Hvorfor velge oss

Vi har engasjerte lærere som ser den enkelte elev hver dag. Vi har tett kontakt med hjemmet og flere tiltak som bygger skole- og klassemiljø for at skolen vår skal være et godt sted å være og lære gjennom tre av de viktige ungdomsårene.

Motiverte elever

Det er viktig for oss at elevene opplever mestring og trivsel i en hektisk skolehverdag. Det er et mål at undervisningen skal være variert og oppleves relevant.

Dyktige ansatte med fokus på enkeltelever

Vi vil at «Med hjerte for eleven» og «Utrustet for livet» skal kjennetegne vår skole, og personalet vårt er opptatt av at våre elever skal oppleve å bli sett og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er. Vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Turer

Ved starten av 8. trinn drar vi på leirskole i Sætervika, på 9 trinn drar vi på overnattingstur og på 10. trinn drar vi på utenlandstur.

Læringsmiljøet

Skolen legger stor vekt på at det skal være et godt læringsmiljø i klassen og på skolen som helhet. Vi ønsker at hver enkelt skal møte utfordringer, tilpasset elevens forutsetninger. Miljøet i klassen skal være preget av ro og orden, men også av trygghet og åpenhet.
 Skolen forventer at lærere, elever og foreldre samarbeider for at hver enkelt elev skal nå så langt som mulig, både kunnskapsmessig og i personlig vekst og modning.

Hva forteller elevene?

Isabel Thorkildsen

Danielsen Ungdomsskole er en skole som lar alle bli sett!

Andrea Gripsgård Jørgensen

Angret ikke ett sekund!

Søk skoleplass

Det er enkelt å søke skoleplass hos oss. Her finner du digitalt søknadsskjema.