Hvorfor velge oss?

Motiverte elever

Det er viktig for oss at elevene opplever mestring og trivsel i en hektisk skolehverdag. Det er et mål at undervisningen skal være variert og oppleves relevant.

Godt læringsmiljø

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både faglig og sosialt. Vi jobber for å fremme et godt læringstrykk og godt miljø både innad i klassene og på hele skolen.

Dyktige ansatte med fokus på enkeltelever

Vi vil at «Med hjerte for eleven» og «Utrustet for livet» skal kjennetegne vår skole, og personalet vårt er opptatt av at våre elever skal oppleve å bli sett og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er. Vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Faglig og digital kompetanse

Vi har fokus på å gi god faglig undervisning og bruker oppdaterte læreverk. Alle elevene får datautstyr som brukes til skolearbeid, og elevene får opplæring i digitale hjelpemidler som fremmer læring og har nytteverdi videre i livet.

Hva forteller elevene?

Hanna Mihet, 02er

Danielsen for meg var en skolehverdag som jeg både gledet meg til og verdsatte. Skolen var et trygt og fritt sted å være - for læring, vennskap, utfoldelse og passe utfordring. Lærere og elever sammen bidro til et varmt og inkluderende miljø. Både det faglige og sosiale var av høy kvalitet!

Det er en skole for hver og en, hvor alle blir hørt, sett og inkludert. Alles behov blir tatt hensyn til.

De vennene jeg knyttet sterkest bånd med i årene jeg gikk på Danielsen, er de vennene som står meg nærmest den dag i dag.

Inger Johanne Solheim, 01er

På Danielsen var det mange gode lærere, og jeg fikk lov til å være meg selv.

Karoline Landro, 02er

Danielsen gjorde at jeg fant mer ut av hvem jeg er, og gjorde meg sterkere i troen på Jesus.

Det er et godt og inkluderende miljø, du blir sett av både personalet og medelevene på en fantastisk måte.

Monica S. Fossåen, 03er

Som elev på Danielsen for noen år siden, vil jeg si det er det smarteste og beste jeg kunne valgt.

Det passet perfekt for meg - en mindre skole der jeg følte meg sett, og fikk den hjelpen jeg trengte og ønsket. Lærerne var aktive og hjalp på nye måter slik alle kunne forstå, og var engasjerte slik at vi også ble mer engasjerte.

Danielsen er en plass jeg vil anbefale til alle.
En plass der alle kan føle seg sett og hørt.

Matias Brekkå, 00er

Danielsen er ikke bare en fantastisk skole

- men et fantastisk fellesskap av fantastiske lærer og veldig kjekke medelever.

Markus Skogøy, 03er

Årene på Danielsen var knallkjekke. Skolemiljøet var svært inkluderende, og jeg følte meg alltid verdsatt.

Den dag i dag har jeg fortsatt god kontakt med flere fra denne tiden.

Eirik Frøyland, 05er

Danielsen er en veldig bra ungdomsskole, lærerne er flinke til å lære elevene fag, og flinke med det sosiale. Danielsen har et veldig bra miljø med koselige miljøarbeidere og lærere. En får tett oppfølging av lærerne, og da blir det lettere å lære fag.

For meg har Danielsen betydd veldig mye for hvordan jeg har utviklet meg som person, og tiden jeg gikk på Danielsen er de beste årene i livet mitt så langt.

Kine Bua Kallevik, 00er

Noen av mine beste venner fant jeg på Danielsen. På skolen er de veldig flinke til å se hver enkelt person, følge opp og være der for elevene.

Jeg har ikke hatt noen andre lærere som har fulgt meg opp på den måten de gjorde på Danielsen.

Live Aldeholm Vee, 00er

Danielsen for meg har betydd trygghet, vennskap og godt læringsmiljø.

På Danielsen kunne jeg være meg selv og alltid bli møtt med et smil.

Noe som skiller Danielsen fra andre skoler det unike forholdet du får med de ansatte, og at du føler deg ekstra sett og hørt. I tillegg kan du være så heldig å få venner for livet, - jeg og ei av mine beste venninner har kjent hverandre i 8 år nå!

Danielsen kan ikke forklares, Danielsen må oppleves!

Hedda Wegner Bjørntvedt, 05er

Å gå på Danielsen var en helt super opplevelse. Jeg storkoste meg, og savner samholdet veldig.

Skoledagene og fagene var varierte, sammen med kjekke og engasjerte lærere og miljøarbeidere. Jeg synes at de voksne på skolen var skikkelig flinke til å finne på morsomme aktiviteter gjennom hele skoleåret, både i timene og i friminuttene.

Det er fantastisk deilig å få lunsj på skolen. Det å bli tvunget ut i storefri burde jeg ha satt enda større pris på, for på videregående er vi knapt ute. Friminutt med gode venner er jo gøy! Jeg har fått venner for livet!

Søk skoleplass

Det er enkelt å søke skoleplass hos oss. Her finner du digitalt søknadsskjema.