Praktisk informasjon

Her finner du skoleruta og informasjon om det som skjer på skolen vår i det daglige og gjennom skoleåret.

Skoleruter

Datoliste

Denne er ikke i bruk

Ingen datoliste funnet

Ofte stilte spørsmål

Hvilke fremmedspråk og alternativ til fremmedspråk tilbyr skolen?

Vi tilbyr disse språkene som annet fremmedspråk:

 • Spansk
 • Fransk
 • Tysk
 • Norsk fordypning
 • Arbeidlivserfaring

Hvilke valgfag tilbyr skolen?

Tilbudet av valgfag kan variere fra år til år. Dette er valgfagene skoleåret 2022-23:

 • Design og redesign
 • Innsats for andre
 • Friluftsliv
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Programmering
 • Utvikling av produkter og tjenester

Trinnsider

Disse er ikke i bruk.

Annen informasjon

Forholdet MELLOM hjemmet OG skolen

Skolen ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Vi forventer at alle foreldre/ foresatte deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler, og stiller opp på arrangement som er på regi av klassen eller skolen. Vi bruker Visma sitt skoleadministrativt system med den tilhørende appen Visma Min skole Foresatt. Denne appen brukes til kommunikasjon mellom elevens lærere og foresatte.

Reiseutgifter

Elever fra Bergen får dekket daglige reiseutgifter etter reglene som til enhver tid gjelder for skoleskyss i kommunen. Elever fra andre kommuner får skoleskysskort til egen kommunegrense.

Skolepenger

Skolepengene fastsettes årlig av skolestyret i tråd med regelverket gitt i privatskoleloven § 6-2 og tilhørende økonomiforskrift § 5-1. Årlige skolepenger er pr. dags dato kr 17 000 for elever på 8-10 årstrinn. (Indeksjustering per 01.01.2024 - ny sats kr 17 900,- per år) Skolen er etter friskoleloven pålagt å følge det samme «gratisprinsippet» som i offentlig skole, med det unntak at i friskoler betaler foreldrene skolepenger.

Det betales skolepenger i 10 terminer hvert skoleår. Først et forskudd på 2 terminer i juni som gjelder for august og september. Deretter følger 8 terminer fra oktober til mai. Skolen fakturerer skolepenger for hver betalingstermin med 15 dagers betalingsfrist.  

Det pålagte administrasjonsgebyret ved inntak er en del av års-summen for skolepenger. Betalt administrasjonsgebyr trekkes fra på første betalingstermin i juni.

Skolebygningen

Danielsen Ungdomsskole Bergen holder til i St. Jørgens gt. 8 som ligger  like bak jernbanestasjonen og busstasjonen. Skolen ligger sentralt til med korte avstander til byens museer, KODE, AdO arena, Skansemyren idrettsplass og andre kulturelle tilbud som finner sted i Bergen. Skolen har to gymsaler, auditorium og egen sone elevtjeneste. Vi har store og lyse spesialrom for kunst&håndverk og mat&helse i toppetasjen, og musikkrom med egne bandrom i kjelleren. Skolen har ikke stor skolegård, men har aktiviteter i gymsal og vrimlehall i friminutt, i tillegg til basketkurv og bordtennisbord inne og ute.