Studietilbud
/
Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen.

Søk skoleplass

23/5 regelen:

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du skal søke om opptak kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 regelen. For å få det med 23/5 regelen må du oppfylle tre krav:

1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak

2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene;
- Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 timer)
- Engelsk (140 timer)
- Matematikk (224 timer)
- Historie (140 timer)
- Samfunnsfag (84 timer)
- Naturfag (140 timer)

3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Dersom du mangler ett eller flere av fagene for å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5 regelen kan du søke skoleplass hos oss i stedet for å ta fagene som privatist.

Søk skoleplass

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Heading

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Fellesfag ved skolen

På Danielsen Intensivgymnas kan du velge mellom fellesfagene som vises i menyen under.

For å oppnå generell studiekompetanse tar man de 6 basisfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Dette tilfredsstiller kravene for opptak til høyere utdanning. Alle som har fullført og bestått 3-årig videregående skole
har generell studiekompetanse.

Enkelte studium, som for eksempel medisin og ingeniør,
krever at du har spesifikke programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen. Trykk på lenken under for å finne ut hva som skal til for å få spesiell studiekompetanse.

Fellesfag

Matematikk

Praktisk matematikk, 1P og 2P1P +2P oppfyller kravet til generell studiekompetanse, og er et mer praktisk rettet matematikkfag. Det passer for de som bare skal ha matematikk fellesfag og ikke ønsker å gå videre med matematikk programfag.

Helårskurs: Matematikk 1P (vg1)

Halvårskurs: Matematikk 2P (vg2), vår

Forkunnskaper:

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris 1P: 3400,-

Pris 2P: 2100,-

Teoretisk matematikk, 1T

1T oppfyller kravet til generell studiekompetanse dersom du ønsker å gå videre med matematikk programfag. Dette faget  er  mer teoretisk rettet. Vi anbefaler å ta 1T dersom man skal gå videre på R1 og R2.

Halvårskurs: Matematikk 1T (vg1), vår

Forkunnskaper:

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3400,-

Fagkoder:
1P MAT 1019 (vg1)
2P MAT 1023 (vg2)
1T MAT 1021 (vg1)

Omfang:
1P+2P:  224 årstimer
1T:          140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Engelsk

Målet for kurset er å utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter hos elevene innenfor områdene språk og språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Helårskurs: Engelsk (vg1)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3400,-

Fagkoder:
ENG 1007 (vg1)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Samfunnsfag

Faget er en første innføring i samfunnsfag. Hovedområdene i faget er: utforskeren, individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

Halvårskurs: Samfunnsfag (vg1), høst

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Pris: 2100,-

Fagkoder:
SAK 1001 (vg1)

Omfang:
84 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Historie

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg. Faget består av to deler, eldre og nyere historie.

Halvårskurs: Historie (vg2), høst
Halvårskurs: Historie (vg3), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Pris: 2800,-

Norsk

Kurset tar for seg hele pensumet i norsk, tilsvarende 3 år i ordinær videregående opplæring. Har du ikke tatt vg 1 norsk fra før, tas faget på to år. Dersom du har vg 1 eller 2 fra før, trenger du bare ta et år. Vg1 legger vekt på sjangerlære. Vg2 og vg3 tar for seg språk- og litteraturhistorie fra norrøn tid og fram til idag. I tillegg blir det skrivetrening i hovedmål og sidemål.

Helårskurs: Norsk (vg2+3)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende. Grunnleggende norskferdigheter.

Eksamen:
Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
Du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i  norsk sidemål,
og til muntlig eksamen i faget.

Pris: 6500,-

Fagkoder:
NOR 1267 (hovedmål)
NOR 1268 (sidemål)
NOR 1269 (muntlig)

Omfang:
393 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Søk studieplass

Søknadsskjema for fag til våren 2022 er nå tilgjengelig. Vi har fortløpende inntak til skolestart i januar.