Søknadsskjema

Her søkjer du skuleplass for barnet ditt. Du vil med det same få ei tilbakemelding på at søknaden er registrert. I desember, året før skulestart, får du sjølve vedtaket om skuleplass. Dersom det er fullt på trinnet, vil du då få avslag på søknaden, og barnet vert sett på venteliste. Opptaket skjer etter gjeldande inntaksreglement. Reglementet finn du under fana "Om skulen".