Om Danielsen videregående skole

Visjon

Vi vil være skolen der unge mennesker blomstrer – i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Skolens særpreg

Stor takhøyde og stort mangfold!

Skolen bygger virksomheten på en kristen virkelighetsoppfatning og et kristent menneskesyn. Vi ser på hvert menneske som svært verdifullt og ønsker å gi tett oppfølging og omsorg for hver enkelt elev. På Danielsen Videregående Skole ønsker vi ikke bare at elevene våre skal utvikle seg faglig, men også personlig og åndelig. På den måten mener vi at du som elev er best mulig forberedt til studier og livet videre. Du får møte kristen tro gjennom den daglige undervisningen og gjennom andre aktiviteter i skolen. Kristendomsfaget er hos oss et fellesfag som elevene på Vg1 og Vg2 må ha, og vi begynner også skoledagen med en liten andakt.

Vi har stor takhøyde og vi har stort mangfold i vår elevgruppe. Det betyr at vi har et bredt spekter av ulike politiske, religiøse og verdimessige overbevisninger. Her vil du bli trent i å forstå andre perspektiver enn dine egne og tolerere uenighet. Her kan du tro sterkt på Gud, ikke tro noe særlig, eller ingenting i det hele tatt. Du må med andre ord ikke være kristen for å være elev hos oss.

Det er viktig for oss å gi deg undervisning som holder et høyt faglig nivå og som engasjerer deg som elev. Vi har høyt kvalifiserte lærere som brenner for å utruste deg for livet videre etter videregående opplæring.

Velkommen skal du være!

Utdanningsprogram
Danielsen Videregående Skole tilbyr utdanningsprogram innen studie-spesialiserende programområde og helse- og oppvekstfag. En kan også ta påbygg til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Logoen
Logoen for Danielsen Videregående Skole er inspirert av profeten Daniel. Løvene i logoen skal minne om da Gud utfridde Daniel fra løvene og kongens dødsdom over ham. Les mer om profeten Daniel.

Profeten Daniel kan stå som forbilde for alle som har sin virksomhet ved Danielsen VGS. Daniel hadde tilegnet seg mye kunnskap. Gjennom troen på Gud ble det tydelig at han også hadde visdom.

Skoleeier
Danielsen Videregående Skole er en del av Egill Danielsens stiftelse, som ble grunnlagt i 1932. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet oppnevner stiftelsens råd.

Ansatte

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Undervisningsstilling
Susanne Nåden Aadland

Undervisningsfag: Naturfag, kjemi og matematikk.

Send epost
Pedagoger
Undervisningsstilling
Karl Alfred Arnesen

Undervisningsfag: Naturfag, biologi, matematikk.

Seksjonsleder i biologi

Send epost
Pedagoger
Undervisningsstilling
Bodil Yddal Bjaanes

Undervisningsfag: Norsk og historie.

Send epost
Pedagoger
Inspektør II
Harald Bjørnøy

Undervisningsfag: Politikk og menneskerettigheter

Send epost
Pedagoger
Ledelsen
Lektor
Randi Rødseth Breck

Undervisningsfag: Tysk, engelsk og geografi.

Seksjonsleder i tysk

Send epost
Pedagoger
Edith Signe Breivik
Send epost
Pedagoger
Lektor
Elin Jørgensen Bruun

Undervisningsfag: Norsk, historie og religion.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Lars Martin Bødal

Undervisningsfag: Norsk, religion og kristendom.

Send epost
Pedagoger
Rådgiver og adjunkt
Bjørn Dahl

Undervisningsfag: Kroppsøving, breddeidrett, kristendom og religion & etikk.

Andre oppgaver: Rådgiver

Send epost
Pedagoger
Elevtjenesten
Rektor
Birger Danielsen
Send epost
Ledelsen
Lektor
Hanne Kristin Dypedal

Undervisningsfag: Medie- og informasjonskunnskap.

I tillegg undervisningskompetanse i norsk, kristendom, religion og etikk.

Andre oppgaver: Ansvar for Midttimen podcast

Send epost
Pedagoger
Sigmund Dyrhovden
Send epost
Pedagoger
Undervisningsstilling
Siril Dåvøy

Undervisningsfag: Geografi, psykologi og samfunnsfagene.

Andre oppgaver: Kontaktlærer i Vg1 og seksjonsleder i geografi og psykologi.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Marte Hammer Endal

Undervisningsfag: Fysikk, matte, naturfag og historie.

