Studietilbud
/
Påbygg

Påbygging til generell studiekompetanse

Ønsker du høyere utdanning og har gått på yrkesfag? Da kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Du kan søke både før og etter læretiden.
Utdanningen fører fram til generell studiekompetanse.
Fristen for å søker er 1. mars.

Søk skoleplass

Om påbygging til generell studiekompetanse

I påbygging til generell studiekompetanse trenger du fagene norsk, historie, matematikk, naturfag og kroppsøving.
I tillegg må du velge ett programfag fra enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomiske fag. Se hvilke programfag du kan velge i menyen over.

Forutsetninger for å ta påbygging til generell studiekompetanse er:
Fullført vg1 og vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller oppnådd yrkeskompetanse, med eller uten fag- og svennebrev.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Undervisningstilbud / Linjer

Vi har følgende undervisningstilbud / linjer ved Intensivgymnaset.

Naturfag påbygg

Naturfag omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi og geofag. Kompetansemålene for faget omfatter forskning, bærekraftig utvikling, stråling og radioaktivitet, energi for framtiden og bioteknologi.

Helårskurs: Naturfag (vg3)

Forkunnskaper:
Naturfag vg1, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i faget.

Pris: 2300,-

Fagkoder:
NAT 1018 (vg3)

Omfang:
84 årstimer.

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Historie påbygg

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Helårskurs: Historie (vg3)

Forkunnskaper:
Fullført 2-årig yrkesfaglig utdanningsprogram.

Eksamen:
Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Pris: 3600,-

Fagkoder:
HIS 1011 (vg3)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Matematikk påbygg

Praktisk matematikk, 2P-Y

1P-Y + 2P-Y oppfyller kravet til generell studiekompetanse, og er et praktisk rettet matematikkfag.

Helårskurs: Matematikk 2P-Y (vg2)

Forkunnskaper: Matematikk 1P-Y (vg1), yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen: Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget.

Pris: 3600,-

Fagkoder:
MAT 1151 (vg2)

Omfang:
140 årstimer

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Norsk påbygg

Kurset tar for seg hele pensumet i norsk vg3, påbygg til generell studiekompetanse. Faget tar for seg muntlig og skriftlig kommunikasjon, samt tema innen språk, litteratur og kultur.

Helårskurs: Norsk (vg3)

Forkunnskaper:
Norsk vg1 og vg2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Eksamen:
Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
Du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i  norsk sidemål,
og til muntlig eksamen i faget.

Pris: 6700,-

Fagkoder:
NOR 1270 (hovedmål)
NOR 1271 (sidemål)
NOR 1272 (muntlig)

Omfang:
281 årstimer.

Utdanningsprogram:
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Programfag

Programfagområde

Matematikk

Programfag vg2
Programfag vg3
Programfagområde

Engelsk

Programfag vg2
Programfag vg3
Programfagområde

Norsk

Programfag vg2
Programfag vg3

Søk studieplass

Søknadsskjema for fag til våren 2022 er nå tilgjengelig. Vi har fortløpende inntak til skolestart i januar.