Praktisk informasjon

Informasjon om skolehverdagen på vår, svar på vanlige spørsmål om skolen og annen nyttig informasjon for nåværende og kommende elever og foresatte.

Informasjon om skolehverdagen på DUH

Helsesykepleier

Helsesykepleier på skolen vår er Helen W. Hanssen.

Helsesykepleier Helen W. Hanssen har fått tildelt Danielsen Ungdomsskole Haugesund som sitt ansvarsområde.

Hun er tilgjengelig på skolen på tirsdager 08:00-15:30.

Helen kan kontaktes på mobil 482 45 729 eller på e-post: helen.hanssen@haugesund.kommune.no

Friminutt

Det er mye liv og røre i friminuttene på DUH.

Vi gleder oss over å se at elevene våre driver med forskjellige aktiviteter i friminuttene; Volleyball, fotball basketball, brettspill, kort, innendørs og utendørs bordtennis m.m. 

Vi har også lærerstyrte aktiviteter, turneringer og konkurranser på tvers av klassene.  

Lunsj

Vi har til og med skoleåret 2022-2023 servert lunsj på skolen, det har vært en frivillig ordning. Nå er lovverket endret, og vi arbeidet med å se om vi kan fortsette med å ha lunsjtilbud på skolen i tiden fremover. Slik situasjonen er ved oppstart av skoleåret 2023-2024 har vi ikke lunsjtilbud på skolen.

Mobilfri skole

Mobilen til elevene låses inn i et mobilskap i skoletiden.

For å styrke det sosiale samholdet mellom elevene og fremme læring, har vi mobilhotell hvor elevenes mobiltelefoner får ligge når de er på skolen.

iPad

Elevene på Danielsen får en egen iPad ved oppstart på skolen.

Elevene som går hos oss får en egen iPad ved skolestart i 8.klasse. Når en elev tar imot skoleplass, ordnes det med papirer, inkludert informasjon om hva som forventes når det gjelder bruk og behandling av denne iPaden. Den brukes som et læringsverktøy i de aller fleste fag, og elevene får opplæring i bruk av iPaden, nyttig programvare og apper. 

Dersom en elev får problemer med iPaden, skal det tas kontakt med IKT-ansvarlig på skolen. Dersom problemet ikke kan løses på skolen, vil den IKT-ansvarlige henvise eleven til å ta kontakt med Eplehuset.

Egenandel ved skade eller tyveri er fra 0 til 2000 kroner. Dette vurderes etter skjønn i forhold til hvordan hendelsen har skjedd.

Leksehjelp

Vi har leksehjelp to dager i uken.

Det er tidfestet på timeplanen hvilke to dager det er leksehjelp på skolen. Da er en voksen tilgjengelig dersom noen trenger veiledning i skolearbeidet sitt.

HAKIDAG og misjonsløp

Vi ønsker å rette fokus på den urettferdigheten som ikke rammer oss selv.

Haki er swahili og betyr rettferdighet.Vi ønsker å løfte blikket og se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for våre medmennesker. Derfor har vi hvert år en dag hvor elevene jobber for å samle inn penger til bestemt prosjekt, vi kaller denne dagen for HAKIdag.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene selv skaffer seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. Vi har premiering i ulike kategorier - som Samlet inn mest penger og Beste kostyme.

De siste årene har vi vært med på å samle inn til et vannprosjekt, det kan du lese om under Nyheter.

Elevbedrifter

De siste årene har elevbedrift vært en del av skolehverdagen vår.

Elevene får starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. Gjennom dette arbeidet får elevene viktig og relevant erfaring innen ulike aspekter av arbeidslivet. Det er gode muligheter for å utfolde seg kreativt og det er god trening i å kunne samarbeide for å nå et mål eller utvikle et produkt for salg.

Det Gode Liv (DGL) - et eget fag på Danielsen skoler

En faggruppe på tvers av Danielsen-skolene har utarbeidet et eget fag som heter Det Gode Liv (DGL).

