Om Danielsen Ungdomsskole Haugesund

Danielsen ungdomsskole Haugesund ligger i Skåredalen og har i dag 90 elever.

Skolen startet høsten 2012 i lokalene til Misjonskirken i Tømmerdalen. Høsten 2014 flyttet vi inn i nye lokaler like ved, i Lydia Amundsens gate 6. Skolen har 90 elever med én klasse på hvert trinn.

Nå er vi i en prosess hvor vi skal utvide skolen, og det planlegges et nytt skolebygg på Norheim. Planen er to klasser på hvert trinn med til sammen 180 elever etter at nybygget er ferdigstilt.

Med hjerte for eleven

Vi har en engasjert personalgruppe som er opptatt av at elevene skal ha en trygg og god skolehverdag både faglig og sosialt. Vi har fokus på at våre elever skal oppleve å bli sett, oppleve mestring og erfare at de er verdifulle akkurat slik de er, og vi vil løfte fram det kristne menneskesynet – at alle er like mye verdt.

Utrustet for livet
Vi ønsker å utruste våre elever både gjennom å synliggjøre et kristent perspektiv på livet, og gjennom god faglig undervisning. Samtidig vil vi vise respekt for mennesker med andre meninger og trosretninger, og løfte frem hvor viktig det er å respektere alle typer mennesker – også de som tenker annerledes enn en selv.

Vi ønsker at de som kommer til oss opplever at her er et godt sted å være - både som elev, personal, foresatt og andre som kommer innom.

Kontakt oss


Mail: duh@danielsen-skoler.no
Tlf. 47 47 35 20 (08:30-11:00 og 11:45-15:00)

Sosialrådgiver: 94 46 51 64

Rektor: 40 87 01 22

Postadresse og besøksadresse
Danielsen ungdomsskole Haugesund
Lydia Amundsensgate 6
5533 Haugesund


Sosiale medier
Instagram: danielsen.hgsd
Facebook: Danielsen ungdomsskole Haugesund

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skolens historie og veien videre

Danielsen ungdomsskole Haugesund (DUH) startet høsten 2012 i lokalene til Misjonskirken i Skåredalen. Høsten 2014 flyttet vi inn i nye lokaler like ved, i Lydia Amundsens gate 6.

DUH er i en prosess hvor vi skal utvide skolen og planlegger nytt skolebygg på Norheim. Planen er to klasser på hvert trinn med til sammen 180 elever etter at nybygget er ferdigstilt.

Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt åtte skoler tilknyttet Egill Danielsen Stiftelse. Den første Danielsen-skolen ble startet i Bergen i 1932. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet er våre eierorganisasjoner.

Danielsen-skolene har en tydelig kristen forankring, og som friskole må vi ha et tilbud som skiller seg fra den offentlige skolen. Vi er opptatt av at undervisningen som blir gitt er av høy kvalitet basert på fagfornyelsen (LK20), og at den samtidig skal være preget av våre kristne verdier.


Vi ønsker at Danielsen ungdomsskole Haugesund skal oppleves som et godt sted å være – både som elev, ansatt, foresatt og andre som kommer innom.Ansatte

Miljøarbeider
Elliott Bennett
Lærer
Gunnar Breistein
Lærer
Møyfrid Brekkå
Sosialrådgiver / miljøarbeider
Brit Bårdsen
Lærer permisjon
Astrid Eidhammer
Inspektør
Christine Eikrem
Rektor
Odd-Erik Eriksson
Miljøarbeider
Alise Tjelta Haaland
Helsesykepleier
Helen W. Hanssen
Miljøarbeider / Vaktmester
Audun Hausken
Lærer
Marita Eltervåg Havn
Lærer
Reinert Husveg
Lærer
Synnøve Sætervik Høie
Lærer
Frode Kristensen
Lærer
Kasper Løvlie
YOU-rådgiver / Miljøarbeider / IT-ansvarlig
Kjetil Sande
Miljøarbeider
Anne Marta Skeie
Lærer
Kamilla Kvebæk Skår
Lærer, Spes.ped. koordinator
Kjersti Helen Stensland
Lærer
Elin Merete Stokkenes
Kontorsekretær
Catrine Sund
Lærer
Håkon Thormodsen
Miljøarbeider
Cathrine Lauvland Tybakken
Lærer
Henrik Vika
Lærer, permisjon
Kjersti Elisabeth Østhus

Har du lyst å bli en del av personalgruppen vår?

Ledige stillinger vil bli lyst ut, men du er velkommen til å sende inn en åpen søknad.

Vedtekter og andre dokumenter

Danielsen-skolene har en tydelig kristen forankring, og som friskole må vi ha et tilbud som skiller seg fra den offentlige skolen. Det er utarbeidet grunnlagsdokumenter for skolene.

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning