Søknadsskjema

Her kan du sende en elektronisk søknad til Danielsen Ungdomsskole Haugesund.

Ved tilbud om skoleplass for kommende skoleår skjer dette gjennom brev i posten i desember/januar. For løpende opptak ved ledig plass i løpet av skoleåret, vil skolen ta kontakt per telefon i tillegg.

For informasjon om hvordan skolen håndterer personopplysninger, se under Praktisk informasjon, Annen informasjon.