DGL er et fag som tar for seg tematikk innen livsmestring, psykisk og fysisk helse og andre emner som ungdom er opptatt av – og som er relevant for livet. De forskjellige temaene i faget er fastsatt av en faggruppe på tvers av ulike Danielsen-skoler, basert på deres mangeårige erfaringer med arbeid med barn og unge. Det er tatt utgangspunkt i hva deres erfaringer tilsier at er viktig å ha med i undervisning og samtale med gjeldende aldersgruppe – og med vårt verdisyn som gjennomgående tema.

DGL vil være på timeplanen på både 8., 9. og 10. trinn. Dette utgjør en «pakke» som vi ønsker at eleven skal få med seg fra Danielsens ungdomsskoler. Temaer som blir tatt opp, er bl.a. psykisk og fysisk helse, vennskap, følelser, kommunikasjon, nettvett, pubertet, søvn, kost, forelskelse og samlivsundervisning. Tematikken i Det Gode Liv vil ikke erstatte det som står i lærebøkene om gjeldende tema i de ulike fagene, men vil komme som et supplement. Vi vil oppfordre hjemmet til å samtale med ungdommen sin rundt det som blir snakket om i disse timene. Foresatte er velkommen til å ta kontakt dersom de har bekymringer for eleven eller informasjon som er relevant i forbindelse til faget.

Erfaringsmessig kan temaer i dette faget oppleves som livsnært for elevene. Noen ganger kan det føre til at elevene tar kontakt og ønsker å snakke om tankene og følelsene sine – enten hjemme eller på skolen. Å være tilgjengelig for ungdommene er viktig – i dag mer enn noen gang føler barn og unge på stress og utilstrekkelighet. De møter kontinuerlig krav fra omverdenen, både til prestasjoner og til utseende. Vi vet at noen sliter og har behov for et sted å henvende seg og noen å snakke med. Det kan være få steder det blir tatt opp temaer på denne måten, og det kan være viktig å reflektere både på egen hånd og sammen med andre.

Mål i faget er å legge til rette for egen refleksjon, presentere fagstoff og fakta – i tillegg til at det blir presentert hva vi kan finne i bibelen som er relevant til ulik tematikk. Gjennom å ha DGL som en del av skolehverdagen ønsker vi at elevene øker forståelse og respekt for seg selv og andre, fremme viktighet av å være et ansvarlig og godt medmenneske og samfunnsborger - og bli bedre på kunsten det er å leve sammen med andre.

Vi som skole har samarbeid med helsesykepleier, PPT, BUP, Politiets forebyggende enhet eller andre instanser om nødvendig.

Valgfag og språk

Vi har spansk, engelsk fordypning, arbeidslivsfag og ulike valgfag.

Vi har valgfag som favner om mye forskjellig – som Design og redesign, Sal og scene, Innsats for andre, Friluftsliv, Praktisk håndverk, Fysisk ball, Fysisk tur og mat og Fysisk extreme. Det er noe variasjon fra år til år, basert på hva elevene ønsker å ha.

Elevene blir fordelt på valgfagene i fast rekkefølge - elevene i 10.klasse blir først plassert ut fra sine ønsker, deretter blir 9.klasse fordelt før 8.klasse får de resterende plassene. Fordelingen gjentas ut fra samme mønster hvert år, slik sikrer vi at alle får være blant de som får sitt førstevalg i løpet av de tre årene hos oss.

Når det gjelder språk, kan elevene velge mellom spansk og engelsk fordypning- eller arbeidslivsfag for de som ikke ønsker å ha språkfag.

Fellessamling og rutiner

Vi har ukentlig fellessamling for hele skolen, og rutiner i løpet av skolehverdagen som synliggjør at vi er en kristen skole.

Hver mandag har vi fellessamling for hele skolen med andakt, sang og informasjon om uka. De andre dagene starter klassene i sine klasserom med en kort andakt/ ord for dagen før undervisningen starter.

Vi synger for maten og sier velsignelsen før vi går hjem.

Turer og aktiviteter

Vi tror at felles opplevelser også utenfor klasserommet er en viktig del av skolehverdagen.

