Skolepenger

Om skolepenger

nettbankSats
Det offentlige tilskuddet dekker 85 prosent av driftsutgiftene i offentlig skole. En del av resterende dekkes inn av skolepenger. Størrelsen på skolepengene ved Danielsen Karmøy blir for skoleåret 2020/2021 kr. 15 600,- per år = 1.560,- pr. mnd i 10 måneder.

Elevpengene vil noen ganger bli justert for kommende skoleår. Det vil i så fall bli varslet desember året før.

Gratisprinsippet
Også privatskoler faller inn under reglene om gratisprinsippet i skolen. Det betyr at det for foresatte ikke skal påløpe utgifter som er direkte relatert til skolegangen utover det som er fastsatt i skolepengene. Typisk vil undervisning og lærebøker være dekket. Hos oss får man i tillegg slikt som lunsj, miljøtur, studietur, datamaskin etc.

Du kan lese mer om gratisprinsippet på Udirs nettsider.

Betaling
August innbetales som forskudd. For nye elever som skal begynne til høsten, skal forskuddet betales ved kontraktsinngåelse. Eksisterende elever vil få forskudds-faktura i juni året før. Dette betyr at første ordinære faktura i skoleåret vil være for september måned.

Faktura blir i utgangspunktet sendt ut pr. mail. Vi anbefaler at det opprettes e-faktura eller avtalegiro i nettbanken. Forfallsdato vil vanligvis være den 15. i hver måned.

Søskenrabatt
Det gis søskenrabatt hvis man har flere barn hos oss eller på andre Danielsen-skoler samtidig. Det er viktig at skolen får beskjed hvis dette er tilfelle. Forskuddsbetalingen vil bli korrigert med dobbel rabatt på fakturaene i september og oktober.

Rabatten er slik:
– 2 barn – 10,00% pr. barn
– 3 barn – 16,67% pr. barn
– 4 barn – 20,00% pr. barn

 

Fakturering

Faktura utsendes fra Danielsen sentralt. Det finnes tre måter å motta denne:

  1. eFaktura
  2. AvtaleGiro
  3. På mail

1. eFaktura:

  1. Den nye avtalen må opprettes mot den skolen barnet er elev. MERK, dette er nytt!
  2. Når vi sender ut faktura, vil du få en mail med tilbud om å opprette en eFaktura-avtale. Hvis du responderer på forespørselen vil faktura bli sendt direkte til din nettbank. De som ikke responderer på forespørselen vil etter noen dager få faktura på mail.

eFaktura-avtale kan opprettes enten via mailen dere får fra Visma Autoinvoice, eller direkte i nettbanken.
eFaktura-referanse = Kundenummer

NB! Hver elev må ha sin egen avtale, og  ved skifte av skole, må det opprettes ny avtale.

2. AvtaleGiro

Denne avtalen oppretter du direkte i din nettbank.

3. Mail:

Faktura vil bli sendt til den mailen som står oppført på foresatt 1 i skolens system. Er dette feil, må du ta kontakt med skolen.

X