Skoletilbud
/
Språk eller arbeidslivsfag

Språk eller arbeidslivsfag

Elevene kan velge spansk, tysk eller arbeidslivsfag. Dette utgjør to timer i uken på 8. – 10.trinn.

Søk skoleplass

Vi tilbyr spansk eller tysk som fremmedspråk for våre elever.

Arbeidslivsfag er et praktisk fag hvor en i 8. klasse driver produksjon på skolens makerspace. I 9.klasse har arbeidslivsfag ansvar for å drifte kantinen, men innkjøp, produksjon og salg. i 10.klasse er elevene i praksis i bedrift og får verdifull og spennende yrkeserfaring.


Hvis du velger arbeidslivsfag
Har du hatt arbeidslivsfag eller matematikk fordypning på ungdomsskolen og velger studiespesialiserende på videregående vil du få færre timer til valg av programfag på VG3. Kontakrsom du vil vite mer om dette.

Bytte fra 2.fremmedspråk
«Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.»

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Arbeidslivsfag

Programfag

Ingen programfag funnet

Søk skoleplass