Gjennom skoleåret har vi derfor ulike turer og utflukter med og uten overnatting på alle trinn - i tillegg til aktiviteter, dagsturer og overnattingsturer med flere av valgfag klassene.

Vi ser at turer og felles aktiviteter er positivt for klassemiljø og hele skolemiljøet, og at felles opplevelser er et godt utgangspunkt for både sosial og faglig utvikling.

 

Skolerute

Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Skolerute
2024
2025
Skolerute
2023
2024

Trinnsider

Ukeplaner og informasjon til elever og foresatte.

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Ofte stilte spørsmål

Hvilke valgfag og språk er det på Danielsen?

Valgfag

Skoleåret 2023–2024 har vi disse valgfagene*:

- Design og redesign
- Innsats for andre
- Friluftsliv
- Fysisk ball
- Fysisk extreme

- Fysisk tur og mat.

Når en elev tar i mot en skoleplass, får denne komme med ønsker om valgfag. Vi har det slik at dersom det er mange som ønsker å ha det samme valgfaget, blir elevene fra 10. klasse prioritert først, deretter 9. klasse og til slutt 8. klasse. Slik er det hvert år, så det skal være rettferdig for alle årskullene.

Språk

Når det gjelder språk, kan elevene velge mellom spansk og engelsk fordypning.* De elevene som ikke ønsker å ha språkfag, kan velge arbeidslivsfag.

Les mer om valgfag og språk under Informasjon om skolehverdagen.

*Hvilke valgfag og språkfag som tilbys, kan variere fra år til år.

Hva betyr det at elevene kan få lunsj på skolen?

Hver dag får skolen levert ferskt brød som elevene får til lunsj sammen med ulike pålegg. Noen dager serveres det noe ekstra – som frukt eller yoghurt.

Ved allergier eller intoleranser, sendes en bekreftelse på dette fra lege. Da vil skolen ha mat tilgjengelig som er tilpasset elevens behov.

Les mer om lunsj på skolen under Informasjon om skolehverdagen.

Har Danielsen helsesykepleier?

Helsesykepleier Helen W. Hanssen har fått tildelt Danielsen Ungdomsskole Haugesund som sitt ansvarsområde.

Hun er tilgjengelig på skolen på tirsdager 08:00-15:30.

Helen kan kontaktes på mobil 482 45 729 eller på e-post: helen.hanssen@haugesund.kommune.no

Hvor mye betaler man i skolepenger?

Fra skoleåret 2024–2025 er beløpet kr.1530,- pr. mnd. i 10 måneder.* Dette dekker undervisning, lærebøker, miljøtur og datautstyr til hver elev. Dersom man ønsker skolelunsj, koster dette kr. 250,- pr. mnd.

Gratisprinsippet gjelder, det skal ikke påløpe noen andre kostnader enn dette i løpet av skoleåret.

*BELØPET KAN ENDRES FOR KOMMENDE SKOLEÅR

Se mer om betaling av skolepenger under Annen informasjon.

Hvem kan gå på Danielsen?

Danielsen Ungdomsskole Haugesund er en skole for alle.

Selv om vi er en kristen skole, er det er ingen regler for at en elev må være kristen eller komme fra en kristen familie.

Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, likeverdige og uendelig verdifulle. Dette menneskesynet skal prege skolens måte å møte elevene på i alle situasjoner på skolen. Menneskets verdi er uavhengig av egenskaper, evner og interesser, tro og livssyn, familiebakgrunn og seksuell orientering. Alle skal bli møtt med respekt og omsorg og få utvikle sine evner og bruke sin utforskertrang og skaperglede.

Alle er velkomne som elever ved Danielsen ungdomsskole Haugesund, og vi er opptatt av at dette skal synliggjøres i vår kontakt med både elever, foresatte og andre vi kommer i kontakt med gjennom skolehverdagen.

Skolekalender

Ingen skolekalender funnet

Annen informasjon / FAU

Skolepenger

Det offentlige tilskuddet dekker 85% av driftsutgiftene til skolen. Resten dekkes inn av skolepenger/foreldrebetaling.

