Søk skoleplass før 1. mars

Du er hjertelig velkommen som søker hos oss. Søk skoleplass hos oss via www.vigo.no.

- Ordinær søknadsfrist er 1. mars.
- Søknadsfrist for spesiell vurdering er 1. februar.

- Klikk her for: Inntaksreglement for 2023-2024
- Personverneklæring for elever, foreldre og søkere under HMS.

Søk skoleplass

Søknadsskjema for søkere etter 1. mars:

Om søknad

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.

Søkere fra ungdomsskoler under Egill Danielsen Stiftelse som prioriterer Danielsen Videregående Skole først, får 4 tilleggspoeng.Søkere til Vg2 som har gått Vg1 på annen skole blir tatt opp på bakgrunn av karakterer fra Vg1, og likedan til Vg3 på grunnlag av karakterene fra Vg1 og Vg2.

Tildeling av skoleplass skjer i første halvdel av juli fra www.vigo.no. Søkeren må da gi svar til VIGO om man tar i mot skoleplassen. Søkere som har fått tilbud om plass får også tilsendt informasjon og kontrakt som må returneres til skolen.

Søknadsskjema for søkere etter 1. mars:
Bruk det digitale skjemaet du finner på denne siden hvis du søker etter 1. mars.
Vær oppmerksom på at søknaden ikke kan behandles før etter ordinært opptak i midten av august.
Dersom du har ungdomsrett og ikke har søkt noen skoler i Vigo i år, så bør du søke direkte til Vigo for å bli prioritert tidligere.
De som har brukt opp ungdomsretten og er voksne eller skal ta enkeltfag, må normalt søke til Danielsen Intensivgymnas.
Inntaksreglement 2023-2024


Søkere som ikke søkte på VIGO innen søknadsfristen 1. mars, kan gi beskjed direkte til skolen at de ønsker å søke. Disse søkerne vil kunne blir vurdert i august før skolestart, dersom det er ledige skoleplasser igjen. Ta da kontakt med skolen for nærmer informasjon.

Det blir sendt informasjon i et brev med tilbud om å søke på KRIK-linjen og forskerlinjen etter at man har fått tilbud om skoleplass.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, for eksempel til søknadsprosedyren, til det å være elev ved Danielsen Videregående Skole, eller annet.

Åpningstider i resepsjonen:
Mandag-fredag kl. 08.15-11.15 og 11.45-15.00