøren; teknologi, naturvitenskap og samfunn; design og produktutvikling.

Halvårskurs: Teknologi og forskningslære 1 (vg2), høst

Forkunnskaper:
Naturfag vg1

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Teknologi og forskningslære 2:

I Teknologi og forskningslære 2 vil en komme innom hovedområder som den unge forskeren; naturvitenskapelige arbeidsmetoder; forskning, teknologi og samfunn; vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori.

Halvårskurs: Teknologi og forskningslære 2 (vg3), vår

Forkunnskaper:
Naturfag (vg1) og Teknologi og forskningslære 1 (vg2)

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen i dette faget.

Pris: 3800,-

Fagkoder:

TOF 1: REA 3052
TOF 2: REA 3053

Omfang:

TOF 1: 140 årstimer
TOF 2: 140 årstimer

Realfagspoeng:

TOF 1: 0,5
TOF 2: 0,5

Utdanningsprogram:

Studiespesialiserende, programområde for realfag

Last ned

Programfag

Programfagområde

Matematikk

Programfag vg2
Programfag vg3
Programfagområde

Engelsk

Programfag vg2
Programfag vg3
Programfagområde

Norsk

Programfag vg2
Programfag vg3

Søk studieplass

Søknadsskjema for fag skoleåret 2024-2025 er nå tilgjengelig. Vi har fortløpende inntak til skolestart, og du kan søke på skolens søknadsskjema.