Om skolen

Historien

josteinI løpet av de senere årene har flere privatskoler sett dagens lys også på Karmøy. Lokale krefter har i flere år ivret for en kristen ungdomsskole sentralt på Karmøy, så da Egill Danielsen Stiftelse kom på banen, ble de ønsket varmt velkommen. Høsten 2012 ble Danielsen ungdomsskole Karmøy AS godkjent av departementet for totalt 180 elever fordelt på tre trinn. Allerede 1.januar 2013 ble Jostein Skartveit ansatt som rektor, og tok straks igang med letingen etter egnede lokaler.

I løpet av våren fikk vi dispensasjon for midlertidig skoledrift i leide lokaler på Vea. Dette bygget ble ombygget og tilpasset skolebruk etter alle gjeldende forskrifter og regler. Høsten 2013 var vi klar til å ta imot over 50 pionerer som startet i 8. klasse. Mange har søkt om skoleplass, og året etter kunne vi utvide med to nye og fulle 8.klasser. Da stod også et modulbygg klart med nye klasserom, grupperom og skolekjøkken.

Vi er takknemlige for den gode oppstarten vi har fått, og ser med forventning fremover. Det er uendelig stort å hver dag få være med å utruste ungdommer til livet som kommer og samtidig formidle vår hjertesak: evangeliet.

 

 

Danielsen-skolene har gjennom årene vist en evne til å kombinere høy faglig kvalitet med et godt læringsmiljø og en klart kristent siktemål. Disse skolene er verdifulle for Norge. De bygger unge mennesker for livet og de bygger Norge for framtiden. Jeg ønsker Danielsen Ungdomsskole Karmøy til lykke med satsingen!
– Dagfinn Høybråten

Lokalene

Skolen2Våren 2013 inngikk vi en leieavtale med en lokal utleier, og vi tok fatt på det spennende arbeidet med å ombygge et industribygg til skolebruk. Mye arbeid ble lagt ned, men resultatet ble flott. Vi har vært nødt til å forholde oss til alle gjeldende forskrifter ang. skolebygg. Vi er stolte av at vi er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

I hovedbygget har vi nå fire klasserom, hvorav det største blir brukt til samlingsrom for over hundre elever + personale. Vi har også flere grupperom, lærerværelse, personalrom og en administrasjonsdel.

Til høsten 2014 gikk stiftelsen til innkjøp av en modulskole som hadde vært i bruk i Vikeså. Denne ble delt mellom oss og Haugesund. Mange blir forbløffet når man kommer inn i bygget og ser hvor funksjonelt og fint det er blitt. Her har vi tre store klasserom – det ene kombinert med skolekjøkken. I tillegg har vi flere grupperom.

Totalt er vi nå i stand til å romme seks klasser fordelt på de tre ungdomsskoletrinnene.

Miljøet

jubelVi tror at læring foregår best når trivselen er god. Vårt verdigrunnlag forpliktar oss til å ivareta hele mennesket. Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning og uendelig verdifullt. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt som kommer til skolen vår. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og kjekk hverdag, både i undervisningen, men også i friminuttene.

Dagene begynner vi med en felles andakt. Her lærer vi et bibelvers og en sang. Vi opplever det som svært positivt på miljøet å få denne stunden sammen. På Danielsen legger vi stor vekt på fornuftig bruk av digitale hjelpemidler. Alle får hver sin mac. Dette er et redskap som skal brukes i undervisningen, og vil normalt ikke være med i friminuttene. Bruk av mobiltelefon og andre musikk- og spillkilder er ikke tillat hos oss i skoletiden. Dette fordi vi ønsker et inkluderende og åpent miljø, der vi skal bygge og pleie sosiale relasjoner ansikt til ansikt.

Uteområdet er tilpasset til en aktiv hverdag, og friminuttene bærer preg av dette. Det blir spilt volleyball, fotball, basketball osv. Og mange liker å bare å sitte på en benk og prate med hverandre. Det er til enhver tid flere voksne til stede når elevene er ute. Vi ønsker selvsagt en totalt mobbefri skole, og gjør det vi kan for å oppnå dette.

X