Skolepenger: 1530,- per mnd fra 01.01.24 pga. indeksjustering = 15.300,- per år*. Dette dekker undervisning, lærebøker, miljøtur og datautstyr til eleven.

Gratisprinsippet gjelder, det skal ikke påløpe noen andre kostnader enn dette i løpet av skoleåret.

Om et foreldrepar har flere barn som er elever på Danielsen er det søskenmoderasjon; 10% rabatt for hvert barn om det er to søsken, 16,67% rabatt for hvert barn om det er tre søsken og 20% rabatt for hvert barn dersom man har fire barn som elever på skolen. Det er hjemmets ansvar å melde fra om dette på utdelt skjema etter skolestart.

*Med forbehold om at beløpet kan endres. Det blir da gitt beskjed om dette til foresatte som har elever på skolen.

Inntaksreglement

Å søke på skoleplass skjer digitalt her på nettsidene.

Skolen har et reglement som bestemmer hvordan skolen skal gå frem når det gjelder nye elever og tilbud om skoleplass. Inntaksreglementet er vedtatt i styret for skolen.

Ordensreglement

Når en elev får tilbud om skoleplass, vil ordensreglementet være ett av flere dokumenter som må leses og signeres.

For at vi skal ha en trygg og god skolehverdag, er det utarbeidet et ordensreglement for skolen. Elever og foresatte blir oppfordret til å sette seg inn i dette. Ordensreglementet er viktig å ha med seg inn i skolehverdagen, for å kunne jobbe sammen for et best mulig skolemiljø samt forebygge mobbing og uheldige hendelser.

Skyss

Elever på DUH har samme rett til skyss som elever i offentlig skole.

Ta gjerne kontakt med skolen for spesifikke spørsmål angående dette.

Permisjon, fritak fra undervisningen

Ved permisjon en dag, henvender man seg til kontaktlærer. For to eller flere dager, må det søkes til rektor.

Det henstilles til foresatte å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser.

Når foresatte søker om permisjon fra opplæringen gjennom et tidspunkt, må det alltid oppgis grunn for søknaden. Skolen er pålagt å se til at eleven får fast opplæring, og kan ikke uten videre innvilge søknaden. Foresatte er i dette tilfelle ansvarlig for elevens opplæring under fraværet.

Rektor kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Hvis foresatte ønsker permisjon (fri) fra opplæringen for eleven i mer enn to uker, har ikke skolen anledning til å innvilge det. Foresatte må i dette tilfelle melde eleven ut av skolen.

Privatskolelova § 3-13: Permisjon fra den pliktige opplæringen.

”Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.”

Nasjonale prøver

Danielsen ungdomsskole Haugesund deltar i Nasjonale prøver på lik linje med den offentlige skolen.

Hva er Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag og har stor betydning for hvordan elevene klarer seg på skolen, og senere i livet.

De grunnleggende ferdighetene er å kunne:

 • uttrykke seg muntlig
 • uttrykke seg skriftlig
 • lese
 • regne
 • bruke digitale verktøy

Prøvene i regning og lesing er ikke prøver i fagene norsk, samisk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Hvorfor gjennomføres nasjonale prøver?

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre. Skolen må se på informasjon fra prøvene i sammenheng med annen informasjon om elevene. Prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre.

Skal alle gjennomføre nasjonale prøver?

Noen elever kan ha behov for tilrettelegging av prøvene, andre (elever med IOP eller særskilt språkopplæring) kan få fritak fra nasjonale prøver - da skal man vurdere hver enkelt prøve ut fra elevens situasjon, ikke gi et generelt fritak. Hovedregelen er at en elev kan få fritak fra nasjonal prøve dersom resultatene for prøven ikke er relevante for elevens utvikling. I slike tilfeller er det viktig med et tett samarbeid med eleven og hjemmet.

Les mer om nasjonale prøver på nettsidene fra Utdanningsdirektoratet

Klagerett på karakterer

Denne informasjonen gjelder klagerett på standpunktkarakterer og avgangskarakterer. Terminkarakterer er det ikke formell klagerett på.

Hvem kan klage?

