Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

Kontaktinformasjon
E-post: duf@danielsen-skoler.no
Telefon: 55 70 02 50

Besøksadresse
Holtermandsvegen 2 A
5918 Frekhaug

Postadresse
Danielsen Ungdomsskule Frekhaug
Holtermandsvegen 3
5918 Frekhaug

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skulen si historie


Danielsen-skulane er ei kristen friskulerørsle i områda rundt Bergen og på Haugalandet. Vi skal feira 90-års jubileum i 2022.

Det er i alt åtte Danielsen-skular – frå barnetrinnet til vidaregåande skular – med omlag 1900 elevar og over 300 tilsette. I Bergen sentrum ligg to vidaregåande skular og ein ungdomsskule. Vidare har vi ungdomsskule på Osterøy og Frekhaug, på Karmøy og i Haugesund, og barne- og ungdomsskule på Sotra.

Egill Danielsen Stiftelse leiger ut bygningar til skulane i tillegg til å levera fellestenester som IKT, rekneskap og lønn.

Hausten 2012 starta skulen med 22 elevar på 8. trinn. Hausten 2013 kom det 60 nye elevar, og skulen auka til 82 elevar og 15 tilsette. Hausten 2014 har me elevar på alle klassetrinn. Ved skulestart 2021 flytta vi inn i nye lokale.Danielsen-skulane har ein tydeleg kristen basis for heile organisasjonen. Vi ønskjer å synleggjere eit kristent perspektiv på livet, og gjere elevane bevisste på det livssynsmessige grunnlaget for tekstane og kulturuttrykka dei møter i skulekvardagen.

Tilsette

Kontaktlærar 9b
eilenaskeland.olsen@danielsen-skoler.no
Lærar
knut.benjaminson@danielsen-skoler.no
Lærar
vegard.berland@danielsen-skoler.no
Avdelingsleiar 9. trinn
johan.breistein@danielsen-skoler.no
kontaktLærar 8b
ingunn.bokevoll@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 10B
knut.andre.dahle@danielsen-skoler.no
Fagarbeidar
jan.halvard.edvardsen@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 8A
andreas.gilje@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 10A
oddbjorn.hauge@danielsen-skoler.no
Avdelingsleiar 8. trinn og yrkesrådgjevar
solveig.hosoy@danielsen-skoler.no
KontaktLærar 9b
rakel.humlebrekkenebb@danielsen-skoler.no
Avdelingsleiar 10. trinn og assisterande rektor
ole.skoge@danielsen-skoler.no
Spes.ped. koordinator
aashild.langoy@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 10b
ingrid.korneliussen@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 9A
sindre.kvalheim@danielsen-skoler.no
Spes.ped.-koordinator 9. trinn
rita.langeland@danielsen-skoler.no
kontaktLærar 10a
synnove.saad@danielsen-skoler.no
Fagarbeidar
monica.maridal@danielsen-skoler.no
Driftsleiar
benedikte.norheim@danielsen-skoler.no
Fagarbeidar og timelærar
anny.refsdal@danielsen-skoler.no
Lærar
hallvard.lid@danielsen-skoler.no
Rektor
cato.risoy@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 8a
klaragesine.vanlessen@danielsen-skoler.no
lærar
ingebjorg.sorboenmaroy@danielsen-skoler.no
Spes.ped. koordinator 10. trinn
marit.toft@danielsen-skoler.no
Miljøterapeut
karina.toftingripe@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar 9a
jeanette.viereck@danielsen-skoler.no
Fagarbeidar
iselinwiig.botn@danielsen-skoler.no
Miljøtereapeut
torilladlandsvik.askeland@danielsen-skoler.no

Jobbe hos oss? / Vere vikar hos oss?

Vi har eit flott personale og mange ulike oppgåver å utføre. Vi er likevel frå tid til anna på jakt etter fleire. Kan du tenke deg å bli med på laget? 
Det er og behov for ringevikarar gjennom året – er det noko for deg?

Vedtekter og andre dokument

Her finn du vedtektene til skulen og ein del andre sentrale dokument.

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning