Studietilbud
/
Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen.

Søk skoleplass

23/5 regelen:

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du skal søke om opptak kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 regelen. For å få det med 23/5 regelen må du oppfylle tre krav:

1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak

2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene;
- Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 timer)
- Engelsk (140 timer)
- Matematikk (224 timer)
- Historie (140 timer)
- Samfunnsfag (84 timer)
- Naturfag (140 timer)

3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Dersom du mangler ett eller flere av fagene for å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5 regelen kan du søke skoleplass hos oss i stedet for å ta fagene som privatist.

Søk skoleplass

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Heading

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Fellesfag ved skolen

På Danielsen Intensivgymnas kan du velge mellom fellesfagene som vises i menyen under.

For å oppnå generell studiekompetanse tar man de 6 basisfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Dette tilfredsstiller kravene for opptak til høyere utdanning. Alle som har fullført og bestått 3-årig videregående skole
har generell studiekompetanse.

Enkelte studium, som for eksempel medisin og ingeniør,
krever at du har spesifikke programfag i tillegg til den generelle studiekompetansen. Trykk på lenken under for å finne ut hva som skal til for å få spesiell studiekompetanse.

Fellesfag

Matematikk

Praktisk matematikk, 1P og 2P oppfyller kravet til generell studiekompetanse, og er et mer praktisk rettet matematikkfag. Det passer for de som bare skal ha matematikk fellesfag og ikke ønsker å gå videre med matematikk programfag.

Halvårskurs: Matematikk 1P (vg1), høst

Halvårskurs: Matematikk 2P (vg2), vår

Forkunnskaper:

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris 1P: 3600,-

Pris 2P: 2300,-

Teoretisk matematikk, 1T

1T oppfyller kravet til generell studiekompetanse dersom du ønsker å gå videre med matematikk programfag. Dette faget  er  mer teoretisk rettet. Vi anbefaler å ta 1T dersom man skal gå videre på R1 og R2.

Halvårskurs: Matematikk 1T (vg1), vår

Forkunnskaper:

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3600,-

Fagkoder:
1P MAT 1019 (vg1)
2P MAT 1023 (vg2)
1T MAT 1021 (vg1)

Omfang:
1P+2P:  224 årstimer
1T:          140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Engelsk

Målet for kurset er å utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter hos elevene innenfor områdene språk og språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Halvårskurs: Engelsk (vg1), vår

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3600,-

Fagkoder:
ENG 1007 (vg1)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Samfunnsfag

Faget er en første innføring i samfunnsfag. Hovedområdene i faget er: utforskeren, individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

Halvårskurs: Samfunnsfag (vg1), høst

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Pris: 2300,-

Fagkoder:
SAK 1001 (vg1)

Omfang:
84 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Norsk

Kurset tar for seg hele pensumet i norsk, tilsvarende 3 år i ordinær videregående opplæring. Har du ikke tatt vg 1 norsk fra før, tas faget på to år. Dersom du har vg 1 eller 2 fra før, trenger du bare ta et år. Vg1 legger vekt på sjangerlære. Vg2 og vg3 tar for seg språk- og litteraturhistorie fra norrøn tid og fram til idag. I tillegg blir det skrivetrening i hovedmål og sidemål.

Helårskurs: Norsk (vg2+3)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende. Grunnleggende norskferdigheter.

Eksamen:
Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
Du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i  norsk sidemål,
og til muntlig eksamen i faget.

Pris: 6700,-

Fagkoder:
NOR 1267 (hovedmål)
NOR 1268 (sidemål)
NOR 1269 (muntlig)

Omfang:
393 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende

Søk studieplass

Søknadsskjema for fag til våren 2022 er nå tilgjengelig. Vi har fortløpende inntak til skolestart i januar.