 • Elever over 15 år har klagerett selv. Dessuten kan en annen person klage på elevens vegne, men da må eleven gi skriftlig fullmakt.
  Merk at en slik fullmakt ikke kan gis til en annen elev i grunnskolen.
 • Dersom en elev under 15 år ønsker å klage, må foreldre gi skriftlig samtykke til at det skal klages. Foreldre har egen klagerett dersom eleven er under 18 år.

Klagefrist
 • Det må klages innen 10 dager etter at karakteren er gjort kjent for eleven, eventuelt foreldre.
 • Her telles dagene fra den tiden eleven hadde rimelig anledning til å bli kjent med karakteren.
 • Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt.
 • Dersom fristen på 10 dager ikke kan holdes, må det så snart som mulig tas kontakt med rektor på skolen.

Hvordan går en frem dersom en vil klage?
 • Dersom en mener at en karakter kan være feil, skal man først ta kontakt med faglærer og kontaktlærer. Ofte kan en slik henvendelse oppklare problemet. Den som klager, kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for den gitte karakteren, eventuelt begrunnelse for hvorfor det ikke er gitt karakter.
 • Gjelder klagen karakter gitt i avgangsprøven (både skriftlig og muntlig) kan en fra rektor be om å få utlevert eventuelle retningslinjer gitt sensorene til hjelp ved sensureringen.
 • Bestemmer en seg for å klage, skal klagen leveres rektor.
 • Her må det tydelig fremgå hvilken eller hvilke karakterer det klages på, og det må være med en begrunnelse for hvorfor det klages.
 • Begrunnelse er ikke nødvendig dersom klagen gjelder skriftlig avgangsprøve.

Hva skjer med klagen?


Klage på standpunktkarakter:

 • Rektor ber om uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er satt, eller hvorfor eleven ikke har fått karakter dersom klagen gjelder dette. Rektor lager også en uttalelse om saken. Den som klager, skal ha kopi av disse uttalelsene. Alt materiale sendes deretter til Fylkesmannen i Hordaland. Han skal vurdere hvorvidt det er grunn til å behandle saken på nytt. Hvis han finner grunnlag for ny behandling, sendes saken tilbake til rektor. Rektor og faglærer vurderer om det er grunnlag for ny karakter. Det er rektor som tar den formelle avgjørelsen. Den som klager skal orienteres om hva resultatet av klagen er blitt. Rektors avgjørelse kan ikke ankes.
 • Ved klage på karakter i orden og oppførsel, avgjør fylkesmannen om klagen blir endret til gunst eller ugunst for klager.


Klage på karakter til skriftlig avgangsprøve:

 • Rektor sender klagen (uten begrunnelse) til Fylkesmannen i Hordaland. Her er det en egen gruppe som vurderer besvarelsen på nytt. Merk at karakteren kan endres både til gunst og ugunst for eleven. Gruppens avgjørelse er endelig. Den som klager skal ha begrunnet svar.


Klage på karakter til muntlig avgangsprøve:

 • Her kan det bare klages på formelle feil som har betydning for resultatet på prøven. Rektor sender saken til Fylkesmannen i Hordaland. Dersom klagen tas til følge, vil prøvekarakteren bli annullert. Hvis eleven ønsker det, er det anledning til å få ny muntlig avgangsprøve. Hvilket fag det blir, kunngjøres for eleven med samme frister som ved den ordinære prøven.
 • Melding om avgjørelsen på klagen sendes klageren innen tre måneder etter at rektor har mottatt klagen.
 • Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en henvende seg til rektor.

Les mer om regler om klage på karakter er gitt i Forskrift til privatskolelova kapittel 5.


Forebygging og avdekking av mobbing

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Elever, foresatte eller ansatte som har en bekymring og/eller ber om tiltak etter Opplæringslova § 9a bes om å fylle ut dette skjemaet.

Ferdig utfylt skjema skal sendes/leveres til skolen v/rektor, evt. leveres til skolens kontor.

Les mer om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø her.

Finn mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter på sidene til udir

Lovverket

Arbeidet mot mobbing har sin forankring i lovverket. Opplæringsloven kapittel 9A omhandler elevene sitt skolemiljø

§ 9a-1. Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven §9A-3 inneholder bestemmelser om elevenes psykososiale skolemiljø.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elevblir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

I tredje ledd pålegges skolen å ta stilling til henvendelser om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolens rolle for å iverksette tiltak mot mobbing knyttes til forvaltningsloven. Det vil si at det er klagerett på de tiltak skolen iverksetter.

Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagastetter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Kortsiktig mål

Det skal være null-toleranse for mobbing. Skolen skal hele tiden jobbe forebyggende og ha lav terskel for å undersøke situasjonen ved mistanke.

Langsiktig mål

Det overordnete og langsiktige målet er en skole der mobbing ikke forekommer. Selv om tilbakemeldinger tilsier at mobbing ikke forekommer, skal skolen jobbe kontinuerlig både forebyggende og undersøkende ved mistanke om at elever opplever sin skolehverdag som utrygg.

Hva er mobbing?

Det er viktig at alle jobber ut fra samme forståelse om hva mobbing er:

Olweus bruker begrepet slik:

"En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. En negativ handling er noe en gjør med hensikt for å skade en annen. Det kan være ord, som når man truer, håner eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre. Det kan være håndfast, når en person slår, skubber, sparker, klyper eller holder noen fast mot hans eller hennes vilje. Det er ikke mobbing når to jevnbyrdige personer krangler eller slåss, det må være en viss ubalanse i styrkeforholdet. Offeret har ikke så lett for å forsvare seg. En annen form for mobbing er den indirekte - offeret blir fryst ut av kameratflokken, det blir satt ut rykter og bakvaskelser som gjør det vanskelig å få venner igjen. Da går det på selvtilliten løs."

Det er viktig at begge typer mobbing blir tatt like alvorlig. Den direkte mobbingen er lettere for en utenforstående å se. Den er indirekte mobbingen er mye vanskeligere å få øye på, samt at elevene ofte ikke har den samme forståelse avat dette faktisk også er mobbing.

Forbyggende tiltak

Det viktigste tiltak mot mobbing er å ha skolemiljø hvor alle parter i dette miljøet ser på mobbing som uakseptabelt. Lærere og elever ved skolen er opptatt av å skape et trygt og positivt miljø.

Av aktuelle tiltak kan nevnes:

• gode og klare regler for basisgruppene

• årlig gjennomgang av ordensregler

• årlig gjennomgang av handlingsplanen mot mobbing

• å jobbe godt og målerettet med miljøet i basisgruppen

• sosialt skapende aktiviteter

• aktivt tilsyn i friminuttene

Avdekking av mobbing

Alle parter i skolemiljøet må ha som grunnholdning at det er nulltoleranse når det gjelder mobbing. Derfor er det viktig at alle parter varsler når de oppdager mobbing.

Av konkrete tiltak for å avdekke mobbing, kan nevnes:

• Årlig undersøkelse om mobbing

• Elevsamtalen - eleven skal alltid spørres om han/hun opplever mobbing

• Foreldresamtalen

• Den ansatte har plikt til å gripe inn og varsle kontaktlærer ved avdekking av mobbing.

• Gode tilsynsrutiner.

• Foreldre kontakter skolen via kontaktlærer

Når elev/foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet (f.eks krenkende atferd), gjør skolen enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Elever/foreldre er kjent med klageretten når skolen ikke handler etter at man har bedt om tiltak ang psykososialt miljø.

Tiltak ved mobbing

Ved avdekking av mobbing er skolen pliktig til å sette inn tiltak.

Konkrete tiltak kan være:

• Innhente informasjon fra de som antas å ha relevante opplysninger, for eksempel kontaktlærer, lærere, andre ansatte, elever, foresatte.

