Hvorfor velge skolen vår?

Det er flere grunner til å velge oss! Se hvorfor her.

Hos oss kan du gå fra første til tiende trinn

Vi er en kristen friskole og ønsker å være et alternativ til den offentlige skolen. Skolen legger stor vekt på at det skal være et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Vi ønsker at hver enkelt skal møte utfordringer tilpasset eleven sine forutsetninger. Miljøet i klassen skal være preget av ro, orden og disiplin, men også av trygghet og åpenhet. Det er viktig for oss at lærere, elever og foreldre samarbeider for at hver enkelt elev skal utvikle seg når det gjelder kunnskap og ferdigheter på en best mulig måte.

Leirskole og uteNlandstur

7. trinn dra leirskole til Dyrkolbotnen Leirskole.

8. trinn har bli kjent dager på Fjell-Ly med overnatting.

10. trinn dra på skoletur til Berlin.

Ipad

Vi bruker iPad som digitalt verktøy i skole hverdagen.

Alle elevene får sin egen iPad.

Idrettslinje

Ungdomsskolen har egen Idrettslinje der du får holde på med den idretten du liker.

SFO

Barneskolen har egen SFO for 1.-4. trinn

Kantine

Ungdomsskolen har egen kantine som drives av arbeidslivsfag. Åpen i storefri.

Barneskolen har kantine ca. 1 gang i måneden. Elevrådet driver denne.

Søk skoleplass hos oss