Kvifor velje oss

Vi ønskjer at alle elevar på DUO skal kjenne seg trygge, verdsette og inkluderte!

Språkval

DUO har undervisning i framandspråket spansk. Ein kan også velje engelsk fordjupning dersom ein ikke ønsker eit nytt språk på ungdomsskulen. For dei elevane som ønskjer eit fag med meir praktisk tilretteleggjing, tilbyr vi faget arbeidslivsfag.

IPAD

På DUO får kvar elev låneavtale på IPAD. Etter tre år som elev ved DUO får eleven maskina i eige. Målet er elevar med digital kompetanse, utrusta til å vere bevisste og kritiske brukarar og aktørar i den digitale verda.

Aktivitetsdagar

Skuleåret inneheld ulike aktivitetsdagar: skidag, nattevandring og overnattingstur. På 8. og 9. trinn reiser ein på leirskule, og i 10. klasse reiser ein til Krakow.

Kva fortel elevane?

Lars Mjøs, far til tidlegare elev

Danielsen er gode på å ivareta både elevane og foreldra.

Anja Hodneland Gjertsen, tidlegare elev

Lærerene gjør virkelig sitt beste for at alle skal trives, for at alle skal gjøre sitt beste og lære mest mulig.

Søk skuleplass

Klikk på lenken for å gå til søknadsskjema