• Samtale med mobbeoffer

• Samtale med mobber. Dersom flere mobbere er involvert i saken, tas individuelle samtaler

• Foresatte til mobbeoffer informeres umiddelbart etter første møte med offeret. Når det gjelder foresatte til mobber(ne), bør disse også informeres raskt, men det vurderes i det enkelte tilfelle når det skal skje

• Dersom mobbesaken ikke tar slutt, er disse sanksjonsalternativene overfor mobberen aktuelle

1. friminutt på ordinære tidspunkter med egen voksenperson

2. ikke friminutt sammen med de andre

3. mobberen må være på egnet rom i friminuttene

4. møte mellom mobber, egne og offerets foresatte sammen med kontaktlæreren og administrasjon

5. skifte av basisgruppe i en periode

6. bortvisning, jf. Opplæringsloven § 2-10 og Friskolelova § 3-10

Informasjon om handlingsplanen

Handlingsplanen må gjøres godt kjent for alle parter i skolen.

• Alle foresatte og nyansatte ved skolen får ved skolestart første år utdelt handlingsplanen

• Kontaktlærer har ansvar for å dele ut handlingsplanen til elever som starter etter dette

• Alle hjem får ny handlingsplan når det foretas en større oppdatering

• Handlingsplanen skal være tilgjengelig for ansatte/foreldre på skolens Intranett

• Hver høst informeres det om handlingsplanen på foreldremøtet

• Kontaktlærer går gjennom handlingsplanen i sin basisgruppe hver høst

• FAU gjør seg kjent med handlingsplanen hver høst.

Personvernerklæring

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger forsvarlig og lovlig. Rektor er ansvarlig for skolens behandling av personopplysninger.

Personvernerklæring for Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Vi har opprettet personvernombud og spørsmål knyttet til vår behandling, dine rettigheter eller denne erklæringen kan rettes til pvo@danielsen-skoler.no

 

Nettside

På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Når du bruker vår nettside, samler vi automatisk inn aktivitetsinformasjon og opplysninger om hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, tid og dato for når en side åpnes og hvilken side du kom fra. Opplysningene brukes kun til anonyme statistikker og for å forbedre våre tjenester.  

Ved å søke skoleplass via vår nettside, må du fylle inn personopplysninger. Det er opplysninger du selv legger inn. Sensitive opplysninger som for eksempel personnummer, må man først fylle inn ved inngåelse av kontrakt ved digital signering.


Hvilke personopplysninger behandler vi  

Søkere: Kontaktinformasjon og fødselsdato til elev, kontaktinformasjon og e-post adresse til foresatte, og informasjon om andre søsken ved Danielsen-skoler.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, fødselsnummer, e-post adresse, karakterer og vitnemål, grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær, og referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven og individuelle opplæringsplaner, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger i forbindelse med fravær, elevens helse (f.eks. allergier) og spesialtilpassing for enkelt elever.

Ansatte:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger kan lagres i forbindelse med helsesituasjon og behov for tilpasninger i hverdagen.  

Foresatte:
Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-post adresse, evt. hvem som har den daglige omsorgen for eleven.


Hvordan innhenter vi personopplysninger

 • Søknadsskjema på nettsiden vår.
 • Søknad på papir eller via e-post.
 • Under inngåelse av kontrakt om skoleplass.
 • Du oppgir opplysninger via telefon eller i samtale med våre medarbeidere.
 • Opplysninger fått gjennom samarbeid mellom skole og hjem.
 • Ved å bruke våre nettsider.
 • Ved å bruke Wifi og digitale tjenester ved skolen.


Formål ved behandling av personopplysninger

Søkere: For å kunne behandle søknader, gi tilbud om skoleplass og sende nødvendig og relevant informasjon.

Elever:
For å kunne gi elevene et fullverdig studietilbud, fakturere skolepenger og utføre våre forpliktelser i henhold til privatskoleloven og annen relevant lovgiving.  

Ansatte:
For å kunne utøve våre forpliktelser ved et ansettelsesforhold i henhold til lovverket og den ansattes interesser.

Foresatte:
For å kunne ivareta våre forpliktelser i henhold til skole-hjem samarbeid og foresattes interesser ved elevens skolegang, samt fakturering av skolepenger. Foresattes fødselsnummer benyttes til MinID-pålogging mot skolens administrative system.


Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandling er regulert av privatskoleloven, opplæringsloven, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, med de ulike lovenes tilhørende forskrifter.

 

Hvor behandler vi personopplysninger

Alle elever, ansatte og foresatte registreres i skolens til en hver tid gjeldende administrative system og økonomisystem. Alle elever og ansatte registreres i IT-systemer for å få opprettet brukerkontoer som gir tilgang til wifi, internett, utskrift, Microsoft Office 365 og andre digitale verktøy brukt i undervisningen ved skolen.  

 

Bruk av digitale tjenester

Når du bruker digitale tjenester samler vi aktivitetsinformasjon og loggfører bruken din. Denne informasjonen er kun tilgjengelig i en kort periode. Dette er lovpålagt for å kunne ivareta informasjonssikkerheten og forhindre misbruk av våre tjenester.  


Utlevering av informasjon til tredjepart

Vi bruker digitale tjenester og systemer som er levert av eksterne aktører. Personopplysningene dine blir da videreformidlet. Vi følger norsk personvernlovgiving for å sikre at dine personopplysninger er sikret og ikke kommer på avveie, og inngår databehandleravtale med våre eksterne aktører. Dette for å forsikre at dine personopplysninger blir behandlet etter norsk lovgiving og begrenser databehandlers bruk kun til angitt formålet.  

Skolen bruker følgende eksterne aktører:
 • Egill Danielsen stiftelse (eierorg.) – IT driftsleverandør, økonomi- og administrative tjenester.
 • Visma Unique AS – Skoleadministrative system/individuell opplæringsplan (GRS)
 • Microsoft Office 365 – Samhandlingsplattform
 • Visma.net – Økonomi tjenester
 • Identum – eFeide/Feide
 • Digitale fagbøker (Fagbokforlaget, Gyldendal, osv.)
 • Digitale undervisningsverktøy (Creaza, Kikora, osv.)
 • Utdanningsdirektoratet – rapportering (WIS), eksamen og kartleggingsprøver
 • Eksamenskontoret i Rogaland (eksamensavvikling)
 • Kolumbus (busskort)
 • Visma Flyt skole “min app” for foresatte


Dine rettigheter

I henhold til personopplysningsloven sier at du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få opplysningene korrigert om de er feil og slettet eller begrenset om vi ikke har grunnlag for behandlingen lengre.  

Om du mener at vi ikke overholder dine rettigheter, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet. Kontakt informasjon finnes på www.datatilsynet.no.


Utlevering av personopplysninger

Det blir utlevert klasselister med navn, adresse og telefonnummer til alle i hver klasse. Det blir innhentet samtykke til dette.

Ellers utleverer vi kun opplysninger til den registrerte eller ved samtykke fra den registrerte til andre instanser.  

 

Sletting av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut i fra formålet de er innsamlet for slettes. Vi følger til enhver tid gjeldende lovgiving.  

Vi er pålagt å oppbevare opplysninger om navn, halvårskarakterer og standpunktkarakterer, samt hvilke fag en elev har fått undervisning i for bestandig. Andre opplysninger om eleven skal slettes etter at klagefristen er gått ut og vi ikke har grunnlag for å oppbevare dem lengre.

Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene

Danielsen-skolene har et engasjement for å skape et godt samfunn. Synet på hva som er et godt samfunn er alltid preget av etikk og menneskesyn. Danielsen-skolene bygger på at kristen etikk og et kristent menneskesyn er det beste fundamentet for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

For å ivareta foreldrerett og trosfrihet, er det i et demokratisk og mangfoldig samfunn nødvendig med alternative skoler for foreldre og elever som ønsker en annen livssynspåvirkning enn den som gis i offentlig skole. Dette anerkjennes også i internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på, og samsvarer med en bibelsk forståelse av hva som er foreldrenes ansvar. Danielsen-skolene er slike skoler. De bygger på den evangelisk-lutherske bekjennelse og er forankret i det bibelsyn som preger organisasjonene som står bak skolene.

Som ansatt ved en Danielsen-skole, må man kunne fremme skolens formål og verdigrunnlag med engasjement og troverdighet.