Send epost
Pedagoger
Driftsleder
Magne Engjom

Ansvar for bygg og it-oppgaver.

Send epost
Andre ansatte
Undervisningsstilling
Aase Helen Fintland

Undervisningsfag: Programfag på HO

Send epost
Pedagoger
Undervisningsstilling
Kristine Aga Goksøyr

Undervisningsfag: Naturfag, kjemi og matematikk.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Anne Elisabeth I Haga

Undervisningsfag: Fysikk og matematikk.

Send epost
Pedagoger
Leder for elevtjenesten og spesialpedagog
Alvrunn Hagerup

Undervisningsfag: Programfag på HO.

Andre oppgaver: Leder for elevtjenesten og spesialpedagog

Send epost
Pedagoger
Elevtjenesten
Ledelsen
Rådgiver og undervisningsstilling
Unni Kristin Heggernes

Undervisningsfag: Programfag på helse- og oppvekst.

Andre oppgaver: Rådgiver

Send epost
Pedagoger
Elevtjenesten
Undervisningsstilling
Ingunn Hellem

Undervisningsfag: Markedsføring og ledelse.

Send epost
Pedagoger
Kontormedarbeider
Jeanette Bratland Hjelland
Send epost
Andre ansatte
Adjunkt
Vibeke Holmefjord

Undervisningsfag: Kroppsøving

Send epost
Pedagoger
Olaug Torsvik Hundvin
Send epost
Pedagoger
Inspektør I
Kari Anne Johansen

Undervisningsfag: Økonomifag.

Send epost
Ledelsen
Pedagoger
Assistent
Victor Emil Johansen
Send epost
Andre ansatte
Rådgiver og undervisningsstilling
Miriam Kleppa

Undervisningsfag: Kroppsøving og breddeidrett.

Andre oppgaver: rådgiver

Send epost
Pedagoger
Elevtjenesten
Lektor
Silje Klungland

Undervisningsfag: Engelsk.

Andre oppgaver: Kontaktlærer i Vg1

Send epost
Pedagoger
Inspektør II
Kjersti Stenhjem Lie

Undervisningsfag: Rettslære

Send epost
Pedagoger
Ledelsen
Studieinspektør
Dag Mathiassen

Faglærer i matematikk og fysikk

Andre oppgaver: Skoleleder

Send epost
Pedagoger
Ledelsen
Lektor
Marie Nakken

Undervisningsfag: Biologi, kjemi, naturfag og matematikk.

Seksjonsleder i naturfag.

Send epost
Pedagoger
Inspektør II
Kristoffer Nilssen

Undervisningsfag: Sosiologi og sosialantropologi.

Send epost
Pedagoger
Ledelsen
Undervisningsstilling
Anne-Lill Oehme

Undervisningsfag: psykologi og økonomifag

Send epost
Pedagoger
Lektor
Bergljot Olsen

Undervisningsfag: Engelsk.

Leder for engelskseksjonen og fagnettverket i engelsk.

Send epost
Pedagoger
Undervisningsstilling
Raymond André Otterskred

Undervisningsfag: Norsk og historie.

Send epost
Pedagoger
Rengjører
Olimpia Lise Pasquariello
Send epost
No items found.
Adjunkt
Tone Åslaug Størkersen Rusten

Undervisningsfag: Spansk, samfunnskunnskap, sosiologi og sosialantropologi.

Er med i fagnettverket for samfunnsfag.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Ingelin Sandve

Undervisningsfag: Kjemi, matematikk og naturfag.

Seksjonsleder i kjemi, samlingsstyrer og leder i personalråd/lærerråd.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Simon Andreas Simonnes

Undervisningsfag: Naturfag, kroppsøving og kristendom.

Andre oppgaver: Kontaktlærer i 1F.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Ingvild K. Gyllensten Singsaas

Undervisningsfag: spansk, samfunnsfagene og religion.

Seksjonsleder i spansk og er med i fagnettverket for fremmedspråk.

Send epost
Pedagoger
Grete Helene Skouverøe
Send epost
No items found.
Lektor
Lovise Marie Solheim

Undervisningsfag: Norsk, historie og kristendom.

Seksjonsleder i norsk og er med i fagnettverket i norsk.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Arnt Frode Stava

Undervisningsfag: Matematikk og teknologi- og forskningslære.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Maria Sæter Stavseng

Undervisningsfag: Norsk og engelsk.

