Om skolen

Historien

egil_danielsenDanielsen Intensivgymnas er en av åtte skoler ved Egill Danielsen Stiftelse. Som voksengymnas har vi eksistert siden 1932. Ved oppsarten, den 22. august 1932, het skolen Danielsen skolen og hadde 24 elever.

Skolens grunnlegger, eier og rektor var cand.philol. Egill Danielsen. Han begynte sitt eget gymnas bl.a. med en finérplate han hadde malt svart og som skulle tjene som tavle. Skolen holdt da til i Kong Oscarsgt. 44 (i dag Jakob L. Berstad). Hele tiden har skolen befunnet seg i samme gate, henholdsvis Kong Oscarsgt. 44, 18 og 31. Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, altså i 45 år. Han la ned et enormt arbeid for å holde skolen gående i med- og motgangstider.

Bilde: kunnskap er maktSiden 1932 har skolen vokst, og består i dag av tilsammen åtte skoler på grunnskole- og videregående nivå. Danielsen Intensivgymnas eller “Danna´en” har siden starten vært et begrep i Bergen, der “utallige” mennesker har gått på skolen vår for å få sine eksamener. Det er mange tusen som har vært innom oss. Elevtallet på Danielsen Intensivgymnas har hvert år variert mellom 300 og 400. De fleste av våre elever har alltid kommet fra Hordaland. Men også andre fylker har vært godt representert. Bilde: Leirskole Voss 1951Danielsen Intensivgymnase har lang tradisjon når det gjelder skoledrift. Skolen har alltid søkt å være en “kvalitetsskole” med faglig god standard og godt læringsmiljø. I tillegg er vi opptatt av at elevene skal både utvikle seg, få en eksamensrettet og god undervisning og ikke minst nå sine mål når det gjelder eksamen. Vi har en lang og rik tradisjon å ta vare på.

Lokalene

Vi holder til i moderne lokaler i Bergen sentrum, Nygaten 9.

Jubileumsboka 002

Miljøet

Sirkelbilde03a Kristent verdigrunnlag Danielsen Intensivgymnas har en tydelig kristen basis for hele virksomheten. Vi ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og bevisstgjøre elevene på det livssynsmessige grunnlaget for de tekstene og kulturuttrykkene de møter.

Motiverte elever
Danielsen Intensivgymnas har et godt læringsmiljø med motiverte og målrettede elever.
  Dyktige lærere Danielsen Intensivgymnas har dyktige lærere med et høyt faglig engasjement, som ønsker å bidra til at elevene skal nå sine mål.