Send epost
Pedagoger
Kontorleder
Berit Holgersen Steensen
Send epost
Andre ansatte
Undervisningsstilling
Ann Christin Strøm

Undervisningsfag: Programfag på helse- og oppvekst.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Niklas Sundhordvik

Undervisningsfag: Spansk, informasjonsteknologi og samfunnsfag.

Andre oppgaver: IT-team, tillitsvalgt.

Send epost
Pedagoger
Lektor
Birgitte Sveen

Undervisningsfag: Programfag på HO, YFF og kristendom.

Seksjonsleder HO.

Pedagogisk veileder

Send epost
Pedagoger
Helsesykepleier
Irene Treidene
Send epost
Helsesykepleier
Elevtjenesten
Lektor
Helga Bue Utkilen

Undervisningsfag: Engelsk og fransk.

Seksjonsleder fransk

Send epost
Pedagoger
Lektor
Mariell Bugge Vatnedalen

Undervisningsfag: Norsk, kristendomkunnskap og norsk for fremmedspråklige.

Send epost
Pedagoger
Lektor og informasjonsarbeider
Tone-Karin Veen

Undervisningsfag: Samfunnsfagene og tysk

Andre oppgaver: Elevrekruttering og markedsføring

Pedagogisk veileder

Send epost
Informasjonsarbeider
Pedagoger
Lektor
Torkil Åmland

Undervisningsfag: Historie, samfunnsfagene, rettslære.

Seksjonsleder historie

Send epost
Pedagoger
Skoleprest
Inge Økland

Undervisningsfag: Kristendom, religion og etikk.

Send epost
Pedagoger
Skoleprest
Elevtjenesten
Lektor
Reidulf Ørjavik

Undervisningsfag: historie, norsk, kristendom og religion.

Send epost
Pedagoger

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Danielsen Videregående Skole er tilgjengelig for alle elever. Elevtjenesten er et tverrfaglig team som i samarbeid med lærerne og ledelsen ved skolen støtter opp om å skape et godt læringsmiljø.

Elevtjenesten tilbyr også karriereveiledning i form av gruppeveiledning og individuelle samtaler. Vi bruker interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på Teams, men vi har også «åpen dør», slik at du kan komme uten avtale. Vi er lokalisert på rom 403 og på rom 305, der du treffer helsesykepleier.

Leder for Elevtjenesten er inspektør og spesialpedagog Alvrunn Hagerup. Hun koordinerer arbeidet i Elevtjenesten.

Rådgiverkontoret i 4. etasje, rom 403
– Bjørn Dahl, rådgiver for elevene i Vg1
– Unni Kristin Heggernes, rådgiver for elevene på Vg2
– Miriam Kleppa, rådgiver for elevene i Vg3
– Inge Wilhelm Økland, skoleprest for alle elever

Helsesykepleier i 3. etasje, rom 305
Irene Treidene, helsesykepleier for alle elever

Driftsleder/IKT
Magne Engjom, driftsleder og IKT

Leder for elevtjenesten

Leder for elevtjenesten
Spesialpedagog
Alvrunn Hagerup

Leder for elevtjenesten

Rådgiver
Bjørn Dahl
Rådgiver
Miriam Kleppa
Rådgiver
Unni Kristin Heggernes

Helsetjenesten

Helsesykepleier
Irene Treide

Skoleprest

Skoleprest
Inge Økland

Driftsleder/ IKT

Driftsleder/ IKT
Magne Engjom

Flotte lokaler midt i Bergen sentrum

Danielsen Videregående Skole holder til i historiske lokaler i Nygaten, rett v/politistasjonen midt i Bergen sentrum.

Fra skolen er det korte avstander til det meste, og i friminuttene er det populært blant mange elever å spasere rett bort i Marken for å kjøpe seg en matbit. Med tanke på transport til og fra skolen tar det ca. 5 minutter å gå til Bystasjonen og Torgallmenningen.

Vi har ellers store og gode fellesarealer som elevene kan bruke i friminutter og i fritimer. Vi har også mange grupperom som kan brukes av elevene, og dessuten et stort bibliotek/lesesal.

Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Danielsen Videregående Skole har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger.

Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad.

Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer i alle de fagene skolen tilbyr.  Fortell litt om deg selv og hva du holder på med. Skriv også hvilke fag du har undervisningskompetanse i. Legg gjerne ved din CV. Vi gjør oppmerksom på at ringevikarer vil bli bedt om å forevise politiattest dersom man ansettes som dette.

Grunnlagsdokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Skolereglement
Vedtekter
Inntaksreglement DVS 2023-2024
Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene